Hållbarhet

Dina Försäkringar har under vår långa historia jobbat för att öka den gemensamma tryggheten i hela landet. Hållbarhet och socialt ansvarstagande löper som en grön linje genom hur vi bedriver vår verksamhet, bemöter våra kunder och samverkar tillsammans som medarbetare.

Vår affärsmodell är baserad på lokala, kundägda försäkringsföretag i samverkan. Verksamheten bygger på en hållbar affärsmodell, där värdeskapande för både människa och miljö står i centrum. Lyhördhet för våra kunders behov och insikt i omvärlden lägger grunden för våra mål och vår strategi. Här presenterar vi en översikt av vårt hållbarhetsarbete. För mer detaljerad information, se vår senaste hållbarhetsrapport Pdf, 3 MB. (pdf).

Våra fokusområden

Uppföljning och rapportering

Dina Försäkring AB publicerar årligen en hållbarhetsrapport där vi grundligt beskriver vårt arbete inom social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Hållbarhetsrapport 2022 Pdf, 3 MB. (pdf)

Ekonomisk information - årsredovisningar och övriga rapporter

Mer att läsa