släpvagnsförsäkring - försäkring av släpvagn

Ditt släp omfattas av dragbilens trafikförsäkring. Den täcker personskador och eventuella skador på annans egendom. Vill du ha en försäkring som ersätter skador på själva släpet så behöver du teckna en hel- eller halvförsäkring.

Jämför innehållet i försäkringarna

Här kan du se de viktigaste skillnaderna mellan våra försäkringar för släpvagn. Du väljer själv den försäkring som passar dina behov bäst. Är du osäker, hör av dig så hjälper vi till!

Tabell som beskriver vad som ingår i Hel, Halv
HelHalv
Brandskada
Glasskada
Rättsskydd
Stöld
Kaross och lack (vagnskada)

Mer om vår försäkring för släpvagn

Hur omfattande försäkring du ska ha för ditt släp beror på hur mycket det används och var du förvarar släpet när du inte använder det. Om du ska teckna en hel- eller halvförsäkring bestämmer du själv.

Helförsäkring – vårt mest omfattande skydd för din släpvagn

På väg till sopstationen med fullastat släp tvingas du väja för ett djur som springer över vägen. Du kör ner i diket och släpet slår i en stor sten.

Har du tecknat en helförsäkring hos oss får du hjälp att ersätta skador som uppstått på ditt släp vid kollision eller dikeskörning. Detsamma gäller om ditt släp utsätts för en yttre olyckshändelse eller skadegörelse av tredje man. I vår helförsäkring ingår även de ersättningar som finns i vår halvförsäkring.

Halvförsäkring – ersätter skador vid brand eller om ditt släp skulle bli stulet

Trots att släpet stod låst och parkerat på din tomt så upptäcker du att någon har stulit släpet under natten.

Har du tecknat en halvförsäkring hos oss så ersätter vi dig för ditt stulna släp. Vår halvförsäkring ersätter även skador orsakade av brand eller om du skulle hamna i en rättslig tvist orsakat av ditt släp.

Viktig information om försäkringen

Det är viktigt att du läser förköps­informationen. Spara gärna ned den så har du den alltid tillgänglig.

VAD KOSTAR SLÄPVAGNSFÖRSÄKRINGEN?

Frågor och svar om din släpvagnsförsäkring

Behöver släpvagnen särskilda lås för att försäkringen ska gälla?

Husvagn och annan släpvagn till personbil och lätt lastbil skall vara låst med godkänt dragskolås när vagnen är kopplad till dragfordonet. För frikopplad vagn gäller godkänt dragskolås eller godkänd kätting och godkänt hänglås klass 3 som godkänd låsning.

Glasrutan på släpet krossades av ett stenskott. Vad täcker försäkringen?

Om du har en vagnskadeförsäkring kan du få ersättning via den om skadekostnaden överstiger självrisken.

Min häst sparkade sönder inredningen i hästtransporten. Täcker försäkringen skadorna för reparationen?

Ja, om du har en vagnskadeförsäkring så gäller den för inre plötslig och oförutsägbar olyckshändelse orsakad av häst. Ett krav är dock att en skadebegränsande säkerhetsbom finns monterad framför hästen i hästtransporten.

Mitt släp skadades vid ett stöldförsök. Täcker försäkringen skadorna?

Ja, om det är låst med godkänt stöldskydd.

Har du din försäkring hos ett annat bolag idag?
Om du har din försäkring hos ett annat försäkringsbolag behöver du kontrollera när den slutar gälla där och själv säga upp den.