Så håller du skadedjuren borta från huset

Har du upptäckt små hål i väggar och tak hemma? Eller musspill under diskbänken i fritidshuset? Då kan du ha ovälkomna gäster på besök. Här har vi listat några av de vanligaste skadedjuren och tips på vad du som husägare kan göra för att stoppa dem. Vi berättar också vad som ingår i din försäkring.

Husbock, hästmyror, råttor och möss är exempel på skadedjur som kan ställa till med stora problem för husägare och orsaka kostsamma skador på huset. Därför är det viktigt att du agerar direkt om du drabbas och har en bra försäkring.

Hjälp med sanering ingår i vår villaförsäkring och fritidshusförsäkring

Skadedjursbekämpningen kostar hundratals miljoner kronor varje år och kan bli en stor kostnad för dig som drabbas. I vår villaförsäkring och fritidshusförsäkring ingår sanering av skadedjur och träskadeinsekter. Du behöver inte betala någon självrisk.

Här är några vanliga skadedjur som du kan få hjälp med i din försäkring och tips på hur du kan stoppa dem.

Husbocken

Den kanske mest problematiska träskadeinsekten för husägare i landets sydligare delar är husbocken. Då den föredrar lite varmare ställen söker den sig gärna till vindsutrymmen och takkonstruktioner där den lägger ägg i träspringor och andra håligheter. Husbockslarverna borrar sedan långa gångar inne i trävirket som inte syns på ytan. Vill det sig riktigt illa kan det bli stora hål i träet som påverkar bärigheten i husets konstruktion.

Åtgärd

Om du upptäcker små ovala flyghål och borrmjöl inne i virket kan det vara tecken på husbocksangrepp. För att bli av med husbocken behöver du anlita en expert som kan inspektera skadan och bekämpa angreppet. Läs mer om våra samarbetspartners inom skadedjursbekämpning här: Anmäl skada - Mitt hem och mina saker - Skadedjur

Hästmyran

Om du har besök av stora myror i huset kan du misstänka att det rör sig om hästmyror. Till skillnad från husbocken äter hästmyran inte trä, utan gnager ut gångar i virket där de bygger bo. Var uppmärksam på ett knaprande ljud från väggarna.

Åtgärd

Hästmyror kan liksom husbocken orsaka skador på husets träkonstruktion. Om du upptäcker hästmyror i huset är det viktigt att du lokaliserar boet och tar bort det. Hör av dig till våra samarbetspartners inom skadedjursbekämpning om du misstänker större myrangrepp.

Råttor och möss

Att öppna upp fritidshuset på våren och upptäcka spår av råttfest är ingen trevlig upplevelse. Förutom att råttor och möss gnager på allt från elledningar till isolering och möbler, kan deras avföring och urin sprida smitta. Ett krafsande ljud på vinden eller i väggarna kan vara tecken på att du har gnagare i huset.

Åtgärd

Då möss och råttor kan ta sig in genom mycket små öppningar är det viktigt att förebygga genom att täta alla hål och sprickor i huset med exempelvis insektsnät av metall. Se också över rörgenomföringar så de är täta. För att fånga in dem kan du placera ut klassiska mus- och råttfällor.

Tips på hur du kan minska risken för skadedjur

  • Täta hål, springor och ventiler med finmaskigt nät så gör du det svårare för skadedjuren att ta sig in den vägen.
  • Undvik att stapla ved direkt utanför huset och kolla efter skadedjursangrepp på närliggande stubbar.
  • Förslut matvarorna noga innan du ställer in dem i skafferiet.

 

Vill du veta mer om hur sanering går till eller vad du kan göra för att förebygga skadedjursangrepp? Vi har ett samarbete med Nomor Länk till annan webbplats. och hos dem hittar du massor av information och goda råd.

Mer att läsa