Husbilsförsäkring

Din husbil blir ditt hem under semestern och det kan finnas mycket av värde i den. Datorer, läsplattor och kameror drar tjuvar till sig. Då är det bra att ha en försäkring som ersätter dig vid inbrott när du är på resande fot. Vår husbilsförsäkring kan också ersätta dig vid skadegörelse, brand och kollision.

  • Halvförsäkring med utökat skydd för kupé och bodel
  • Ersätter semesteravbrott
  • Fast monterat solcellssystem omfattas
  • Flexibel assistansförsäkring

Jämför innehållet i försäkringarna

Här kan du se de viktigaste skillnaderna mellan trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Du väljer själv den försäkring som passar dina behov bäst. Är du osäker, hör av dig så hjälper vi till!

Tabell som beskriver vad som ingår i Hel, Halv, Trafik
HelHalvTrafik
Självrisk 1 000 kronor. Ger ersättning vid personskador på förare, passagerare och utomstående. Trafikförsäkringen ersätter även skador på annans egendom. Ersättning för skador på din egen husbil ingår inte. Enligt lag måste du som ägare till fordonet ha trafikförsäkring om fordonet inte är avställt och det är den lägsta omfattning du kan välja för din försäkring.
Självrisk 2 000 kronor. Försäkringen ger ersättning vid skador som uppstår genom brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.
Självrisken är 35 procent av kostnaden, dock lägst 1 200 kronor och högst 6 000 kronor. Om rutan lagas istället för att bytas är självrisken 265 kronor. Du får ersättning för kostnader vid byte eller reparation av husbilens vindruta, bakruta och sidorutor vid glasskador, som till exempel stenskott. Skador på glastak och taklucka ersätts inte.
Självrisk 1 200 kronor. Du får ersättning för kostnader som uppstår i samband med assistans vid trafikolycka eller annat driftsstopp. Du kan få hjälp med bärgning till närmaste verkstad och dessutom ersätts kostnader för transport av förare och passagerare tillbaka till hemorten. Komplettera med vår tilläggsförsäkring Assistans så slipper du självrisken och får dessutom hjälp vid drivmedelsbrist.
Självrisk från 2 000 kronor. Maskinskadeförsäkringen gäller upp till att fordonet är högst åtta år och inte gått mer än 12 000 mil. Självrisk från 2 000 kronor. Se villkor för fullständig information och begränsningar. Försäkringen ersätter skador på motor, kraftöverföring och elektronik som inte är orsakade av normalt slitage.
Självrisk 20 procent av kostnaden. Försäkringen kan ge dig ersättning för ombudskostnader och rättegångskostnader om du hamnar i tvist. Högsta ersättningsbelopp är 300 000 kronor.
Självrisk 2 000 kronor. Ger ersättning vid stöld, rån och tillgrepp samt försök till sådana brott. Du får ersättning om husbilen inte kommit tillrätta inom en månad. Anmäl stölden till polisen och till oss så fort som möjligt.
Självrisk 500 kronor. Betalar ersättning för skadestånd som enligt lag kan åläggas dig i egenskap av ägare till husbilen. Högsta ersättningsbelopp är 1 miljon kronor vid skada på egendom och 2 miljoner kronor vid personskada.
Självrisk 2 000 kronor. Skada i kupé och bodel, feltankning av drivmedel och nyckelförlust. Gäller husbil yngre än åtta år och/eller som körts 12 000 mil. Se villkor för fullständig information och begränsningar.
Ingen självrisk. Om husbilen drabbas av en skada kan du få avbrottsersättning för de semesterdagar som du inte kan använda din husbil (max tre veckor). Den självrisk som gäller för respektive försäkringsform (brand-, stöld- eller vagnskadeförsäkring) dras av från sammanlagd kostnad för skadan och avbrottsersättningen.
Självrisken är valbar, 3 000 eller 6 000 kronor. Har du helförsäkring får du ersättning för skador på kaross och lack som uppstått vid till exempel kollision, dikeskörning eller skadegörelse. Försäkringen gäller även vid skador som du själv råkar orsaka på din husbil eller om du råkar ut för en viltolycka.

Särskilda självrisker gäller vid speciella skadehändelser eller omständigheter. Se villkor för mer information.

Mer om vår husbilsförsäkring

Du väljer själv vilken typ av försäkring du behöver för din husbil. En trafikförsäkring är obligatorisk enligt lag i Sverige och ger ett skydd vid olyckor för dig och den du kolliderar med. Trafikförsäkringen ersätter däremot inte skador på din egen husbil eller förlust av personlig egendom vid inbrott i husbilen. Då behöver du en en halv- eller helförsäkring.

Vår helförsäkring ger ökat skydd

En helförsäkring innehåller trafik-, vagnskade-, brand-, glas-, stöld- och maskinskadeförsäkring, samt räddnings- och rättsskyddsförsäkring. En halvförsäkring har samma omfattning – men någon vagnskadeförsäkring ingår då inte. Skillnaden är alltså ersättningen om din husbil får skador vid en trafikolycka eller utsätts för skadegörelse.

Om husbilen är högst åtta år gammal och/eller har körts högst 120 000 km gäller både halv- och helförsäkringen för skador i bodelen.

Ersättning om semestern avbryts

Om husbilen drabbas av en skada kan du även få avbrottsersättning för de semesterdagar då du inte kan använda din husbil (max tre veckor). Du måste minst ha en halvförsäkring på husbilen för att kunna få avbrottsersättning.

Assistans som tillägg

Tillägget assistansförsäkring ersätter självrisken för räddningsmomentet i halvförsäkringen vid räddningsskada, även vid brist på drivmedel. Ger rätt till hyrbil i högst tre dagar om inte skadan kan åtgärdas på plats. Om du vill, kan du istället för hyrbil välja hotellnätter. Det här gäller inte bara på utlandsresan utan även inom Sverige.

Rättskydd vid tvist

Om du skulle hamna i en tvist på campingen eller efter en kollision hjälper vi dig med rättskydd och ersätter dig om tvisten skulle leda till advokat- och rättegångskostnader. Läs mer om rättsskydd här.

Tips och råd för dig med husbil

Viktig information om försäkringen

Det är viktigt att du läser förköps­informationen. Spara gärna ned den så har du den alltid tillgänglig.

VAD KOSTAR HUSBILSFÖRSÄKRINGEN?

Frågor och svar om Husbilsförsäkring

Min husbil har blivit stulen. Ersätter försäkringen husbilen?

Om du har minst halvförsäkring kan du få ersättning vid stöld om husbilen inte kommit tillrätta inom en månad. Tänk på att alltid låsa ditt fordon och att förvara nycklarna aktsamt. Du måste anmäla stölden till polisen och oss så fort som möjligt.

Har du din försäkring hos ett annat bolag idag?
Om du har din försäkring hos ett annat försäkringsbolag behöver du kontrollera när den slutar gälla där och själv säga upp den.