Du använder Internet Explorer som webbläsare och därför fungerar inte allt på dina.se som det ska.
Vi rekommenderar därför att du använder en annan webbläsare. Här hittar du några förslag

Räkna ut priset
Anmäl skada

RÄKNA UT PRISET PÅ DIN OLYCKSFALLs­FÖRSÄKRING

Försäkringen som ger lindring om du råkar skada dig

Du är det viktigaste i ditt liv och med en olycksfallsförsäkring kan du få ersättning om du råkar skada dig. Den ger ekonomisk trygghet vid små eller stora händelser, som om du bryter ett ben eller på grund av en olycka inte blir helt återställd.

Försäkringen gäller dygnet runt och täcker sjukhusvistelse, läkarvård och medicin vid en olycka. Skulle du skada tänderna vid olyckan kan försäkringen även ersätta tandläkarvård. Du får också ersättning om du skulle drabbas så svårt av en olycka att du inte blir riktigt återställd.

Du kan köpa försäkringen från och med det år du fyllt 18 och du behåller den livet ut.

  • Gäller dygnet runt, livet ut
  • Ingen självrisk
  • Ersättning vid fraktur

Mer om vår olycksfallsförsäkring

VI ERSÄTTER TIDEN PÅ SJUKHUS

Skulle du bli inlagd på sjukhus betalar vi ut en dagsersättning. Vi ersätter från dag 1 upp till 365 dagar med 400 kronor per dag. Om du måste läggas in akut får du också ett engångsbelopp på 500 kronor.

BESTÅENDE SKADOR

Skulle du drabbas av ett olycksfall som ger bestående skador, till exempel efter ett armbrott, ger försäkringen ersättning för det.

KRISTERAPI

Om du drabbas av en krisreaktion efter en olycksfallsskada kan du få hjälp med kristerapi. Vi ersätter upp till tio behandlingstillfällen samt resor till och från behandling.

INGEN HÄLSOPRÖVNING

Den här försäkringen kan du köpa utan hälsoprövning.

FÖRSÄKRING HELA LIVET

Din olycksfallsförsäkring gäller livet ut. Vid förfallodagen efter 67 års ålder upphör ersättningarna för fraktur och ärr att gälla och ersättningstiden vid sjukhusvistelse är längst 30 dagar.

SVÅRT ATT VÄLJA FÖRSÄKRING? VI HJÄLPER DIG!

Det kan vara svårt att välja försäkring, samtidigt är det viktigt
att du förstår vad som ingår och hur den gäller. Så tveka inte att
kontakta oss så hjälper vi dig och berättar mer!

För dig som vill ha ett mer omfattande försäkringsskydd har vi
också en sjuk- och olycksfallsförsäkring som du kan köpa från
18 år upp till 55 år.

Viktig information om försäkringen

Det är viktigt att du läser förköps­informationen. Spara gärna ned den så har du den alltid tillgänglig.

VAD KOSTAR OlycksfallsFÖRSÄKRINGEN?