Skada på bilen utomlands

Om du är utomlands och råkar krocka med ett annat fordon är det viktigt att ni fyller i skadeanmälan gemensamt. De flesta länder i Europa har liknande skadeanmälningsblanketter som den vi använder i Sverige.

Framsidan av skadeanmälan fyller du och den andra föraren i tillsammans. När ni fyllt i framsidan av skadeanmälan skriver ni under blanketten.

Läs våra tips så vet du vad du ska göra om olyckan är framme.

anteckna Uppgifter om den andra föraren:

  • Namn
  • Adress
  • Registreringsnummer
  • Försäkringsbolag

Notera omgivningarna

Var noga med att anteckna om det finns vittnen till olyckan. Om polisen kommer till platsen, be om en kopia av polisrapporten.

Om det är möjligt, ta foton på platsen där skadan skedde och skadorna på bilarna. Rita gärna en skiss över skadeplatsen om du inte har tillgång till kamera. Även sikt och väderförhållanden är bra att notera.

Skadeblankett till din bil för utlandresa​