30 år av tillväxt och utveckling

För 30 år sedan bildade merparten av landets dåvarande sockenbolag ett gemensamt återförsäkrings-, utvecklings- och servicebolag, Sockenbolagens Försäkringsaktiebolag. Bolaget heter idag Dina Försäkring AB.

Ambitionerna var stora för det nya bolaget, men den fantastiska utveckling som skulle bli följden av den gemensamma satsningen kunde nog ingen föreställa sig. Dinagruppens försäkringsaffär har nära nog tjugodubblats samtidigt som en god lönsamhet har kunnat upprätthållas.

Vi har gått från geografiskt begränsade landsbygdsområden till att bli rikstäckande med allt större verksamheter i tätorter och städer. Vi har gått från ett begränsat antal olika försäkringar till ett fullständigt sakförsäkringssortiment där motor- och företagsförsäkring spelar en allt större roll. Vi har också effektiviserat administrationen genom stora satsningar på IT, större enheter och ökad arbetsspecialisering.

De positiva kundreaktionerna har inte låtit vänta på sig och nya kunder strömmar ständigt till. Dina Försäkringar ligger idag i toppen när det kommer till att ha nöjda kunder såväl inom privatförsäkring som inom företagsförsäkring. Framgångarna har bara börjat. Omvärldsförändringarna sker i ett allt snabbare tempo och federationen är väl rustad för framtidens nya utmaningar.