Se upp för invasiva arter i trädgården

Om du upptäcker blomsterlupiner eller andra invasiva arter på din tomt är det viktigt att du bekämpar dem. Här är tips på vad du som villaägare kan göra för att stoppa spridningen av dess framfart.

Med sommaren runt hörnet är det hög tid att rensa och göra fint i rabatterna. När du inspekterar trädgården kan det vara bra att hålla ögonen öppna efter invasiva arter som snabbt kan sprida sig och därmed kan utgöra ett stort hot mot den biologiska mångfalden. Här är några av de vanligaste som du bör ha koll på:

Blomsterlupin finns i många trädgårdar och längs vägar och i parker. Vad alla kanske inte känner till är att den ståtliga blomman i rosa och lila nyanser är invasiv och lätt kan ta över hela din trädgård om den inte bekämpas.

Jätteloka kan bli upp mot tre meter hög och bilda täta bestånd som tränger bort andra växter på platsen. Då växtsaften kan ge svåra brännskador om huden utsätts för solljus är det viktigt att vara mycket försiktig och bära skyddskläder vid bekämpning.

Jättebalsamin har kraftiga stjälkar med rosaaktiga blommor och trivs utmärkt i våra trädgårdar. Liksom jättelokan är blomman listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter. Det innebär att om du har dessa växter på tomten måste du ta bort dem.

Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om invasiva arter som är vanliga i Sverige.

Så kan du förebygga spridning

Att bli av med invasiva arter på tomten kräver en hel del tålamod och kunskap. Här kommer några tips på hur du kan tänka:

  • Släng aldrig trädgårdsavfall i naturen, utan placera växtavfallet i plastpåsar som du försluter noga.
  • Transportera växtavfallet till en återvinningscentral, glöm inte kolla upp vad som gäller så du sorterar rätt.
  • Prata med dina grannar om de har invasiva arter på tomten så kan ni hjälpas åt att bekämpa dem tillsammans.
  • Ta inte med dig sticklingar eller fröer hem från en blomma på utlandsresan - den fina växten kan bli invasiv i sin nya miljö.

Du har väl en villaförsäkring?

Som villaägare finns det många risker som är viktiga att du skyddar dig mot. Det finns inte något skydd mot invasiva växter, men här kan du läsa om vår villaförsäkring.

Mer att läsa