Vår historia

Dina Försäkringar är idag landets femte största försäkringsgivare inom sakförsäkringar. Tillsammans försäkrar Dina-bolagen över 367 000 fordon, 145 000 hushåll, 41 000 lantbruk och 39 000 företag. Premievolymen uppgår till 2,8 miljarder kronor.

Dina Försäkringar förr och nu

Brandförsäkring har en gammal tradition. Dina Försäkringar har rötterna i den brandstod som växte fram i Sverige redan på 1300-talet.

Detta mynnade så småningom ut i att de första två sockenbolagen bildades 1768 i Dalsland och på gränsen mellan Småland, Halland och Skåne. De bolagen följdes av många fler.

Samarbetet sockenbolagen emellan utvecklades under åren och 1987 bildades ett gemensamt återförsäkrings- och servicebolag. Tjugo år senare (2006) tog bolagen det gemensamma namnet Dina Försäkringar.