Beställ Grönt kort för utlandsresa med bil

OBS! Vi skickar ut det Gröna kortet i original med post så tänk på att beställa det i god tid innan din avresa.

Från och med den 14 september 2022 utfärdas inte grönt kort med giltighets­område Ryssland och Belarus. Det innebär att motorfordons­försäkringen inte gäller alls i dessa länder. Grönt kort som är utfärdat före den 14 september gäller dock i dessa länder under den giltighetstid som står på kortet.

Grönt kort är ett internationellt bevis på att ditt motorfordon har en gällande trafikförsäkring. I de flesta länder krävs inget Grönt kort, men det finns några undantag.

Läs mer om Grönakortsystemet på Trafikförsäkringsföreningens hemsida. Länk till annan webbplats.

Vid inresa i vissa länder behöver du ett Grönt kort. Det gäller exempelvis följande länder (för en helt uppdaterad lista läs på TFFs hemsida Länk till annan webbplats.):

 • Albanien
 • Marocko
 • Turkiet
 • Bosnien-Hercegovina
 • Moldavien
 • Ukraina
 • Iran
 • Israel
 • Montenegro
 • Makedonien
 • Tunisien
 • Azerbajdzjan

Du som har din bilförsäkring hos oss kan här beställa ett Grönt kort genom att fylla i formuläret nedan.

Vill du veta mer om vad om vad du gör om du råkar ut för något på resa med bil och om vilka kostnader som kan ersättas, läs bilaga till gröna kortet här Pdf, 127.3 kB.. Skriv gärna ut bilagan och ha med i bilen.

Glöm inte att ta med fordonets registreringsbevis och kör försiktigt!

Fält markerade med * måste fyllas i för att din beställning skall kunna behandlas.








Viktigt!

Vi får endast utfärda Grönt kort för den tid försäkringen är betald, högst tre månader. Om du behöver Grönt kort för längre tid än din försäkring är betald behöver du förskottsbetala innan du reser. Det är särskilt viktigt att tänka på om du betalar via autogiro. Ring oss i så fall!

Tänk på att om du ställer av bilen under det Gröna kortets giltighetstid så kommer försäkringen inte att ändras till en avställningsförsäkring eller avslutas.

Observera att kaskoförsäkringen, försäkringen för själva bilen, inte gäller om den vid skadetillfället varit utanför Sverige i mer än 185 dagar.