På resan

Blir du sjuk eller råkar ut för en olycka utomlands ska du kontakta vår samarbetspartner SOS International på telefon
+46 770-16 02 02 eller SOS International online Länk till annan webbplats.. De hjälper dig med betalningsgarantier, medicinska frågor och assistans dygnet runt.

Gäller det en akut fordonsskada ringer du +46 771 77 10 00.

Avbeställd resa
När du har behövt avbeställa din resa, till exempel på grund av sjukdom eller olycksfall.
Missat flyg eller anslutning
Om du oavsett färdmedel missar avresa eller anslutning på grund av trafikolycka, tekniskt fel eller andra oförutsedda hinder.
Försenad avresa eller hemresa
Om du under av- eller hemresa drabbas av försenat flyg, tåg eller färja kan du få ersättning för tiden du väntar.
Försenat bagage
Om ditt bagage blivit försenat anmäler du det här.
Sjukdom/olycksfall på resa
Om du drabbats av ett olycksfall eller sjukdom på resan anmäler du det här.
Skadad egendom
När du skadat något av det du haft med dig på resan, till exempel bagage eller barnvagn.
Strejk
Om din resa blivit inställd eller försenad på grund av strejk.