Frågor och svar om försäkringar för ditt hem

 • Gäller hemförsäkringen för min elsparkcykel?
  Om elsparkcykeln går i högst 20 kilometer per timme och har en motoreffekt på högst 250 watt ingår den i din hemförsäkring. Elsparkcykel med högre hastighet eller större motoreffekt ingår inte i hemförsäkringen.Det krävs trafikförsäkring om din elsparkcykel har en hastighet över 20 kilometer i timmen eller är konstruerad för en hastighet över 14 kilometer i timmen och har en nettovikt som överstiger 25 kilo. Läs mer om trafikförsäkring för elsparkcykel
 • Ingår olycksfallsförsäkring i min hemförsäkring?
  Nej, olycksfallsförsäkring ingår inte i hemförsäkringen. Genom hemförsäkringens reseskydd kan du få ersättning för vårdkostnader om du råkar ut för en olycka när du är på resa, men inte annars.För att få ersättning för olycksfall som inträffar när du inte är på resa eller för att få ersättning för ärr eller bestående besvär behöver du ha en separat personförsäkring.
 • Hur lägger jag till drulleförsäkring/allriskförsäkring till min hemförsäkring?
  Kontakta oss så hjälper vi dig att lägga till allriskförsäkring, eller drulleförsäkring som den också kallas.
 • Ingår fast egendom i hemförsäkringen?
  En hemförsäkring ger dig ett skydd för lös egendom, alltså dina saker. Fast egendom ingår inte. Därför behöver du som äger en bostadsrätt ha ett bostadsrättstillägg för att ha ett skydd om du råkar ut för en skada på själva lägenheten. Äger du en villa behöver du en villahemförsäkring som gäller både för ditt hus och dina saker.
 • Jag har ett till hus som jag vill försäkra på samma fastighet. Hur gör jag?
  Hör av dig till oss så hjälper vi dig att lägga till huset i din försäkring.
 • Min bostadsrättsförening har en gemensam bostadsrättsförsäkring som ingår i avgiften. Behöver jag köpa ett eget bostadsrättstillägg?
  Har du en bostadsrättsförsäkring genom din bostadsrättsförening så har du det viktigaste skyddet du behöver som bostadsrättsinnehavare. Det kan ändå vara bra att jämföra föreningens kollektiva bostadsrättsförsäkring med vårt bostadsrättstillägg. Skyddet kan skilja sig åt mellan olika försäkringsbolag och vår lösning är många gånger mer omfattande.
 • Jag har redan hemförsäkring hos er, men har skaffat ett till boende. Behöver jag en till hemförsäkring?
  Nej, du behöver inte två hemförsäkringar. Din hemförsäkring gäller även för saker du har i din andra bostad, upp till ett värde av 100 000 kronor. Behöver du höja det beloppet kan du höra av dig till oss så hjälper vi dig. Är din nya bostad en bostadsrätt? Kontakta oss så hjälper vi dig med en försäkring för själva lägenheten.
 • Vad gäller vid uthyrning i andra hand?
  Hyr du ut din bostad i andra hand behöver du en tilläggsförsäkring för uthyrning. Med den gäller din försäkring precis som vanligt även under uthyrningen. Dessutom får du ett skydd som gäller om din hyresgäst skulle stjäla dina saker. Tänk på att hyresgästen behöver ha en egen hemförsäkring också. Kontakta oss för att lägga till uthyrningsförsäkring till din hemförsäkring.
 • Vad innebär fullvärde?
  Fullvärde innebär att det inte finns något maxbelopp för hur mycket du kan få i ersättning. Råkar du ut för en skada så gör vi en värdering av det som är skadat enligt våra värderingsregler och beslutar om ersättningens storlek utifrån det. Både byggnader och saker (lösöre) kan vara fullvärdesförsäkrade.
 • Vem gäller försäkringen för? (Hemförsäkring och villaförsäkring)
  Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare och de hushållsmedlemmar som bor och är folkbokförda på samma adress som du (till exempel sambo). Har du barn under 18 år som inte är folkbokfört på samma adress gäller försäkringen för barnet under den tid han/hon är hos dig (förutsatt att ersättning inte kan fås från annan försäkring).
 • Frysen gick sönder och massor av mat förstördes. Ersätter min hemförsäkring skadorna?
  Det kan vara mycket besvär när en frys går sönder. Du får ersättning för maten som blivit förstörd och frysen – förutsatt att du äger frysen. Är frysen ny får du högre ersättning än om den är äldre. Du betalar en självrisk på 1 500 kronor eller högre.
 • Mitt kök skadades i en brand. Ersätter min villaförsäkring skadorna?
  En brand kan förstöra mycket. Beroende på hur omfattande skadan är behöver du förmodligen sanera utrymmet och sedan bygga upp köket på nytt. Du får ersättning från din försäkring. Det skadade köket värderas med hänsyn till kökets ålder och slitage.Tänk på att alltid visa stor aktsamhet när det gäller ljus och eldning.
 • Måste jag ha en åskledare monterad på min byggnad för att min försäkring ska gälla vid blixtnedslag?
  Nej det är inget krav, men fastigheter i utsatta lägen kan ha nytta av en åskledare för att slippa ständigt återkommande skador. Men oftast räcker det med överspänningsskydd som skyddar mot överspänningar som kommer in via el- och teleledningar. Anlita en elektriker eftersom de skydd som finns i handeln som sätts i vägguttag inte ger ett godtagbart skydd.
 • Hur mycket ska det blåsa för att jag ska få hjälp av min försäkring?
  Vid storm som är vindhastigheter över 21 meter per sekund ersätts skadorna. Men redan vid en medelvind på 14 meter per sekund kan det blåsa 21 meter per sekund i byarna och självklart hjälper din försäkring dig då.
 • Hur får jag ett servicekort?
  För att få ett servicekort kontaktar du oss. Du kan också skriva ut servicekort här.
 • Vad är ett servicekort?
  Servicekortet är bra att ha med när du reser utomlands om något skulle hända. Det innehåller en kortare information om din försäkring, vad du ska göra om du drabbas av en skada och kontaktuppgifter. Däremot är kortet inte ett bevis på att du har en gällande försäkring.
 • Det blev strömavbrott vid åskvädret och nu har all mat i frysen blivit förstörd, kan vi få hjälp genom försäkringen?
  Ja, hemförsäkringen omfattar matvaror i frys som blivit förstörda vid strömavbrott. Ta ett foto på dina skadade varor och gör en lista på det som blivit förstört.
 • Mitt altantak har gått sönder efter all snö, kan jag få ersättning för det?
  Nej. Du kan endast få ersättning för snötrycksskador på bostadshuset och takkonstruktionen ska ha utförts enligt gällande byggnorm och vara normalt underhållen.
 • Gäller min försäkring när vatten trängt in genom grunden eller ytterväggen?
  Nej, försäkringen gäller inte när vatten trängt in genom grunden eller fasaden. Däremot gäller den när vatten strömmat direkt från markytan in i byggnad genom exempelvis en ventil eller dörröppning eller när vatten trängt upp ur avloppet.
 • Det har tryckts upp vatten ur avloppsbrunnen i min källare, kan jag få hjälp med avfuktning?
  Ja, försäkringen gäller för skada på huset när vatten trängt upp ur avloppet och du kan få ersättning för avfuktning i källaren.
 • Jag spelar golf. Gäller försäkringen för min utrustning?
  Det bästa skyddet får du om du tecknar en golfförsäkring som är en tilläggsförsäkring. Den gäller då i hela världen för skada på eller förlust av golfutrustning som du äger, hyr eller lånar. Högsta ersättning är 50 000 kronor och försäkringen gäller utan självrisk. Slår du hole-in-one betalar försäkringen dessutom 1 000 kronor om du skickar in ett signerat score-kort.
 • Gäller reseförsäkringen om jag är borta längre än 45 dagar?
  I vår hemförsäkring ingår en bra reseförsäkring som gäller för hela familjen i 45 dagar på resan. Behöver du en reseförsäkring längre än 45 dagar måste du kontakta oss för att förlänga ditt försäkringsskydd.
 • Hur gäller villaförsäkringen för mitt spabad / min pool?
  För att kunna få ersättning för ditt spa eller din utomhuspool måste det finnas med på ditt försäkringsbrev. Därför är det viktigt att du kontaktar oss om du nyligen skaffat ett spa eller en pool så att vi kan lägga till det till din försäkring. Vår rekommendation är att du även lägger till vår tilläggsförsäkring Allrisk byggnad och tomtmark.
 • Min dator, tv och barnens x-box har gått sönder efter åskovädret, gäller min försäkring för det?
  Ja, hemförsäkringen gäller för skador efter åska och blixt.
 • Jag har fått skadedjur i mitt hus. Hur gäller försäkringen?
  Hjälp med sanering av skadedjur och träskadeinsekter ingår i din villaförsäkring och fritidshusförsäkring hos oss. Du behöver inte betala någon självrisk. Bor du i hyreslägenhet eller bostadsrätt ska du kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Skadedjur inkluderar råttor, möss och insekter så som getingar. Träskadeinsekter är till exempel husbock och hästmyror. Har du drabbats av skadedjur läs mer under Anmäl skada - Mitt hem och mina saker - Skadedjur om hur du gör för att få hjälp.
 • Hur lägger jag till en person till min hemförsäkring?
  Kontakta oss så hjälper vi dig att lägga till en person i din försäkring.
 • Gäller hemförsäkringen på resa?
  Ja, hemförsäkringen och villahemförsäkringen gäller vid resa i hela världen under de första 45 dagarna. Ska du vara utomlands längre tid kan försäkringen förlängas. I våra allmänna villkor kan du läsa mer om vad som ingår i reseskyddet (en form av reseförsäkring).
 • Ersätter hemförsäkringen min mobiltelefon om den blir stulen eller går sönder?
  Har du en allriskförsäkring (ofta kallad drulleförsäkring) kan du få ersättning om du har otur och till exempel tappar din mobiltelefon så den går sönder.
 • Får jag ersättning om ett träd blåser ned på huset?
  Faller ditt träd över det egna huset ersätter försäkringen kostnaden för att avlägsna trädet från huset och även skadorna på huset. Kostnaden för att få bort trädresterna från tomten ersätts inte. Faller ditt träd över grannens hus ska ersättning lämnas genom grannens försäkring.
 • Stora delar av huset är skadat av vatten som runnit in genom ventiler och det går inte att bo i huset. Kan vi få ersättning för kostnader för att tillfälligt flytta till ett annat boende?
  Ja, om det inte går att bo i huset kan försäkringen betala merkostnader för att ni tvingas bo någon annanstans under reperationstiden.
 • Det är översvämning och vatten rinner in via ytterdörren i huset, vad ska jag göra?
  Försök leda vattnet åt ett annat håll och pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt. Är det ett besvärligt läge kontakta Räddningstjänsten.
 • Min nya barnvagn blev stulen. Ersätter hemförsäkringen barnvagnen?
  Se till att du alltid har barnvagnen fastlåst när den förvaras i olåst utrymme utanför bostaden. Då kan du få ersättning upp till 30 000 kronor. Du får betala självrisken som vanligtvis är på 1 500 kronor.
 • Ersätter min hemförsäkring en stulen cykel?
  Se till att du alltid har cykeln fastlåst när den förvaras i olåst utrymme utanför bostaden. Då kan du få ersättning upp till 30 000 kronor från din hemförsäkring. Du får betala självrisken som är 1 500 kronor.
 • Min dotter ska studera på annan ort. Gäller min hem/villahemförsäkring?
  Nej, din hemförsäkring gäller inte för din dotter när hon har flyttat hemifrån. Hon behöver en egen hemförsäkring, till exempel Hem Max 27 som är särskilt anpassad för ungdomar. Läs mer om vår studentförsäkring.
 • Hur värderar ni skadad egendom?
  Vi avgör om skadad egendom ska repareras, ersättas med likvärdig egendom eller ersättas kontant. Stulna och skadade saker värderas med hänsyn till dess ålder och slitage. I det fullständiga villkoret hittar du tabeller som visar hur stort avdrag vi gör.
 • Hur stor är självrisken för en hemförsäkring?
  Hemförsäkringens självrisk är 1 500 kronor (grundsjälvrisk). För vissa typer av skador gäller en tilläggssjälvrisk eller särskild självrisk. Mer om detta hittar du under respektive skadehändelse i försäkringsvillkoret.
 • Vad täcker hemförsäkringen?
  Vår hemförsäkring täcker skador som uppstår vid bland annat brand, vattenläckage, stöld och skadegörelse i hemmet. Du har även ett skydd ifall ditt bagage skulle bli försenat eller om du blir sjuk på resan.
 • Vad är en hemförsäkring?
  Att försäkra ditt hem betyder att du inte behöver stå helt själv för skador som uppstår efter brand, vattenläckage, storm, inbrott, skadegörelse eller överfall. Försäkringen skyddar inte bara ditt hem och dina saker, du får även ett skydd när du är ute och reser eller om någon stämmer dig vid domstol. Läs mer om hemförsäkring.
 • Vad är en ansvarsförsäkring (i hemförsäkringen)?
  Ansvarsförsäkring, eller ansvarsskydd som vi kallar det, ingår i din hemförsäkring. Om du råkar orsaka en skada på någon eller någons egendom kan du bli skadeståndsskyldig. Ansvarsskyddet hjälper dig att utreda om du är skadeståndsskyldig, att förhandla med den som kräver skadestånd, föra din talan vid rättegång och betala dina rättegångskostnader och det skadestånd som du måste betala.
 • Jag har köpt en lägenhet. Behöver jag ett bostadsrättstillägg till min hemförsäkring?
  Ja, ett bostadsrättstillägg behövs om du får skador på fast egendom i bostaden som du har ett underhållsansvar för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Det kan till exempel vara grannens vattenskada som förstör inne hos dig. Försäkringen innehåller även ett skydd för fast inredning i bostaden samt för inglasad altan eller balkong som du äger. Läs mer om bostadsrättsförsäkring.
 • Behöver jag som inneboende ha en egen hemförsäkring?
  Ja, eftersom du inte tillhör samma hushåll när du är inneboende så behöver du en egen hemförsäkring.
 • Gäller min hemförsäkring även för min hyresgäst vid andrahandsuthyrning?
  Nej, det är viktigt att både du och den som hyr i andra hand har en egen hemförsäkring . Om du hyr ut din bostad, för längre eller kortare tid, kan du teckna vår tilläggsförsäkring för uthyrning. Med den kan du få ersättning vid stöld och skadegörelse som din hyresgäst orsakar.
 • Gäller min hemförsäkring om jag hyr ut min lägenhet eller mitt hus via Airbnb?
  Om du hyr ut din bostad, för längre eller kortare tid, kan du teckna vår tilläggsförsäkring för uthyrning. Med den kan du få ersättning vid stöld och skadegörelse som din hyresgäst orsakar.
 • Hur gäller försäkringen om mitt hustak blir skadat av snötrycket?
  Om du drabbas av extrem nederbörd som hindrat dig att forsla bort snö från taket gäller försäkringen för bostadshus när yttertaket skadas på grund av snötrycket. Då ersätts även egendom i huset. För att försäkringen ska gälla ska det heller inte har legat kvar snö sedan tidigare på taket som du inte har forslat bort.