Ordlista fordonsförsäkring - Krångliga försäkringstermer enkelt förklarat

Försäkringsspråket kan ibland vara krångligt att både läsa och förstå, men lugn. Här får du hjälp med att tolka begrepp som ofta förekommer i din bilförsäkring eller annan fordonsförsäkring.

Delkasko är inom försäkringsbranschen ett samlingsnamn för det utökade försäkringsskyddet som ingår i din halvförsäkring (utöver det som ingår i den obligatoriska trafikförsäkringen). Delkaskoförsäkring gäller för exempelvis stöld-, glas-, brand- eller maskinskador. I vår bilförsäkring ingår dessutom skydd vid borttappade bilnycklar, feltankning och kupéskada upp till viss fordonsålder och mätarställning om du har halvförsäkring.

När du skaffar en försäkring får du ett försäkringsbrev från oss som visar för vem, när, var och vad försäkringen gäller. Intyget är en bekräftelse på att du har en giltig försäkring.

För att vi som försäkringsbolag ska kunna ersätta skador och olycksfall behöver alla försäkringstagare betala in en avgift. Denna kallas för försäkringspremie eller premie och är baserad utifrån den statistiska risk du som försäkringstagare utgör. För att vi ska kunna hantera en skada måste premien vara betald.

Premien kan du betala månadsvis via autogiro, halvårsvis eller helårsvis

Grönt kort är ett internationellt bevis på att ditt motorfordon har en gällande trafikförsäkring. I de flesta länder inom EU/EES krävs inget Grönt kort, men det finns några undantag du kan läsa om här:

Beställ grönt kort och läs mer om hur det fungerar

Begreppet maskinskada avser fel på olika delar och komponenter i bilen som rör motor, elektronik och kraftöverföring. Läs mer om maskinskadeförsäkring

En maskinskadeförsäkring kan ge ersättning för skada eller fel som uppstår plötsligt och oförutsett på olika delar och komponenter på din bil, exempelvis skador på motor, kraftöverföring och elektronik som inte är orsakade av normalt slitage och som påverkar fordonets funktion. I vår halvförsäkring och helförsäkring ingår normalt maskinskadeförsäkring upp till en viss fordonsålder eller mätarställning.

Nästan alla typer av försäkringar har någon form av självrisk. Självrisken är den del av kostnaderna som du måste betala själv om du råkar ut för en skada. De allra flesta försäkringar har en så kallad grundsjälvrisk som oftast är ett fast belopp eller en viss procent av ett prisbasbelopp och måste alltid betalas av dig när något händer.

Till exempel. Din bil får en motorskada och det kostar 10 000 kronor att laga den på verkstad. Du har en bilförsäkring med en självrisk på 2 000 kronor för skador på motorn. Efter att du har betalat självrisken får du 8 000 kronor i ersättning från din försäkring.

Det finns också andra självrisker som tillkommer vid speciella situationer, till exempel ungdomssjälvrisk och brottssjälvrisk.

Till skillnad från de allra flesta försäkringar är trafikförsäkringen inget du kan välja, utan något som i princip alla motordrivna fordon som används i trafik måste ha enligt lag. Vid en olycka ersätter en trafikförsäkring personskador och skador på andras egendom. Trafikförsäkringen omfattar till exempel bilar, bussar, motorcyklar, traktorer och lastbilar, men även vissa oregistrerade motordrivna fordon som mopeder och fyrhjulingar som används i trafik måste vara trafikförsäkrade.

En vagnskadeförsäkring täcker skador på din bils kaross vid olyckshändelser eller skadegörelse och ersätter till exempel plåt- och lackskador. Försäkringen gäller även om du själv har råkat orsaka en kollision eller kört av vägen.

I din helförsäkring ingår, förutom en vanlig halvförsäkring och trafikförsäkring, även en försäkring för vagnskada. Tecknar du en vagnskadeförsäkring till din halvförsäkring motsvarar det normalt en helförsäkring till ditt fordon.

Vid köp av en ny bil ingår normalt en vagnskadeförsäkring i tre år från köptillfället, detta brukar kallas vagnskadegaranti. För att du ska få rätt försäkringsskydd är det viktigt att du kontrollerar vad som gäller för just din bil när det kommer till giltigheten för vagnskadegarantin, garantivillkor och självrisk i bilens vagnskadegarantibevis.