Bra att tänka på innan du installerar solceller

Allt fler väljer att skaffa solceller, vilket är en smart investering för både miljön och plånboken. Men att installera en solcellsanläggning hemma kan innebära en viss risk, om du inte vet hur det fungerar. Vi delar med oss av några värdefulla tips som kan vara bra att tänka på.

Funderar du på att sätta solcellspaneler på taket? Toppen! Solen är en strålande källa till förnybar energi och solceller ett skonsamt sätt för vår miljö att producera el på. Som en extra bonus kan du sälja överskottet av din solel till ett elhandelsbolag som matar in den på elnätet för andra användare.

När elprodukter ska installeras hemma är det extra viktigt att tänka på säkerheten. Tyvärr kan det ske missar vid installationen med risk för brand som följd.

Här kommer några värdefulla råd och tips:

Hitta en solsäker placering. Innan du sätter igång kan det vara bra att kolla upp vilka förutsättningar ditt hus har. För högsta möjliga elproduktion bör hustaket ha en viss lutning och vara riktat mot söder, sydöst eller sydväst. Kontrollera också att solcellsanläggningen inte kommer skuggas av träd eller annat.

Tänk på: Solcellsmodulernas livslängd i svenskt klimat är runt 25–30 år. Om det visar sig att ditt hustak är mindre lämpat för solcellspaneler, till exempel om det förväntas ha en kortare livslängd än solpanelen, kan du kolla om det finns andra byggnader i närheten som passar bättre. Om du har du en stor tomt kanske solceller på marken kan vara ett alternativ.

Anlita en behörig installatör och jämför olika paneler. När du har bestämt dig för att skaffa solceller ska du kontakta en elinstallatör som är registrerad hos Elsäkerhetsverket. Med olika typer av solcellspaneler på marknaden kan det vara svårt att veta vilken produkt du ska välja. Kolla vad som passar din fastighet bäst och jämför olika produkter utifrån hållbarhet, livslängd och garantier.

Tips! Skaffa dig solcellskunskap. För att förstå hur din solcellsanläggning fungerar kan det vara bra att ha koll på ord som likström, växelriktare, märkeffekt och toppeffekt. Ju mer insatt du är, desto enklare och roligare blir det att sälja din överskottsel.

Kontakta ditt elnätsbolag. Innan du installerar solceller måste ditt elnätsbolag utreda vilka eventuella konsekvenser din solcellsanläggning kan ha för elnätet. Din auktoriserade elektriker kan hjälpa dig att skicka in en skriftlig ansökan. Ansökan bör vara hos elnätsbolaget i god tid innan påbörjad installation.

Tänk på: Även om allvarliga incidenter med solcellsanläggningar är ovanliga i Sverige finns det risker du bör vara medveten om. Kablar som hänger löst eller saknar mekaniskt skydd är ett exempel på säkerhetsrisk. På Elsäkerhetsverket Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om säkerhetsrisker som finns.

Gör en hållfasthetsberäkning av taket. Det är viktigt att kontrollera att taket klarar den extravikt som solcellerna innebär innan du påbörjar en installation. Har ditt hus till exempel en stor, platt takyta kan det betyda att det är svagare i konstruktionen. Stäm av med en fackman om du är osäker på ditt taks hållfasthet.

Tänk på: Solceller kan göra att snö fastnar på taket i större utsträckning än normalt. Det gör att belastningen blir ännu större än bara vikten för själva solcellerna. Det behöver du ha med i hållfasthetsberäkningen.

Så gäller försäkringen för solceller

Om olyckan skulle vara framme är det tryggt att ha en bra villaförsäkring som täcker kostnader för eventuella skador. Behöver du försäkra solceller? Hos oss ingår solcellsanläggning för privat bruk i villaförsäkringen, så länge du äger anläggningen själv. Leasade solcellsanläggningar ingår inte i villaförsäkringen.

Om du ska montera solceller på ditt lantbruk finns det vissa särskilda krav du behöver ha koll på. Här kan du läsa mer om vad som gäller för lantbruk Pdf, 174.9 kB.

Finansiering av solceller - tips från Landshypotek

Är du intresserad av att investera i solpaneler på din fastighet är en bra start att göra en ekonomisk kalkyl utifrån dina förutsättningar och behov. Att ta med i beräkningen är underhåll, exempelvis byte av växelriktare, och att stresstesta räntenivån. Något Landshypotek Banks Länk till annan webbplats. kundansvariga runt om i landet gärna diskuterar tillsammans med dig.

Vi önskar dig varmt lycka till med ditt solcellsprojekt!

Mer att läsa