Djurkollisionsförsäkring - tilläggsförsäkring vid viltolyckor

Att kollidera med ett djur kan vara en läskig upplevelse. Förutom att kollisionen kan leda till tråkiga personskador och lidande för djuret, så kan det bli kostsamma skador på ditt fordon. Då kan det vara bra med en djurkollisionsförsäkring som tillägg till din bilförsäkring.

Viltolyckor är dessvärre inte ovanliga. I genomsnitt sker det mer än en viltolycka var åttonde minut i Sverige, vilket innebär att över 60 000 fordon årligen är inblandade i viltolyckor. Om du har en helförsäkring eller vagnskadegaranti täcker de skadorna på fordonet vid en djurkollision, utom självrisken.

Mer om djurkollisionsförsäkring

Med vår djurkollisionsförsäkring får du möjlighet till:

  • Ersättning för vagnskadesjälvrisk eller vagnskadegarantisjälvrisk upp till 6 000 kronor.
  • Ersättning för reparationskostnaden upp till 6 000 kronor om du saknar vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti för ditt fordon.

Försäkringen kan tecknas som tillägg till din bilförsäkring, lätt lastbilsförsäkring, husbilsförsäkring och motorcykel årsförsäkring. Tänk på att den inte gäller för skada som inträffar om du hyr ut fordonet eller utför transporter mot betalning.