Elcykelförsäkring via hemförsäkringen

Har du hoppat på trenden med elcyklar och funderar över elcykelförsäkring? En elcykel har en elmotor som assisterar dig i cyklingen och ger extra kraft, vilket gör cyklingen till ett rent nöje. Om du tecknar en av våra hemförsäkringar ingår skydd för elcykel i försäkringen.

Från och med 1 januari 2023 ingår även ersättning om du får en maskinskada på din elcykel. Det innebär att om det blir en skada på motor, display eller batteri kan vi betala ut ersättning till dig, förutsatt att din elcykel inte är äldre än fem år.

Viktigt är att elcykeln går i max 25 kilometer i timmen och att elmotorn endast förstärker kraften i tramporna. Har din elcykel högre effekt än 250 watt och den uppfyller kraven för moped kan du istället försäkra den som moped med vår mopedförsäkring. Du väljer då mellan trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring.

Kom ihåg att hemförsäkringen inte täcker kroppsskador vid en olycka på cykel. Teckna en olycksfallsförsäkring eller en sjuk- och olycksfallsförsäkring så är du skyddad även när du cyklar.

Kom ihåg!

  • Cykeln ska alltid vara låst med ett av Stöldskyddsföreningen rekommenderat lås. Om du glömmer att låsa cykeln riskerar du att bli utan ersättning vid en stöld.


  • Ta alltid med dig ditt elcykelbatteri när du parkerar cykeln.