Värdefulla råd om du drabbas av översvämning hemma

Översvämningar på grund av skyfall och storm eller snösmältning blir allt vanligare i Sverige. Om du som villaägare drabbas av översvämning i exempelvis källaren är det viktigt att du agerar snabbt för att begränsa skadorna. Här får du konkreta tips på vad du kan göra själv och vad som gäller i din försäkring.

Vid kraftiga regn och hårda vindar är det många villaägare som får problem med att vatten tränger in genom fönster, ventiler och dörröppning eller att vatten trycks upp ur golvbrunnar. Även efter en snörik vinter kan kraftig snösmältning leda till att vattendrag och sjöar svämmar över, vilket kan få stora konsekvenser för närliggande hus.

Om vatten strömmar in, gör så här:

  • Stäng av elen. Då vatten kan vara strömförande är det viktigt att vara mycket försiktig så inte du eller någon annan skadas.
  • Försök stoppa inflödet av vatten. Lägg exempelvis handdukar eller filtar mot öppningar och ventiler. Ställ också något tungt ovanpå golvbrunnen.
  • Ta undan utsatta saker och möbler. Var noga med att göra rent sakerna från avloppsvatten och ställ på en torr plats.
  • Ös ut vattnet. Ta hjälp av en länspump och torka av golvytorna. Ställ in en avfuktare i det skadade utrymmet.
  • Försök leda bort vattensamlingar runt huset. Det kan du göra genom att gräva ett enklare dike där vatten kan rinna bort.

Om läget är mycket besvärligt: Kontakta Räddningstjänsten eller kommunen där du bor om det fortsätter rinna in vatten så kan de hjälpa dig.

Om ditt hem drabbats av översvämningsskador:

  • Har du din hemförsäkring hos oss så kontakta oss och gör en skadeanmälan. Tillsammans med vår avtalsentreprenör försöker vi titta på och åtgärda skadorna så fort som möjligt.
  • Dokumentera noggrant. Ta foton eller filma skadorna med mobilkameran ur olika vinklar och runtomkring.
  • Spara kvitton för utlägg du gör i samband med skadan, exempelvis om du hyr en avfuktare eller magasinerar saker.
  • Lägg helst undan skadade saker och spara dem till dess att du haft kontakt med oss.

Tänk på: Din försäkring täcker inte skador som uppstår på grund av dålig dränering, det vill säga om vatten trängt in genom grunden eller fasaden. Här kan du läsa mer om vad som gäller i din hemförsäkring och vad du kan göra för att förebygga översvämningar.