Du använder Internet Explorer som webbläsare och därför fungerar inte allt på dina.se som det ska.
Vi rekommenderar därför att du använder en annan webbläsare. Här hittar du några förslag

Räkna ut priset
Anmäl skada

HEJ! RÄKNA UT PRISET PÅ DIN FÖRSÄKRING

Vår historia

Dina Försäkringar är idag landets femte största försäkringsgivare inom sakförsäkringar. Tillsammans försäkrar Dina-bolagen över 144 000 hushåll, 40 000 lantbruk och 35 000 företag. Premievolymen uppgår till 2,5 miljarder kronor.

Dina Försäkringar förr och nu

Brandförsäkring har en gammal tradition. Dina Försäkringar har rötterna i den brandstod som växte fram i Sverige redan på 1300-talet.

Detta mynnade så småningom ut i att det första sockenbolaget bildades 1768 på gränsen mellan Småland, Halland och Skåne, ett bolag som följdes av många. Samarbetet sockenbolagen emellan utvecklades under åren och 1987 bildades ett gemensamt återförsäkrings- och servicebolag. Tjugo år senare (2006) tog bolagen det gemensamma namnet Dina Försäkringar.