Frågor och svar om försäkringar för ditt hem

 • Min dator, tv och barnens x-box har gått sönder efter åskovädret, gäller min försäkring för det?
  Ja, hemförsäkringen gäller för skador efter åska och blixt.
 • Min inglasade veranda och växthus har skadats av hagel, hur gäller försäkringen?
  Har du en villahemförsäkring ersätter den skador på ditt hus och uthus till följd av hagel. Däremot ersätts inte skador på exempelvis växthus.

 • Gäller hemförsäkringen på resa?
  Ja, hemförsäkringen och villahemförsäkringen gäller vid resa i hela världen under de första 45 dagarna. Ska du vara utomlands längre tid kan försäkringen förlängas. I våra allmänna villkor kan du läsa mer om vad som ingår i reseskyddet (en form av reseförsäkring).
 • Gäller villaförsäkringen även när jag bygger om villan?
  Ja, det gör den. Den gäller även för byggnadsmaterial och verktyg till ett visst värde. Se försäkringsvillkoren för mer information.
 • Gäller villaförsäkringen om blixten slår ner och skadar huset?
  Ja, försäkringen gäller för skador orsakade av blixtnedslag.
 • Hur stor är självrisken för en hemförsäkring?
  Hemförsäkringens självrisk är 1 500 kronor (grundsjälvrisk). För vissa typer av skador gäller en tilläggssjälvrisk eller särskild självrisk. Mer om detta hittar du under respektive skadehändelse i försäkringsvillkoret.
 • Vad täcker hemförsäkringen?
  Vår hemförsäkring täcker skador som uppstår vid brand, vattenläckage, stöld och skadegörelse i hemmet. Du har även ett skydd ifall du skulle bli sjuk eller om ditt bagage blir försenat på resan.
 • Vad är en hemförsäkring?
  Att försäkra ditt hem betyder att du inte behöver stå helt själv för skador som uppstår efter brand, vattenläckage, storm, inbrott, skadegörelse eller överfall. Försäkringen skyddar inte bara ditt hem och dina saker, du får även ett skydd när du är ute och reser eller om någon stämmer dig vid domstol. Läs mer om hemförsäkring.
 • Mitt altantak har gått sönder efter all snö, kan jag få ersättning för det?
  Nej. Du kan endast få ersättning för snötrycksskador på bostadshuset och takkonstruktionen ska ha utförts enligt gällande byggnorm och vara normalt underhållen.
 • Det blev strömavbrott vid åskvädret och nu har all mat i frysen blivit förstörd, kan vi få hjälp genom försäkringen?
  Ja, hemförsäkringen omfattar matvaror i frys som blivit förstörda vid strömavbrott. Ta ett foto på dina skadade varor och gör en lista på det som blivit förstört.
 • Hur gäller villaförsäkringen för mitt spabad / min pool?
  För att kunna få ersättning för ditt spa eller din utomhuspool måste det finnas med på ditt försäkringsbrev. Därför är det viktigt att du kontaktar oss om du nyligen skaffat ett spa eller en pool så att vi kan lägga till det till din försäkring. Vår rekommendation är att du även lägger till vår tilläggsförsäkring Allrisk byggnad och tomtmark.
 • Jag har fått skadedjur i mitt hus. Hur gäller försäkringen?
  Hjälp med sanering av skadedjur och träskadeinsekter ingår i din villaförsäkring och fritidshusförsäkring hos oss. Du behöver inte betala någon självrisk. Bor du i hyreslägenhet eller bostadsrätt ska du kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Skadedjur inkluderar råttor, möss och insekter så som getingar. Träskadeinsekter är till exempel husbock och hästmyror. Har du drabbats av skadedjur läs mer under Anmäl skada - Mitt hem och mina saker - Skadedjur om hur du gör för att få hjälp.
 • Var hittar jag information om självrisker?
  Hur självriskerna ser ut beror på vilken försäkring det gäller och det kan finnas olika självrisker för olika situationer. Du hittar information om självrisker i villkoren för respektive försäkring. Klicka på alternativet Våra försäkringar längst upp till vänster i menyn, välj sedan den försäkring du är intresserad av. På försäkringssidan hittar du längre ner en länk till försäkringens villkor.
 • Hur lägger jag till en person till min hemförsäkring?
  För att lägga till en person i din försäkring kontaktar du oss.
 • Jag spelar golf. Gäller försäkringen för min utrustning?
  Det bästa skyddet får du om du tecknar en golfförsäkring som är en tilläggsförsäkring. Den gäller då i hela världen för skada på eller förlust av golfutrustning som du äger, hyr eller lånar. Högsta ersättning är 50 000 kronor och försäkringen gäller utan självrisk. Slår du hole-in-one betalar försäkringen dessutom 1 000 kronor om du skickar in ett signerat score-kort.
 • Ersätter hemförsäkringen min mobiltelefon om den blir stulen eller går sönder?
  Har du en allriskförsäkring (ofta kallad drulleförsäkring) kan du få ersättning om du har otur och till exempel tappar din mobiltelefon så den går sönder.
 • Måste jag ha en åskledare monterad på min byggnad för att min försäkring ska gälla vid blixtnedslag?
  Nej det är inget krav, men fastigheter i utsatta lägen kan ha nytta av en åskledare för att slippa ständigt återkommande skador. Men oftast räcker det med överspänningsskydd som skyddar mot överspänningar som kommer in via el- och teleledningar. Anlita en elektriker eftersom de skydd som finns i handeln som sätts i vägguttag inte ger ett godtagbart skydd.
 • Mitt kök skadades i en brand. Ersätter min villaförsäkring skadorna?
  En brand kan förstöra mycket. Beroende på hur omfattande skadan är behöver du förmodligen sanera utrymmet och sedan bygga upp köket på nytt. Du får ersättning från din försäkring. Det skadade köket värderas med hänsyn till kökets ålder och slitage.Tänk på att alltid visa stor aktsamhet när det gäller ljus och eldning.
 • Min nya barnvagn blev stulen. Ersätter hemförsäkringen barnvagnen?
  Se till att du alltid har barnvagnen fastlåst när den förvaras i olåst utrymme utanför bostaden. Då kan du få ersättning upp till 30 000 kronor. Du får betala självrisken som vanligtvis är på 1 500 kronor.
 • Ersätter min hemförsäkring en stulen cykel?
  Se till att du alltid har cykeln fastlåst när den förvaras i olåst utrymme utanför bostaden. Då kan du få ersättning upp till 30 000 kronor från din hemförsäkring. Du får betala självrisken som är 1 500 kronor.
 • Frysen gick sönder och massor av mat förstördes. Ersätter min hemförsäkring skadorna?
  Det kan vara mycket besvär när en frys går sönder. Du får ersättning för maten som blivit förstörd och frysen – förutsatt att du äger frysen. Är frysen ny får du högre ersättning än om den är äldre. Du betalar en självrisk på 1 500 kronor eller högre.
 • Vem gäller försäkringen för? (Hemförsäkring och villaförsäkring)
  Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare och de hushållsmedlemmar som bor och är folkbokförda på samma adress som du (till exempel sambo). Har du barn under 18 år som inte är folkbokfört på samma adress gäller försäkringen för barnet under den tid han/hon är hos dig (förutsatt att ersättning inte kan fås från annan försäkring).
 • Min dotter ska studera på annan ort. Gäller min hem/villahemförsäkring?
  Nej, din hemförsäkring gäller inte för din dotter när hon har flyttat hemifrån. Hon behöver en egen hemförsäkring student, till exempel Hem Max 27 som är särskilt anpassad för ungdomar. Läs mer om vår studentförsäkring.
 • Hur värderar ni skadad egendom?
  Vi avgör om skadad egendom ska repareras, ersättas med likvärdig egendom eller ersättas kontant. Stulna och skadade saker värderas med hänsyn till dess ålder och slitage. I det fullständiga villkoret hittar du tabeller som visar hur stort avdrag vi gör.
 • Vad gör jag om uppgifterna i försäkringsbrevet är felaktiga?
  Om du hittar något i försäkringsbrevet som inte stämmer, ska du ta kontakt med ditt lokala Dinabolag så snart som möjligt så att de kan rätta till det. Detsamma gäller om de förhållanden som ligger till grund för din försäkring skulle ändras.
 • Vad är en ansvarsförsäkring (i hemförsäkringen)?
  Ansvarsförsäkring, eller ansvarsskydd som vi kallar det, ingår i din hemförsäkring. Om du råkar orsaka en skada på någon eller någons egendom kan du bli skadeståndsskyldig. Ansvarsskyddet hjälper dig att utreda om du är skadeståndsskyldig, att förhandla med den som kräver skadestånd, föra din talan vid rättegång och betala dina rättegångskostnader och det skadestånd som du måste betala.
 • Jag har köpt en lägenhet. Behöver jag ett bostadsrättstillägg till min hemförsäkring?
  Ja, ett bostadsrättstillägg behövs om du får skador på fast egendom i bostaden som du har ett underhållsansvar för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Det kan till exempel vara grannens vattenskada som förstör inne hos dig. Försäkringen innehåller även ett skydd för fast inredning i bostaden samt för inglasad altan eller balkong som du äger. Läs mer om bostadsrättsförsäkring.
 • Behöver jag som inneboende ha en egen hemförsäkring?
  Ja, eftersom du inte tillhör samma hushåll när du är inneboende så behöver du en egen hemförsäkring.
 • Gäller min hemförsäkring även för min hyresgäst vid andrahandsuthyrning?
  Nej, det är viktigt att både du och den som hyr i andra hand har en egen hemförsäkring . Om du hyr ut din bostad, för längre eller kortare tid, kan du teckna vår tilläggsförsäkring för uthyrning. Med den kan du få ersättning vid stöld och skadegörelse som din hyresgäst orsakar.
 • Gäller min hemförsäkring om jag hyr ut min lägenhet eller mitt hus via Airbnb?
  Om du hyr ut din bostad, för längre eller kortare tid, kan du teckna vår tilläggsförsäkring för uthyrning. Med den kan du få ersättning vid stöld och skadegörelse som din hyresgäst orsakar.
 • Hur mycket ska det blåsa för att jag ska få hjälp av min försäkring?
  Vid storm som är vindhastigheter över 21 m/sekund ersätts skadorna. Men redan vid en medelvind på 14 m/sek kan det blåsa 21 m/sekund i byarna och självklart hjälper din försäkring dig då.
 • Hur gäller försäkringen om mitt hustak blir skadat av snötrycket?
  Om du drabbas av extrem nederbörd som hindrat dig att forsla bort snö från taket gäller försäkringen för bostadshus när yttertaket skadas på grund av snötrycket. Då ersätts även egendom i huset. För att försäkringen ska gälla ska det heller inte har legat kvar snö sedan tidigare på taket som du inte har forslat bort.
 • Måste jag ha en åskledare monterad på min byggnad för att min försäkring ska gälla vid blixtnedslag?
  Nej det är inget krav, men fastigheter i utsatta lägen kan ha nytta av en åskledare för att slippa ständigt återkommande skador. Men oftast räcker det med överspänningsskydd som skyddar mot överspänningar som kommer in via el- och teleledningar. Anlita en elektriker eftersom de skydd som finns i handeln som sätts i vägguttag inte ger ett godtagbart skydd.
 • Min dator, tv och barnens x-box har gått sönder efter åskovädret, gäller min försäkring för det?
  Ja, hemförsäkringen gäller för skador efter åska och blixt.