Du använder Internet Explorer som webbläsare och därför fungerar inte allt på dina.se som det ska.
Vi rekommenderar därför att du använder en annan webbläsare. Här hittar du några förslag

Räkna ut priset
Anmäl skada

HEJ! RÄKNA UT PRISET PÅ Din försäkring

Parkeringsskada - så funkar det

Avstånd mellan bilar för att undvika parkeringsskada

Om din bil stått parkerad här i Sverige och blivit skadat av ett okänt trafikförsäkringspliktigt motorfordon kan du få ersättning från Trafikförsäkringsföreningen. Vi handlägger och besiktigar skadan för deras räkning.

Möjlighet att få ersättning hänger inte ihop med din egen bilförsäkring utan grundar sig på särskilda bestämmelser i Trafikskadelagen.

För att få ut ersättning måste du kunna visa att skadan har orsakats av ett okänt trafikförsäkringspliktigt motorfordon och att skadan hände när ditt fordon stod parkerat.

Trafikförsäkringsföreningens bestämmelser angående parkeringsskadalänk till annan webbplats

Andra skador vid parkering

Om du skulle få andra skador när bilen stod parkerad som till exemepel genom en cykel, kundvagn, sparkar eller repning med ett vasst föremål ersätts inte de som en parkeringsskada.

Skadorna kan ersättas via din bils vagnskadeförsäkring med avdrag för självrisk. Obs! Har du vagnskadegaranti ska du istället kontakta garantigivaren.

Kontakta Polisenlänk till annan webbplats och gör en polisanmälan. Om du inte har möjlighet att besöka en polisstation kan du göra en anmälan på telefon. Polisen skriver ett särskilt intyg om parkeringsskada som du ska bifoga din skadeanmälan. Du hittar en länk till vår skadeanmälan längt ned på denna sida.

Du skickar sedan din anmälan om parkeringsskada och polisintyget till oss.

Självrisk

Har skadan blivit godkänd som en parkeringsskada ersätts du för reparationen av bilen med avdrag för självrisk. Självrisken för en parkeringsskada är lagstadgad och är fem procent av basbeloppet.

Vi använder oss av cookies för att ge den bästa upplevelsen av vår webbplats.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies
Läs mer om våra cookies här