Husbilsförsäkring

Din husbil blir ditt hem under semestern och det kan finnas mycket av värde i den. Datorer, läsplattor och kameror drar tjuvar till sig. Då är det bra att ha en försäkring som ersätter dig vid inbrott när du är på resande fot. Vår husbilsförsäkring kan också ersätta dig vid skadegörelse, brand och kollision.

  • Halvförsäkring med utökat skydd för kupé och bodel
  • Ersätter semesteravbrott
  • Fast monterat solcellssystem omfattas
  • Flexibel assistansförsäkring

Jämför innehållet i försäkringarna

Här kan du se de viktigaste skillnaderna mellan trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Du väljer själv den försäkring som passar dina behov bäst. Är du osäker, hör av dig så hjälper vi till!

Tabell som beskriver vad som ingår i Hel, Halv, Trafik
HelHalvTrafik
Självrisk 1 000 kronor.
Självrisk 2 000 kronor.
Självrisk byte 35 procent av kostnaden, lägst 1 200 kronor, högst 6 000 kronor. Reparation 200 kronor.
Självrisk 1 200 kronor.
Självrisk från 2 000 kronor. Försäkringens giltighet och självriskens storlek bestäms av miltal och fordonsålder. Se villkor för fullständig information och begränsningar.
Självrisk 20 procent av kostnaden.
Självrisk 2 000 kronor.
Självrisk 500 kronor
Självrisk 2 000 kronor. Skada i kupé och bodel, feltankning av drivmedel och nyckelförlust. Gäller husbil yngre än 8 år och/eller som körts 12 000 mil. Se villkor för fullständig information och begränsningar.
Ingen självrisk. Den självrisk som gäller för respektive försäkringsform (brand-, stöld- eller vagnskadeförsäkring) dras av från sammanlagd kostnad för skadan och avbrottsersättningen.
Självrisken är valbar, 3 000 eller 6 000 kronor

Särskilda självrisker gäller vid speciella skadehändelser eller omständigheter. Se villkor för mer information.

Mer om vår husbilsförsäkring

Du väljer själv vilken typ av försäkring du behöver för din husbil. En trafikförsäkring är obligatorisk enligt lag i Sverige och ger ett skydd vid olyckor för dig och den du kolliderar med. Trafikförsäkringen ersätter däremot inte skador på din egen husbil eller förlust av personlig egendom vid inbrott i husbilen. Då behöver du en en halv- eller helförsäkring.

Vår helförsäkring ger ökat skydd

En helförsäkring innehåller trafik-, vagnskade-, brand-, glas-, stöld- och maskinskadeförsäkring, samt räddnings- och rättsskyddsförsäkring. En halvförsäkring har samma omfattning – men någon vagnskadeförsäkring ingår då inte. Skillnaden är alltså ersättningen om din husbil får skador vid en trafikolycka eller utsätts för skadegörelse.

Om husbilen är högst åtta år gammal och/eller har körts högst 120 000 km gäller både halv- och helförsäkringen för skador i bodelen.

Ersättning om semestern avbryts

Om husbilen drabbas av en skada kan du även få avbrottsersättning för de semesterdagar då du inte kan använda din husbil (max tre veckor). Du måste minst ha en halvförsäkring på husbilen för att kunna få avbrottsersättning.

Assistans som tillägg

Tillägget assistansförsäkring ersätter självrisken för räddningsmomentet i halvförsäkringen vid räddningsskada, även vid brist på drivmedel. Ger rätt till hyrbil i högst tre dagar om inte skadan kan åtgärdas på plats. Om du vill, kan du istället för hyrbil välja hotellnätter. Det här gäller inte bara på utlandsresan utan även inom Sverige.

Rättskydd vid tvist

Om du skulle hamna i en tvist på campingen eller efter en kollision hjälper vi dig med rättskydd och ersätter dig om tvisten skulle leda till advokat- och rättegångskostnader. Läs mer om rättsskydd här.

Tips och råd för dig med husbil

Viktig information om försäkringen

Det är viktigt att du läser förköps­informationen. Spara gärna ned den så har du den alltid tillgänglig.

VAD KOSTAR HUSBILSFÖRSÄKRINGEN?

Frågor och svar om Husbilsförsäkring

Min husbil har blivit stulen. Ersätter försäkringen husbilen?

Om du har minst halvförsäkring kan du få ersättning vid stöld om husbilen inte kommit tillrätta inom en månad. Tänk på att alltid låsa ditt fordon och att förvara nycklarna aktsamt. Du måste anmäla stölden till polisen och oss så fort som möjligt.

Har du din försäkring hos ett annat bolag idag?
Om du har din försäkring hos ett annat försäkringsbolag behöver du kontrollera när den slutar gälla där och själv säga upp den.