Sjukförsäkring och olycks­falls­försäkring – glöm inte dig själv!

Du kanske har ett skydd via din arbetsgivare om du gör dig illa? Det skyddet är sällan tillräckligt. Vår sjuk- och olycksfallsförsäkring ger en trygghet dygnet runt om du skulle bli sjuk eller skadar dig vid ett olycksfall. Den ger ersättning om du ligger på sjukhus men också om du drabbas av bestående skador.

  • Gäller för ekonomisk och medicinsk invaliditet
  • Ersättning direkt vid diagnos för vissa sjukdomar
  • Ersättning för sjukhusvistelse

Mer om vår sjuk- och olycksfalls­försäkring

En sjuk- och olycksfallsförsäkring ger en ekonomisk trygghet vid olyckor och sjukdom. Vi betalar ut ett engångsbelopp som ska hjälpa till att täcka bortfall av arbetsinkomst till dig som har drabbats av invaliditet och nedsatt funktionsförmåga.

Det här ingår i sjuk- och olycksfallsförsäkringen

Tabell som beskriver vad som ingår i
Om du behöver vård av läkare eller tandläkare ersätter vi kostnader för besöken och nödvändiga resor.
Skulle dina glasögon eller kläder skadas vid ett olycksfall ersätter vi dem. Finns ytterligare personliga merkostnader kan vi ersätta dem också. En förutsättning är att skadan krävt läkarbehandling.
Blir du sjukskriven till minst 50 procent i mer än 30 dagar efter ett olycksfall betalar vi ut ersättning till dig.
Om du akut behöver läggas in på sjukhus över natt ger vi en ersättning på 500 kronor.
Om du blir inlagd på sjukhus över natt ger vi en ersättning på 100 kronor per dygn.
Om du skulle drabbas av vissa sjukdomar betalar vi ut ersättning. Det gäller till exempel vid cancer, Parkinsons sjukdom eller ALS.
Om du drabbas av en krisreaktion efter en allvarlig händelse ersätter vi kostnaden för kristerapi med upp till tio behandlingstillfällen. Exempel på allvarlig händelse är överfall, sjukdom eller nära anhörigs död.
Vi ersätter kostnader för handikapphjälpmedel om du behöver det efter olycksfall som ger en bestående skada.
Om du får ett ärr efter ett olycksfall kan försäkringen ge ersättning. Ersättning betalas ut enligt vår ärrtabell som du hittar på dina.se/arrtabeller.
Om du får en bestående skada efter ett olycksfall eller vissa sjukdomar ger försäkringen ersättning. Hur stor ersättningen blir beror på hur stor funktionsnedsättning du får och det försäkringsbelopp du valt – 483 000 kronor, 966 000 kronor eller 1 449 000 kronor. Exempel på sjukdomar som ersätts är stroke, diabetes och MS.
Om du får en bestående skada efter ett olycksfall eller sjukdom och inte kan arbeta ger försäkringen ersättning. Din arbetsförmåga ska vara permanent nedsatt med minst 50 procent. Hur stor ersättningen blir beror på hur stor arbetsoförmåga du har och det försäkringsbelopp du valt – 483 000 kronor, 966 000 kronor eller 1 449 000 kronor.
Om du avlider på grund av sjukdom eller olycksfall betalar vi ersättning till dödsboet.

Vi ersätter tiden på sjukhus

Skulle du bli inlagd på sjukhus betalar vi ut en dagsersättning. Vi ersätter från dag ett upp till ett år med 100 kronor per dag. Om du måste läggas in akut får du också ett engångsbelopp på 500 kronor.

Sveda och värk efter olycka

Det är lätt hänt att halka, skrapa upp benet eller av misstag krocka med en annan cyklist på väg hem från jobbet. Skulle du drabbas av en olycka och bli sjukskriven kan du få ersättning för sveda och värk.

Skador som ger men för livet

Skulle du drabbas av ett olycksfall som blir bestående kan du få ersättning från din sjuk- och olycksfallsförsäkring. Det gäller även en rad sjukdomar, som till exempel stroke och MS.

Ansök om försäkring

Det är viktigt att försäkra sig själv också, inte bara sina saker. Vår sjuk- och olycksfallsförsäkring för vuxna går att teckna från 18 års ålder och upp till 55 år och den gäller fram till dess att du fyller 67 år. Därefter erbjuder vi en seniorförsäkring. Du ansöker enkelt här på dina.se och signerar med BankID.

Viktig information om försäkringen

Det är viktigt att du läser förköps­informationen. Spara gärna ned den så har du den alltid tillgänglig.

VAD KOSTAR SJUK- OCH OLYCKSFALLS­FÖRSÄKRINGEN?

Tänk på att din försäkring tidigast kan börja gälla från det datum vi har fått in uppgifter om din hälsa.