Skogsbrand och torka

Långvarig torka och ihållande höga temperaturer ökar risken för skogsbränder. Ett blixtnedslag, en slarvigt släckt brasa eller en gnista från en skogsmaskin kan räcka för att det ska börja brinna. Under varma och torra perioder bör man därför vara extra försiktig när man vistas i skog och mark.

Det kan du göra för att förebygga skador vid torka och skogsbrand

Som skogsägare är det bra att hålla ett extra vakande öga över dina marker under perioder av torka. Var uppmärksam vid åska och kontrollera gärna att ingen glödhärd har uppstått efter ett blixtnedslag.

Arbetar du i skogen så är det bra att alltid ha med sig lämplig släckutrustning, som brandsläckare eller vatten. Ta alltid med dig din mobil så att du har möjlighet att larma om något händer. En skogsmaskin kan till exempel antända torrt material om den slirar med kedjor eller slår i en sten så att gnistor bildas.

Skydda dina fastigheter

För att minska risken för att en brand sprider sig till, eller uppstår, vid dina byggnader så är det bra att inte ha brännbart material eller vegetation i närheten av huset. Ta bort torrt gräs och håll det kort under sommaren. Röj undan sly och ris. Bränn inte gammalt gräs.

Se till att ha en vattentunna fylld med vatten, vattenslang och annan släckutrustning i anslutning till dina byggnader. Om du har god tillgång till vatten så kan du även blöta ner marken och hålla den fuktig kring dina byggnader.

Eldningsförbud

Lyssna till lokalradions sändningar eller läs lokalpressen. Vid riktigt torra perioder så kan länsstyrelsen eller kommunen ta beslut om eldningsförbud. Ett eldningsförbud kan gälla både ute i skog och mark samt för grillen hemma i trädgården. Information om brandrisk och eventuella eldningsförbud ges i samband med lokalradions sändningar och i lokalpressen.

Vad ersätter Dina Försäkringar?

Om du har en skogsförsäkring hos oss så ersätter den följande:

Nedbränd skog

Från besiktningen får vi fram hur stor volym som är skadad. Vi ersätter volymen men drar av eventuellt restvärde (bränsleved, timmer som ändå går att såga och så vidare). Vi ersätter också:

 • Röjningskostnader.
 • Minskad tillväxt eftersom det tar tid innan skogen återhämtar sig.
 • Planteringskostnader.
 • Räddning och bevakningskostnader.

Läs mer om vår skogsförsäkring

Frågor och svar - skogsbrand och torka

Här har vi samlat de vanligaste frågorna gällande skogsbrand och torka. Om du inte hittar svar på din fråga så tveka inte att kontakta vår kundtjänst.

 • Ersätter ni skador uppkomna efter åtgärder för att stoppa brandspridning, till exempel anlägga torra brandgator, skogsskador av vattenbombning med mera?
  Brandgatsröjningar ersätts på samma sätt som brandskadad skog. Virkesförlusten blir dock mindre eftersom restvärdet är högre på sådan skog. Träd som skadats av vattenbombning ersätts också eftersom de kan ha förlorat i timmervärde (blir bara massaved).
 • Om en kund har evakuerats på grund av branden, ersätter ni något i samband med det?
  Ja, vi ersätter skäliga kostnader om räddningstjänsten beordrat evakuering.
 • Ersätter ni eftersläckningsarbetet?
  Från det att räddningstjänsten överlämnar ansvaret till markägaren så ersätter vi bevakningskostnader och eventuell eftersläckning.
 • Ersätter ni vid jordbrand?
  Ja, det är en del av ersättningen för minskad tillväxt.

Läs mer