Försäkringen som ger lindring om du råkar skada dig

Du är det viktigaste i ditt liv och med en olycksfallsförsäkring kan du få ersättning om du råkar skada dig. Den ger ekonomisk trygghet vid små eller stora händelser, som om du bryter ett ben eller på grund av en olycka inte blir helt återställd.

Fram till och med den 31 juli får du som köper en olycksfalls­försäkring hos oss 20 procent rabatt första året - så räkna ut ditt pris redan idag!

  • Gäller dygnet runt, livet ut
  • Ingen självrisk
  • Ersättning vid fraktur

Mer om vår olycksfallsförsäkring

Försäkringen gäller dygnet runt och täcker sjukhusvistelse, läkarvård och medicin vid en olycka. Skulle du skada tänderna vid olyckan kan försäkringen även ersätta tandläkarvård. Du får också ersättning om du skulle drabbas så svårt av en olycka att du inte blir riktigt återställd.

Du kan köpa försäkringen från och med det år du fyllt 18 och du behåller den livet ut.

Det här ingår i olycksfallsförsäkringen

Tabell som beskriver vad som ingår i
Om du behöver vård av läkare eller tandläkare ersätter vi kostnader för besöken och nödvändiga resor.
Skulle dina glasögon eller kläder skadas vid ett olycksfall ersätter vi dem. En förutsättning är att skadan krävt läkarbehandling.
Om du drabbas av en fraktur ger försäkringen en ersättning på 1 500 kronor. Ersättningen ingår upp till 67 års ålder.
Om du akut behöver läggas in på sjukhus över natt ger vi en ersättning på 500 kronor.
Om du blir inlagd på sjukhus över natt ger vi en ersättning på 400 kronor per dag.
Om du drabbas av en krisreaktion efter en olycksfallsskada ersätter vi kostnaden för kristerapi med upp till tio behandlingstillfällen.
Om du får ett ärr efter ett olycksfall kan försäkringen ge ersättning. Ersättning betalas ut enligt vår ärrtabell som du hittar på dina.se/arrtabeller. Ersättningen ingår i försäkringen upp till 67 års ålder.
Om du får en bestående skada efter ett olycksfall ger försäkringen ersättning. Hur stor ersättningen blir beror på hur stor funktionsnedsättning du får och det försäkringsbelopp du valt – 500 000 kronor, 1 000 000 kronor eller 1 500 000 kronor.
Om du avlider på grund av olycksfall betalar vi 50 000 kronor i ersättning till dödsboet.

VI ERSÄTTER TIDEN PÅ SJUKHUS

Skulle du bli inlagd på sjukhus betalar vi ut en dagsersättning. Vi ersätter från dag 1 upp till 365 dagar med 400 kronor per dag. Om du måste läggas in akut får du också ett engångsbelopp på 500 kronor.

BESTÅENDE SKADOR

Skulle du drabbas av ett olycksfall som ger bestående skador, till exempel efter ett armbrott, ger försäkringen ersättning för det.

KRISTERAPI

Om du drabbas av en krisreaktion efter en olycksfallsskada kan du få hjälp med kristerapi. Vi ersätter upp till tio behandlingstillfällen samt resor till och från behandling.

INGEN HÄLSOPRÖVNING

Den här försäkringen kan du köpa utan hälsoprövning.

FÖRSÄKRING HELA LIVET

Din olycksfallsförsäkring gäller livet ut. Vid förfallodagen efter 67 års ålder upphör ersättningarna för fraktur och ärr att gälla och ersättningstiden vid sjukhusvistelse är längst 30 dagar.

SVÅRT ATT VÄLJA FÖRSÄKRING? VI HJÄLPER DIG!

Det kan vara svårt att välja försäkring, samtidigt är det viktigt
att du förstår vad som ingår och hur den gäller. Så tveka inte att
kontakta oss så hjälper vi dig och berättar mer!

För dig som vill ha ett mer omfattande försäkringsskydd har vi
också en sjuk- och olycksfallsförsäkring som du kan köpa från
18 år upp till 55 år.

Viktig information om försäkringen

Det är viktigt att du läser förköps­informationen. Spara gärna ned den så har du den alltid tillgänglig.

VAD KOSTAR OlycksfallsFÖRSÄKRINGEN?

Just nu får du 20 % rabatt (gäller första året)! Rabatten är avdragen när priset visas.

I priset som visas är din rabatt på 20% avdragen.

Frågor och svar om olycksfallsförsäkring

Gäller min olycksfallsförsäkring för sjukdom?

Nej, den gäller bara vid skador orsakade av olycksfall. För att få möjlighet till ersättning för sjukdom behöver du ha en sjuk- och olycksfallsförsäkring, som du kan teckna upp till 55 års ålder.

Hur anmäler jag att jag drabbats av olycksfall?

Smidigast gör du skadeanmälan via vår hemsida. Gå till Anmäl skada och välj ”Jag och min familj”. Där fyller du bland annat i uppgifter om vad som hänt och dina kontaktuppgifter.

Hur gäller olycksfallsförsäkring när jag är utomlands?

Försäkringen gäller inte för kostnader utanför Norden. För att få ersättning för till exempel läkarvård när du är utomlands behöver du ha en reseförsäkring.

Ingår olycksfallsförsäkring i min hemförsäkring?

Nej, det ingår inte. För att få möjlighet till ersättning vid ett olycksfall behöver du ha en olycksfallsförsäkring eller en sjuk- och olycksfallsförsäkring.

Vad gäller olycksfallsförsäkringen för?

Vår olycksfallsförsäkring gäller för både större och mindre händelser. Vi betalar ersättning om du till exempel får en bestående skada efter ett olycksfall, men även om du skulle bryta benet, slå ut en tand eller behöva ligga på sjukhus i några dagar.

Har du din försäkring hos ett annat bolag idag?
Om du har din försäkring hos ett annat försäkringsbolag behöver du kontrollera när den slutar gälla där och själv säga upp den.