Cyberskada

Misstänker du att företaget drabbats av eller blivit utsatt för något av följande:

  • Ransomware
  • Misstänkt Cyberattack ex. DoS eller DDoS
  • Personuppgiftsincident
  • Utpressningshot
  • Annan skadlig programvara

För att begränsa konsekvenserna är det viktigt att våra specialister kontaktas snarast möjligt för att avgöra vad som inträffat och för att snabbt kunna sätta in åtgärder så att skadans omfattning kan begränsas.

Om du har köpt tillägget cyberförsäkring, ring vår samarbetspartner Crawford & Company utan dröjsmål dygnet runt på telefonnummer: 0775 170 170. Kom ihåg att ha ditt försäkringsnummer eller organisationsnummer tillhands när du ringer!