Information om Dinas personuppgiftsbehandling

1. Inledning

Dina Försäkringar består av sex försäkringsbolag. Vi ägs av våra kunder och bedriver försäkringsverksamhet i samverkan under det gemensamma varumärket ”Dina Försäkringar”. När vi tillhandahåller våra olika produkter och tjänster behöver vi behandla personuppgifter om dig. Vi värnar om din personliga integritet och vill att du alltid ska känna dig trygg och informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter när du till exempel besöker vår hemsida eller tecknar en av våra försäkringar.

Här kan du läsa mer om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varför vi gör det och vilka rättigheter du har. Om du har några frågor kring vår personuppgiftsbehandling kan du kontakta oss eller vårt dataskydddsombud via kontaktuppgifterna som du finner under avsnitt 10 nedan. Under avsnitt 10 kan du även hitta mer information om vilket eller vilka Dina-bolag som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter.

2. Vilka personer behandlar vi personuppgifter om och Vilka personuppgifter behandlar vi?

2.1 De personer vi behandlar personuppgifter om

Vi behandlar personuppgifter om dig som kommer i kontakt med vår verksamhet på olika sätt:

 • Besökare: personer som besöker vår hemsida.
 • Hushållsmedlemmar: privatpersoner folkbokförda på samma adress som kunder men som inte är medförsäkrad.
 • Kontaktpersoner: individer som i sin yrkesroll är kontaktperson för ett företag som är intresserade av att teckna eller har tecknat försäkring hos oss.
 • Kunder: privatpersoner som har tecknat en försäkring hos oss. Från ett marknadsrättsligt perspektiv ser vi dig som vår kund under hela försäkringsperioden och tolv månader därefter/från senaste interaktion med dig, beroende på vad som inträffade sist.
 • Medförsäkrade: privatpersoner som ingår och är medförsäkrad i en försäkring.
 • Potentiella kunder: privatpersoner som har visat intresse för våra produkter och tjänster eller som ingår i målgruppen för våra produkter och tjänster.
 • Andra personer relaterade till en försäkring hos oss: privatpersoner som på annat sätt är relaterade till en försäkring hos oss, exempelvis genom en anmäld skada hos oss där de är angivna som skadelidande, skadevållare eller vittne.

2.2 De personuppgifter vi behandlar

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig beror på vilken relation vi har, ditt engagemang hos oss eller vilken försäkring som är aktuell. De typer av personuppgifter som vi behandlar delar vi in i följande kategorier:

 • Betalningsuppgifter: kontouppgifter, uppgift om betalare, aviseringar och påminnelser.
 • Ekonomisk information: inkomstuppgifter (på individ- och hushållsnivå), deklarerade uppgifter (på hushållsnivå), försäkringsersättning och skattehemvist.
 • Försäkringsuppgifter: försäkringsnummer, bokföringsnummer, uppgifter om försäkrade personer eller föremål (på individ- och hushållsnivå), försäkringspremier och skadeuppgifter.
 • Identifieringsuppgifter: namn, kundnummer, personnummer, ålder och samordningsnummer.
 • Kontaktuppgifter: adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Objekt:
  • boende, fastigheter och byggnader (exempelvis typ av boende/fastighet/byggnad, hyrd eller köpt, boyta, folkbokföringsdatum, huvudförfallodatum)
  • djur (exempelvis chip-nummer, ras, ålder på djur, födelsedatum, huvudförfallodatum)
  • fordon (exempelvis registreringsnummer, chassinummer, märke/modell, fordonstyp, registreringsdatum, huvudförfallodatum)
 • Särskilda kategorier av personuppgifter (”känsliga personuppgifter”): uppgifter om hälsa eller om medlemskap i fackliga organisationer, när det är nödvändigt för att vi ska kunna bevilja dig en viss försäkring eller en viss förmån eller reglera en skada som förutsätter denna information. Beroende på vilken försäkring du har så kan vi även komma att behandla indirekt känsliga personuppgifter om dig för att uppfylla våra åtaganden, exempelvis om du anger make/maka, sambo eller registrerad partner (kan indikera sexuell läggning) i ett skadeärende.
 • Uppgifter om kommunikation: innehåll i e-post, chatt och andra meddelanden, inspelade telefonsamtal, inkomna handlingar och bilder.
 • Teknisk data: IP-adress, enhet, webbplatsinställningar, surfvanor och webbplatsbeteende.

3. Varför behandlar vi dina personuppgifter och varför får vi göra det?

3.1 Innan vi ingått ett försäkringsavtal

Ändamål med behandlingen

Personer och personuppgifter

Rättslig grund

Avgöra vilka av våra produkter och tjänster hushållet kan vara intresserad av och marknadsföra dessa till dig.

Inbegriper profilering, läs mer i avsnitt 8.3 nedan.

Kunder och potentiella kunder:

Identifieringsuppgifter, kontaktuppgifter och objekt.

Hushållsmedlemmar: Objekt.

Kontaktpersoner: Kontaktuppgifter.

Berättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)).

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.

Avgöra vilka av våra produkter och tjänster som målgruppen kan vara intresserad av och skicka marknadsföring.

Kunder och potentiella kunder:

Identifieringsuppgifter, kontaktuppgifter och objekt.

Kontaktpersoner: Kontaktuppgifter.

Berättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)).

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.

Ge information och rådgivning om våra försäkringar och tillhörande tjänster och produkter, besvara din offertförfrågan samt för att beräkna och lämna uppgift om försäkringspremie.

Kunder och potentiella kunder:

Kontaktuppgifter, försäkring­s­uppgifter, ekonomisk information, objekt och känsliga personuppgifter (beroende på försäkring).

Kontaktpersoner:

Kontaktuppgifter.

Avtal (GDPR, artikel 6.1(b)).

Känsliga personuppgifter behandlar vi när det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (GDPR, artikel 9.2(f)).

Berättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)).

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.

Dokumentera den rådgivning som vi ger dig.

Kunder och potentiella kunder: Identifierings­uppgifter, kontaktuppgifter, uppgifter om kommunikation och objekt.

Kontaktpersoner:Identifierings­uppgifter och kontaktuppgifter.

Rättslig förpliktelse (GDPR, artikel 6.1(c)), lag (2018:1219) om försäkringsdistribution.

3.2 Vid tecknande av försäkring

Ändamål med behandlingen

Personer och personuppgifter

Rättslig grund

Genomföra riskbedömning samt räkna ut försäkrings­premie och meddela försäkring.

Kunder och potentiella kunder:

Identifieringsuppgifter, kontakt­uppgifter, försäkringsuppgifter, ekonomisk information, betalningsuppgifter (kunder) och känsliga personuppgifter (beroende på försäkring).

Avtal (GDPR, artikel 6.1(b)).

Känsliga personuppgifter behandlar vi när det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (GDPR, artikel 9.2(f)).

Verifiera försäkringstagarens identitet.

Kunder och potentiella kunder:

Identifieringsuppgifter och kontaktuppgifter.

Kontaktperson:

Identifieringsuppgifter och kontaktuppgifter.

Avtal (GDPR, artikel 6.1(b)).

Berättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)).

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.

3.3 Under försäkringsperioden

Ändamål med behandlingen

Personer och personuppgifter

Rättslig grund

Kommunicera med dig och tillhandahålla relevant information om aktuell försäkring, besvara frågor och bemöta klagomål.

Kunder: Identifieringsuppgifter, kontaktuppgifter, försäkringsuppgifter samt uppgifter om kommunikation.

Kontaktpersoner och medförsäkrade:

Identifieringsuppgifter, kontaktuppgifter, försäkringsuppgifter (medförsäkrade) samt uppgifter om kommunikation.

Avtal (GDPR, artikel 6.1(b)).

Berättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)).

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.

Ge erbjudanden om försäkring och försäkringsförnyelse.

Inbegriper profilering, läs mer i avsnitt 8.3 nedan.

Kunder: Kontaktuppgifter, objekt och uppgifter om kommunikation.

Kontaktpersoner:

Kontaktuppgifter och uppgifter om kommunikation.

Berättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)).

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.

Hantera och reglera försäkringsfall, skadeanmälningar och ersättningar.

Kunder:

Identifieringsuppgifter, kontaktuppgifter, försäkringsuppgifter, ekonomisk information, betalningsuppgifter, uppgifter om kommunikation och känsliga personuppgifter (beroende på försäkring).

Medförsäkrade och andra personer relaterade till en försäkring hos oss:

Identifieringsuppgifter, kontaktuppgifter, försäkringsuppgifter, ekonomisk information, betalningsuppgifter, uppgifter om kommunikation och känsliga personuppgifter (beroende på försäkring).

Kontaktpersoner:

Identifieringsuppgifter och kontaktuppgifter.

Behandlingen är nödvändig både för att fullgöra vårt avtal med dig (GDPR, artikel 6.1(b)) liksom för att fullgöra rättsliga förpliktelser (GDPR, artikel 6.1(c)), försäkringsavtalslag (2005:104), skadeståndslag (1977:207) och trafikskadelag (1975:1410).

Känsliga personuppgifter behandlar vi när det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (GDPR, artikel 9.2(f)).

Berättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)).

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.

Känsliga personuppgifter behandlar vi när det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (GDPR, artikel 9.2(f)).

Berättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)).

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.

Förebygga, utreda och avvärja bedrägerier.*

Kunder, medförsäkrade och andra personer relaterade till en försäkring hos oss:

Samtliga kategorier av personuppgifter.

Berättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)).

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.

Känsliga personuppgifter behandlar vi när det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (GDPR, artikel 9.2(f)).

Bekräfta identitet vid inloggning på webbplatsen.

Kunder: Identifierings­uppgifter och kontaktuppgifter.

Avtal (GDPR, artikel 6.1(b)).

* Vi använder oss av ett för försäkringsbranschens gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) som innehåller vissa uppgifter om skador samt uppgift om vem som begärt ersättning. Vi använder GSR endast i samband med skadereglering för att se om du tidigare anmält en skada hos ett annat försäkringsbolag. Ändamålet med GSR är att tillhandahålla ett underlag till försäkringsföretag för att identifiera oklara försäkringsfall och därigenom motverka utbetalning av ersättningar som baseras på oriktiga uppgifter. Uppgifterna kan även användas i avidentifierad form för statistiska ändamål. Personuppgiftsansvarig för GSR är Skadeanmälningsregister (GSR) AB, Box 24171, 104 51 Stockholm.Se gsr.se Länk till annan webbplats. för mer information om den behandling av personuppgifter som förekommer i registret. Vi kan även lämna uppgifter till Larmtjänst AB avseende stöldanmält och eftersökt gods.

3.4 Utveckling av vår verksamhet och vårt tjänsteerbjudande

Ändamål med behandlingen

Personer och personuppgifter

Rättslig grund

Förbättra våra befintliga, och ta fram nya, produkter och tjänster.

Samtliga kategorier av personer:

Teknisk data, statistisk information*.

Berättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)).

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.

Anpassa och förbättra innehållet och funktionaliteten på vår hemsida baserat på hur du använder våra tjänster i kombination med annan information vi har om dig, vilka inhämtas via cookies. Läs mer om cookies i avsnitt 8.1 nedan.

Besökare:

Teknisk data.

Berättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)).

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.

Underhålla och utveckla vår interna verksamhet (genom att analysera våra tjänster, produkter och IT-system genom felsökning, dataanalys, testning och statistik).

Statistisk information*.

N/A

*Statistisk information är aggregerad data som inte går att hänföra till en viss person. Sådan information utgör inte personuppgifter.

3.5 Rättsliga anspråk, tillsyn, uppköp och utnyttjande av rättigheter

Ändamål med behandlingen

Personer och personuppgifter

Rättslig grund

Skydda våra intressen i händelse av tvist.

De kategorier av person och personuppgifter som är nödvändiga med hänsyn till tvistefrågan och inblandade parter.

Rättslig förpliktelse (GDPR, artikel 6.1(c)), försäkringsavtalslag (2005:104) och lag (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden när vi är skyldiga enligt lag att lösa en tvist genom alternativ tvistlösning.

Berättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)) när vi inte är skyldiga enligt lag att lösa en tvist genom alternativ tvistlösning.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.

Känsliga personuppgifter behandlar vi när det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (GDPR, artikel 9.2(f)).

Bemöta krav och tillhandahålla efterfrågad information från tillsynsmyndighet i händelse av tillsyn.

De kategorier av person och personuppgifter som efterfrågas vid tillsyn.

Rättslig förpliktelse (GDPR, artikel 6.1(c)), GDPR.

Överföra vår kunddatabas vid en eventuell sammanslagning eller företagsöverlåtelse.

De kategorier av personer och personuppgifter som omfattas av sammanslagningen eller förvärvet.

Berättigat intresse (GDPR, artikel 6.1(f)).

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.

Tillmötesgå din begäran att utöva någon av dina rättigheter.

Kontaktuppgifter, identifieringsuppgifter samt den information som krävs för att tillmötesgå din begäran.

Rättslig förpliktelse (GDPR, artikel 6.1(c) och kapitel III).

3.6 Efterleva regelkrav

Ändamål med behandlingen

Personer och personuppgifter

Rättslig grund

Lämna kontrolluppgifter om dig och dina försäkringar till Skatteverket.

Kunder:

Identifieringsuppgifter och ekonomisk information.

Kontaktpersoner:

Identifieringsuppgifter.

Rättslig förpliktelse (GDPR, artikel 6.1(c)), skatteförfarandelag (2011:1244).

Ta emot, besvara och föra register över klagomål.

De kategorier av personer och personuppgifter som är nödvändiga med hänsyn till klagomålet.

Rättslig förpliktelse (GDPR, artikel 6.1(c)), lag (2018:1219) om försäkrings­distribution, Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10) och Finansinspektionens allmänna råd om klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter (FFFS 2002:23).

Spara räkenskapsmaterial.

Kunder: Bokföringsnummer.

Rättslig förpliktelse (GDPR, artikel 6.1(c)), Bokföringslagen (1999:1078).

4. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det ändamål för vilket vi samlade in personuppgifterna eller den längre tid som kan följa av lagstiftning. Detta kan innebära att vi har ett behov av att bevara dina personuppgifter även efter det att vårt kundförhållande avslutats. Exempelvis kommer vi som huvudregel att spara de personuppgifter som rör en anmäld försäkringsskada i elva år från det att försäkringsavtalet upphörde. Detta beror på att du eller någon annan kan ha möjlighet att framställa krav på ersättning under försäkringsavtalet under denna tid. När preskriptionstiden för försäkringsavtalet (vilken varierar beroende på vilken försäkring vi har avtalat om) löpt ut, våra mellanhavanden är slutreglerade och det inte längre är nödvändigt att spara personuppgifterna för att uppfylla det ändamål för vilket de samlades in kommer vi att radera dem. Ett annat exempel är att vi sparar vissa uppgifter för att kunna skicka marknadsföring till dig i upp till tolv månader efter att vårt kundförhållande upphört. När personuppgifter inte längre är nödvändiga att spara för ändamålet eller enligt lag kommer vi att radera eller avidentifiera dem (uppgifterna kommer då inte längre att kunna hänföras till dig) i enlighet med våra rutiner för gallring. Om du inte är kund hos oss är lagringstiden för de uppgifter som används för marknadsföring tre månader.

5. Hur får vi tag i dina personuppgifter?

Vi samlar i huvudsak in uppgifter direkt från dig, exempelvis när du kommunicerar med oss, när du tecknar försäkring hos oss eller anmäler en skada. Vi kan även komma att samla in personuppgifter om dig från andra källor, så kallad tredje part, till exempel:

 • Kontaktuppgifter (samlas in från offentliga register för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig),
 • Segmenteringsdata (samlas in från upplysningsföretag),
 • Uppgifter om dina fordon (från offentliga fordon- och vägtrafikregister),
 • Uppgifter om djur (från Jordbruksverket), och
 • Uppgifter om dina fastigheter (från offentliga fastighetsregister).

Vi kan också få uppgifter om dig från vår kund, till exempel om du är medförsäkrad.

6. Måste du lämna ifrån dig dina personuppgifter?

För att teckna en försäkring hos oss måste du lämna vissa av de personuppgifter som vi efterfrågar. Om du inte ger oss de personuppgifter vi efterfrågar kan detta, i vissa fall, leda till att vi inte kan tillhandahålla de tjänster och produkter du efterfrågar eftersom vi utan uppgifterna inte kan efterleva de krav som ställs på oss. Vi kommer tydligt informera dig om vilka uppgifter som är obligatoriska i samband med att du tecknar en försäkring.

7. Vem delar vi dina personuppgifter med?

7.1 Allmänt

För att kunna tillhandahålla våra försäkringar med tillhörande tjänster och produkter, samt för att följa lagar och regler, behöver vi ibland dela dina personuppgifter med andra, inklusive övriga bolag inom Dina-federationen och tredje parter som bistår oss i olika delar av vår verksamhet och hjälper oss leverera våra tjänster och produkter. Uppgifter om ditt sakförsäkringsinnehav kan även lämnas ut till personer som du delar hushåll med.

7.2 Leverantörer och samarbetspartners

För att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig delar vi dina personuppgifter med våra leverantörer och samarbetspartners, såsom:

 • IT-leverantörer: företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar.
 • Besiktningsfirmor och besiktningsmän: företag och individer som utför besiktningar åt oss och som har tillgång till dina personuppgifter för att kunna utföra beställd tjänst.
 • Marknadsföring: företag som hjälper oss med print och distribution, kontakt via e-post, telefon, sociala medier och andra digitala kanaler samt reklambyråer.
 • Tjänsteleverantörer: övriga tjänsteleverantörer som kan komma att hantera dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig, exempelvis tillhandahålla försäkringsskyddet och reglera skador.

7.3 Andra/utomstående företag och tredje parter

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med andra företag och tredje parter, såsom:

 • Statliga myndigheter: exempelvis Polisen, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), Skatteverket och andra myndigheter när det följer av lag eller vid misstanke om brott.
 • Domstolar, Allmänna reklamationsnämnden och försäkringsnämnder: i händelse av tvist eller annan prövning.
 • Entreprenörer: exempelvis verkstäder, bilfirmor, målare, hantverkare etc. som utför en tjänst åt dig som kund.
 • Andra försäkringsgivare, vars försäkringar tecknas via oss.
 • Återförsäkrare och återförsäkringsförmedlare.
 • Andra utomstående parter: exempelvis Larmtjänst och GSR.

7.4 När vår personuppgiftsbehandling sker utanför EU/EES

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES, men i vissa situationer kan vi komma att behöva överföra dina personuppgifter till samarbetspartners eller tjänsteleverantörer som befinner sig utanför EU/EES (så kallade ”tredje länder”). Det sker i vissa fall och i begränsad omfattning till USA.

Oavsett var dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga kontraktuella, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån för denna behandling är likvärdig den som gäller inom EU/EES. För att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade på motsvarande sätt som om de hade stannat inom EU/EES, ingår vi även EU-kommissionens standardavtalsklausuler Länk till annan webbplats. med våra samarbetspartners och tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter i tredje land. Vi vidtar även ytterligare tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder när detta behövs, såsom kryptering och pseudonymisering.

8. Behandlingar vi särskilt vill uppmärksamma dig på

8.1 Cookies på vår hemsida

För att kunna tillhandahålla vår hemsida och våra tjänster med högsta möjliga kvalitet samt visa digitala erbjudanden använder vi oss av cookies och liknande spårningstekniker på vår hemsida. En cookie är en textfil som sparas på din enhet för att ge dig som besökare en så smidig och bra upplevelse som möjligt av vår webbplats och våra e-tjänster. Ytterligare information om vilka cookies vi använder och hur du kan stänga av cookies finns på www.dina.se/om-oss/om-cookies.

8.2 Automatiserat beslutsfattande

Automatiserat beslutsfattande innebär en helt automatiserad process där det aktuella beslutet fattas med hjälp av algoritmer, det vill säga utan någon manuell påverkan från en människa. Automatiserat beslutsfattande förekommer normalt när du ansöker om att teckna försäkring på vår hemsida www.dina.se och det automatiserade beslutet fattas på basis av informationen om dig.

Automatiserat beslutsfattande förekommer även i skaderegleringsprocessen vid försenat bagage och färdmedel. Det automatiserade beslutet baseras på den information som du lämnar till oss i din skadeanmälan, tidigare anmälda skador samt betalnings-/försäkringshistorik och bedöms enligt våra gällande försäkringsvillkor. Det gör vi för att erbjuda våra kunder bättre och effektivare service i våra digitala kanaler och innebär att vi snabbare kan fatta ett beslut i ditt ärende. Resultatet av den automatiserade processen är att vi helt eller delvis beviljar ditt ersättningsanspråk, avslår anspråket eller att anspråket ska granskas av en av våra handläggare. Du har alltid rätt att kontakta oss om du inte är nöjd med beslutet och vill invända mot det. Se kontaktinformation i avsnitt 10. Vi kommer då att granska den information som ligger bakom beslutet och eventuell ytterligare information som du ger oss. Granskningen kommer att ske av en människa som har behörighet att ändra beslutet om det skulle visa sig att det fattats på felaktiga grunder. Du kan även kontakta oss direkt om du vill att en av våra handläggare ska behandla ärendet utan förekomst av automatiserat beslutsfattande.

8.3 Profilering

När vi använder personuppgifter för att personalisera din upplevelse, skapa individuella erbjudanden baserade på omständigheter i ditt enskilda fall, för analys eller för att förutspå förväntat beteende, så kallas detta profilering. Vi använder profilering inom vår marknadsföring och säljprocess för att ge dig sådan information och erbjudanden som vi tror är mest relevant för dig och ditt hushåll och för att undvika att du får oönskad information. Det kan innebära att vi behandlar och analyserar uppgifter om dina objekt, surfvanor och sökinställningar vid användande av vår hemsida samt demografiska uppgifter. Du har rätt att motsätta dig profilering. Vill du utöva denna rätt kan du kontakta oss.

8.4 Kommunikationskanaler

Vi har flera olika kommunikationskanaler som du kan använda för att komma i kontakt med oss: brev, e-post, telefon och chatten på vår hemsida. De personuppgifter som behandlas i de olika kommunikationskanalerna är beroende på den information som du lämnar vid din kontakt med oss. Vi kommer aldrig att kräva att du ska lämna mer personuppgifter till oss än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla det syfte du har när du kontaktar oss.

9. Dina rättigheter

9.1 Allmänt

Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt, transparent och öppet sätt i förhållande till dig och att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade. Du har vissa rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter. Om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna i avsnitt 10 eller genom att använda särskilt angivna blanketter.

Vi återkommer till dig så snabbt vi kan, och senast inom en månad, från att vi tagit emot din begäran. Om vi inte kan besvara din förfrågan eller behöver mer tid på oss, kommer vi att förklara varför.

9.2 Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag)

Du har rätt att få veta om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Om vi gör det har du också rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar och hur vi behandlar dem. Du har också rätt att få en kopia på de personuppgifter vi behandlar om dig.

Om du är intresserad av vissa specifika uppgifter ber vi dig att ange det i din begäran. Du kan till exempel specificera om du är intresserad av en viss typ av uppgifter (exempelvis vilka kontakt- och identitetsuppgifter vi behandlar om dig), eller om du vill ha information om uppgifter från en viss tidsperiod. Vill du veta vilka personuppgifter vi har om dig, är det lättast att använda denna blankett Pdf, 105.6 kB. för registerutdrag.

9.3 Rätt till rättelse

Om några av de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade. Du har också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter med ytterligare information som behövs för att uppgifterna ska vara korrekta. När vi har rättat dina personuppgifter, eller kompletterat dem med ny information, kommer vi informera de som vi har lämnat ut dina uppgifter till om de uppdaterade uppgifterna, förutsatt att det inte är omöjligt eller för besvärligt. Om du begär det, kommer vi också berätta för dig vilka vi har lämnat ut dina uppgifter till. Om du begär rättelse har du också rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina uppgifter under tiden vi utreder frågan. Tänk på att du själv kan rätta vissa uppgifter under ”mina sidor” på www.dina.se.

9.4 Rätt till radering (rätt att bli bortglömd)

Du har i vissa fall rätt att begära att vi raderar de personuppgifter vi har registrerade om dig. Du har rätt att få dina uppgifter raderade om:

 • Uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för eller på annat sätt behandlats.
 • Vi behandlar dina uppgifter med stöd av ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke.
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas för sådana ändamål.
 • Du motsätter dig behandling av uppgifterna som sker med stöd av vårt berättigade intresse och vi inte kan visa att våra skäl till behandlingen väger tyngre än dina intressen.
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
 • Vi har en laglig skyldighet att radera personuppgifterna.

Om vi raderar dina uppgifter efter att du har begärt det kommer vi också informera de som vi har lämnat ut uppgifterna till om raderingen, förutsatt att det inte är omöjligt eller för besvärligt. Om du ber oss, så kommer vi också berätta för dig vilka vi har lämnat ut dina uppgifter till.

9.5 Rätt till begränsning

Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden bara får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller:

 • När du anser att uppgifterna är felaktiga och du har begärt rättelse. Då kan du även begära att behandlingen begränsas under tiden som vi utreder om uppgifterna är korrekta eller inte,
 • Om behandlingen är olaglig och du inte vill att uppgifterna ska raderas,
 • När vi inte längre behöver behandla uppgifterna för de ändamål som vi samlade in dem, men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk,
 • Om du har invänt mot behandling som sker med stöd i vårt berättigade intresse. Då kan du begära att vi begränsar behandlingen medan vi utreder om vårt intresse av att behandla dina uppgifter väger tyngre än dina intressen.

Även om du har begärt att vi begränsar behandlingen har vi rätt att använda uppgifterna för lagring, om vi har fått ditt samtycke till behandlingen, för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någons rättigheter. Vi får också behandla uppgifterna för skäl som rör ett viktigt allmänintresse. När begränsningen upphör kommer vi att informera dig om detta.

Om vi begränsar behandlingen av dina uppgifter kommer vi också informera de som vi har lämnat ut uppgifterna till, förutsatt att det inte är omöjligt eller för besvärligt. Om du ber oss, så kommer vi också berätta för dig vilka vi har lämnat ut dina uppgifter till.

9.6 Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat för en viss behandling. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av vår behandling innan samtycket återkallades, men det kan innebära att vi inte längre kan tillhandahålla en viss tjänst/produkt till dig.

9.7 Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter som sker med stöd av vårt berättigade intresse. Om du invänder mot behandlingen kommer vi, utifrån din särskilda situation, utvärdera om våra intressen att behandla uppgifterna väger tyngre än dina intressen av att uppgifterna inte behandlas för det ändamålet. Om vi inte kan visa avgörande berättigade skäl som väger tyngre än dina kommer vi sluta med den behandling som du invänder mot – förutsatt att vi inte måste behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Om du invänder mot behandlingen har du också rätt att begära begränsning under den tid vi utreder frågan.

9.8 Rätt till dataportabilitet

Dataportabilitet innebär att du har rätt att få ut de uppgifter som vi har samlat in om dig, från dig, i ett strukturerat, allmänt tillgängligt och maskinläsbart format och att du har rätt att överföra detta till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätten till dataportabilitet gäller bara:

 • För uppgifter som har samlats in från dig, om dig,
 • Om användningen sker baserat på ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal med dig, och
 • Behandlingen sker automatiserat.

Vill nu nyttja din rätt till dataportabilitet, är det lättast att använda denna blankett Pdf, 48.3 kB..

9.9 Rätt att klaga

Kontakta oss om du är missnöjd över hur vi behandlar dina personuppgifter, så kan vi gemensamt försöka lösa din fråga.

Du har även rätt att lämna in klagomål tll tillsynsmyndigheten. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är svensk tillsynsmyndighet över vår användning av dina personuppgifter. Du har även rätt att ge in ett klagomål till den tillsynsmyndighet i det land där du har din hemvist eller arbetar, eller i det land där du anser att en överträdelse av regelverket ägt rum.

10. Vem som är personuppgiftsansvarig och vem du ska kontakta

10.1 Personuppgiftsansvarig

Dina Försäkring AB och/eller ditt lokala Dina-bolag är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att all behandling sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Vilket som är ditt lokala Dina-bolag framgår av ditt försäkringsbrev. I vissa fall har Dina Försäkring AB och ditt lokala Dina-bolag ett gemensamt personuppgiftsansvar för behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har frågor om hur dina personuppgifter behandlas, kontakta Dina Försäkring AB eller ditt lokala Dina-bolag enligt kontaktuppgifterna nedan.

Dina Försäkring AB (org. nr. 516401-8029)

adress: Box 2372, 103 18 Stockholm

telefon: 08-51803700

e-post: info@dina.se

Dina Försäkringar Göta (org. nr. 567200–4818)

adress: Sjukhusgatan 7, 553 05 Jönköping

telefon: 0770-160 500

e-post: gota@dina.se

Dina Försäkringar Mitt (org. nr. 586500–5135)

adress: Södra Kyrkvägen 3, 821 30 Bollnäs

telefon: 0770-16 06 00

e-post: mitt@dina.se

Dina Försäkringar Nord (org. nr. 589600–6581)

adress: Nipan 58, 881 52 Sollefteå

telefon: 0770-16 07 00

e-post: nord@dina.se

Dina Försäkringar Syd (org. nr. 532000–1372)

adress: Svensknabbevägen 15,393 51 Kalmar

telefon: 0770-16 03 00

e-post: syd@dina.se

Dina Försäkringar Väst (org. nr. 568400–5209)

adress: Krokslätts fabriker 45, 431 37 Mölndal

telefon: 0770-160 400

e-post: vast@dina.se

10.2 Vårt dataskyddsombud

Vårt dataskyddsombud har till uppgift att kontrollera att vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Om du har några frågor eller vill framföra klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskydddsombud på dataskyddsombud@dina.se.

11. Ändringar av informationstexten

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera denna informationstext löpande och vi ber dig därför att regelbundet hålla koll på vår hemsida för eventuella uppdateringar. Vid omfattande ändringarna kommer vi tydligt att informera dig om detta på lämpligt sätt.