Dödsfall

Personuppgifter


Är du som fyller i skadeanmälan företrädare för dödsboet * (obligatorisk)
Är du som fyller i skadeanmälan företrädare för dödsboetUppgifter om dödsfallet


Övriga uppgifter

Bifoga filer
Några saker att tänka på:
- Tar du bilder med din telefon, ladda inte upp dem direkt utan spara i telefonens album först.
- Alla filerna måste ha unika namn.
- Du kan max bifoga 5 filer med en sammanlagd storlek på 25 MB
- Filerna kan vara av typerna jpg, jpeg, bmp, png och pdf