Information om vår behandling av personuppgifter — sammanfattning

Vi värnar om din personliga integritet. Vår information tydliggör hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter samt andra frågor som rör din integritet. Den beskriver även dina rättigheter och hur du kan gå tillväga för att utöva dem.

Vår personuppgiftsbehandling

Varför samlar vi in personuppgifter?
Alla personuppgifter som vi samlar in om dig är nödvändiga för att vi ska kunna ingå och fullgöra försäkringsavtal samt förbättra vårt åtagande gentemot dig. Det handlar bland annat om att bedöma försäkringsansökningar, handlägga skadeärenden och marknadsföring.

Vilka personuppgifter samlar vi in?
Vi samlar in personuppgifter som namn, adress, telefonnummer och personnummer, och beroende på vilken försäkringsansökan som görs, kan vi även komma att samla in personuppgifter såsom fastighetsbeteckning, uppgifter om hälsa och registreringsnummer på bil.

Från vilka källor samlar vi in personuppgifter?
Vi samlar i huvudsak in personuppgifter som du själv har lämnat till oss. Vi kan också komma att samla in personuppgifter om dig från till exempel SPAR, fastighetsregistret och vägtrafikregistret.

Vilka kan vi komma att dela personuppgifterna med?
Personuppgifter kan framför allt komma att delas med olika bolag inom Dina-federationen samt till andra företag, föreningar och organisationer som vi samarbetar med samt till myndigheter om det följer av lag.

Läs mer om detta i vår information om behandling av personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att veta vilka personuppgifter som vi har om dig och hur vi behandlar dem. Du har rätt att rätta felaktiga personuppgifter och att få dina personuppgifter överförda/porterade. Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under vissa förutsättningar, rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling och rätt att dina personuppgifter inte används för direktmarknadsföring.

Läs mer om detta i informationen om behandling av personuppgifter.

Där framgår också hur du gör för att utöva dina rättigheter.

Kontakt

Om du vill veta hur vi behandlar dina personuppgifter eller framföra klagomål, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@dina.se.