Miljö

Dina Försäkringar ser allvarligt på miljöförändringarna och dess konsekvenser. Vi ska utifrån vår verksamhet vidta åtgärder som kan medverka till att temperaturhöjningen begränsas till under 1,5 grader, i enlighet med Parisavtalet. Vi arbetar aktivt med att begränsa våra egna utsläpp av CO2.

Vår största miljöpåverkan sker i samband med skador. Vi på Dina Försäkringar informerar kontinuerligt våra kunder om skadeförebyggande åtgärder och arbetar aktivt för att i skaderegleringen reparera och återvinna skadad egendom. Vid bilreparationer och skador på elektronikprodukter arbetar vi för att i möjligaste mån reparera produkterna istället för att byta ut till nya.

Miljökrav i samarbetsavtal

Vi samarbetar med Märkesdemo, som arbetar med återvinning och återbruk i samband med motorskador. Märkesdemo köper inlösta bilar från hela försäkringsbranschen i Sverige, demonterar bilarna och ger branschen tillgång till godkända reservdelar. Med denna ökade återvinning kan vi både bidra till en mer miljövänlig skadereglering och dra nytta av densamma.

Våra avtal med bilverkstäder och demonteringspartner inkluderar krav på att följa rådande miljölagstiftning samt andra miljökrav och lokala miljöregelverk. Vår demonteringspartner ska även säkerställa att de demonterar och dränerar på ett miljösäkert sätt. De ska förebygga föroreningar och energieffektivisera verksamheten samt se till att farligt avfall tas om hand på rätt sätt, att fler delar återanvänds och en större andel material återvinns.

Dessa verkstäder är en väsentlig del i vår miljöpåverkan och att vara tydliga med vikten i att bedriva verksamheten på ett sätt som minimerar negativa effekter är viktigt både för oss och planeten.