Bygga om uthuset? Gör rätt från början

Bor du på gård och funderar på att bygga om ditt stora uthus till exempelvis bilgarage, gäststuga eller en alldeles egen spaanläggning? Vi på Dina Försäkringar älskar att så många vill bidra till att ge landsbygden nytt liv. Glöm bara inte att höra av dig till oss innan du börjar bygga om – då blir allt rätt från början.

Intresset för att flytta ut på landet och bosätta sig på en gård har exploderat under det senaste decenniet. Många gårdar har blivit tillgängliga när större lantbruksföretag har köpt upp fastigheter för markens skull och i princip fått gårdscentrat på köpet. Gården har styckats av och möjligheten har öppnats upp för den som vill bo på landet för själva boendets skull.

− Det är nästan en ny grön våg känns det som, framför allt under pandemin. Många har fått storslagna idéer om hur man kan göra om sina uthus. De här gamla fina ekonomibyggnaderna är i många fall mer än 100 år gamla och ofta gediget byggda med hög stengrund och robusta och tjocka väggar. Det finns alla möjligheter att bygga om dem och få det superfint, säger Annika Engquist, säljchef Lantbruk och Företag på Dina Försäkringar.

ANDRA REGLER FÖR SÅ KALLADE EKONOMIBYGGNADER

Att anlita pålitliga och kompetenta hantverkare prioriterar de flesta, men precis lika viktigt är det att kontakta sitt försäkringsbolag innan man börjar att bygga om. Om uthuset klassas som ekonomibyggnad, vilket man kan utgå ifrån, gäller andra regler än för bostadshus. Lantbrukets Brandskyddskommitté (LBK) har samlat rekommendationer för vad som gäller vid exempelvis ombyggnation av ekonomibyggnader. Rekommendationerna gäller som säkerhetsföreskrifter och därför är det avgörande att den som utför ombyggnationen känner till och är uppdaterad om innehållet i LBK-pärmen.

− Den vanligaste orsaken till brand i ekonomibyggnader är feldragen el. Ska man bygga om sitt uthus till exempelvis kontor, övernattningslägenhet eller bastu vill man kanske helst ha infälld el, men det blir ett stort bekymmer i efterhand. Det står tydligt i LBK-pärmen att de här byggnaderna alltid ska ha utanpåliggande el. Det finns gott om råttor och möss på gårdar och man ska enkelt kunna se om de har gnagt på en kabel för att snabbt kunna åtgärda det. Det är bara ett exempel på hur reglerna skiljer sig mot bostadshus, säger Annika Engquist.

SYFTET MED BYGGNADEN AVGÖR

Det avgörande är vad uthuset ska användas till – vad som ska finnas i byggnaden.

− För oss som försäkringsbolag är det stor skillnad på om du ska ha din bil eller husvagn där eller om du använder byggnaden till förvaring för gräsklipparen och trädgårdsmöblerna. I LBK-pärmen finns egna avsnitt för till exempel både motorfordon och elinstallationer och där finns gott om pedagogiska och enkla illustrationer som visar hur man ska tänka med el, brandceller, utrymningsvägar och allt annat. Det går att bygga om till i princip vad som helst och ändå följa säkerhetsföreskrifterna, men det gäller att jobba skadeförebyggande och göra rätt från början, säger Annika Engquist.

Lantbrukets Brandskyddskommitté vänder sig alltså inte bara till gårdar med ett aktivt lantbruk, utan till alla som äger en fastighet med tillhörande ekonomibyggnader.

− I LBK-pärmen finns massor av information som uppdateras regelbundet. Man behöver självklart inte lära sig alla regler själv. Det viktiga är att vara medveten om att det finns olika krav kring att bygga om sitt uthus och att man kontaktar oss redan innan man börjar att bygga om, säger Annika Engquist.

”VI HITTAR EN LÖSNING PÅ DET MESTA”

Om ekonomibyggnaden genomgår en total förändring och byggs om till bostad, försäkras den också in som ett bostadshus i en villaförsäkring. Även här är det syftet med byggnaden som avgör vilka regler som gäller vid en ombyggnation. Byggnaden klassas antingen som ekonomibyggnad eller som bostad.

− Något som många inte tänker på är att om man bygger om till en bostad och byggnaden brinner ner, krävs det bygglov för att bygga upp ett nytt hus. Är det en ekonomibyggnad utanför detaljplanerat område behövs inte bygglov. Vi brukar få bolla med våra kunder vad som egentligen definieras som ekonomibyggnad. Det finns ingen solklar definition som täcker in alla exempel, men det hjälper vi självklart till med när ni kontaktar oss, säger Annika Engquist.

− Alla vet att man ska höra av sig till oss när ombyggnationen är klar och det är dags att försäkra in, men då har man ju redan gjort allt jobb och det är så tråkigt om man missat vilka regler som gäller. Vi resonerar oss fram tillsammans med kunden och hittar en lösning på det mesta. Hör av dig till oss redan innan du börjar med dina galna och roliga idéer, så lotsar vi dig genom regelverket och gör så att det blir rätt från början, säger hon.

Kontakta oss för mer information om gårdsförsäkring.


Mer att läsa