Du använder Internet Explorer som webbläsare och därför fungerar inte allt på dina.se som det ska.
Vi rekommenderar därför att du använder en annan webbläsare. Här hittar du några förslag

Räkna ut priset
Anmäl skada

HEJ! RÄKNA UT PRISET PÅ Din försäkring

Servicekort för utlandsresa

Skriv ut denna sida och ta med dig den på resan!

Skriv ditt försäkringsnummer här: ...........................................................

Detta servicekort är inte ett bevis om försäkring utan endast en allmän information. Reseskydd har du genom din hem- eller villahemförsäkring under förutsättning att den är betald. Försäkringen ger dig ett skydd som gäller de första 45 dagarna av varje resa räknat från den dag du lämnade hemorten. Kortare besök på hemorten, mindre än 30 dagar, där avsikten är att åka tillbaka till samma resmål medför inte att en ny 45-dagarsperiod påbörjas. Ska du vara borta längre än 45 dagar kan du förlänga din reseförsäkring.

Försäkringen ersätter inte vårdkostnader som beror på att du har ett vårdbehov redan då resan startas. Har du de 3 senaste månaderna innan resan sökt vård eller behandling så gäller reseförsäkringen inte heller för vårdkostnader under resan som beror på samma eller liknande symtom.

Försäkringen ersätter inte skada som har samband med yrkes- eller tjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet. Det är de fullständiga villkoren som gäller vid skadereglering.

Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare och för de hushållsmedlemmar som har samma bostad och folkbokföringsadress som du. Även dina barn under 18 år som inte bor hos dig men som följer med på resan omfattas av försäkringen. För den som är bosatt men inte folkbokförd i Sverige gäller försäkringen för försäkringstagaren och de hushållsmedlemmar som har samma bostad som försäkringstagaren. Vid resa utanför Sverige gäller reseskyddet bara för den som är varaktigt bosatt i Sverige.

För dig som har Hem Max 27 så gäller försäkringen endast för dig som är försäkringstagare.

Tips! Kontakta Försäkringskassan Länk till annan webbplats. (www.fk.se) innan du reser och beställ ett Europeiskt Sjukförsäkringskort.

Om du skulle bli sjuk eller råka ut för ett olycksfall när du reser i ett annat EU/EES-land kan du ha rätt till medicinsk nödvändig sjukvård på samma ekonomiska villkor som landets egna invånare, dvs du betalar endast patientavgiften. Du måste vända dig till en läkare eller annan vårdpersonal som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i det land där du vistas. Dessutom måste du ha med dig det Europeiska Sjukförsäkringskortet som du visar upp direkt för vårdgivaren. Observera att du kanske först måste betala hela vårdkostnaden och sedan gå till landets motsvarighet till Försäkringskassan för att få ersättning.

Tag med det Europeiska sjukförsäkringskortet och detta Servicekort vid läkarbesök.

Om du förlorar passet - gör anmälan till polisen. Vänd dig sedan till närmaste svenska konsulat eller ambassad. De utfärdar nytt pass åt dig. Tag med identitetskort på resan, det kan behövas om du förlorar ditt pass.

Om skada inträffar ska anmälan göras till:

  • vid inbrott, stöld, rån eller överfall - polis på orten. Begär att få intyg av anmälan.
  • om resgods skadas, försenas eller kommer på avvägar - transportföretaget. Begär att få intyg av anmälan.
  • vid sjukdom eller olycksfall - läkare på orten. Begär att få intyg som bekräftar diagnos, antal sjukdagar, ordination om sängläge eller vila på rummet.
  • vid sjukdom eller olycksfall - din arbetsgivare och/eller Försäkringskassan. Poststämpeln räknas som anmälningsdag för sjukpenning.
  • om en person avlider - svenska konsulatet eller ambassaden, de ger råd och anvisningar.

Kom ihåg att spara kvitton på alla utlägg du vill ha ersättning för.

Hjälp utomlands genom SOS-International

Om du behöver omedelbar hjälp vid svårare skador, hjälp med hemtransport av en sjuk eller skadad person, kan du kontakta SOS-international.

Adress Nitivej 6, DK 2000 Frederiksberg - Danmark.

Telefon +46 770-16 02 02  Fax + 45 70 10 50 56

Telegram SOS-Inter

E-post sos@sos.dk

Hemsida www.sos.eu Länk till annan webbplats.

To whom it may concern!

Other persons registered at the same address and being members of the same household as the said policyholder, are also insured under the policy. If any doubt should arise as to whether a person is insured under the policy, please contact SOS-International. This travel insurance is valid for the first 45 days of the journey.

The policy covers following expenses arising from acute illness or accident while travelling:

  • Medical expenses, defined as necessary, reasonable and customary costs of an authorised physician, hospital treatment and medicines as well as travel expenses incurred in visiting the physician or hospital.
  • Additional expenses pertaining to the insured’s return to Sweden, if prescribed by the physician in writing.
  • Costs of necessary, reasonable and customary dental treatment in the event of acute toothache - maximally 5 000 SEK.

If the insured traveller is unable to pay the costs of treatment himself, or in case of severe accident, acute illness or death, you are requested to contact SOS-International.

Vi använder oss av cookies för att ge den bästa upplevelsen av vår webbplats.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies
Läs mer om våra cookies här