Frågor och svar om Fordonsförsäkring

 • Vad är skillnaden mellan hel-, halv- och trafikförsäkring för moped?
  Vilken typ av mopedförsäkring som behövs beror på vilken moped du har och hur den används. Trafikförsäkring är ett lagkrav och ersätter skador på föraren och andra trafikanter eller egendom. I vår halvförsäkring ingår ett skydd för brand- och glasskador, stöld och rättsskydd. Med vår helförsäkring kan du även få ersättning för skador på mopeden vid en trafikolycka och eller vid skadegörelse.
 • Måste jag ha en försäkring till min moped?
  Ja, enligt lag måsta alla mopeder ha en trafikförsäkring som ersätter skador på föraren och andra trafikanter eller egendom.
 • Vad påverkar priset på bilförsäkringen?
  Det är många olika faktorer som påverkar priset på din bilförsäkring. Det är bland annat bilens egenskaper såsom bilmärke och modell, tillverkningsår och tekniska data. Men också bostadsort, ålder och hur länge du haft körkort har betydelse. Du kan själv påverka priset på din försäkring utifrån hur långt du kör med din bil, vilken försäkringsomfattning du väljer och i förekommande fall vilken självrisknivå du väljer.Läs mer om hur priset på bilförsäkring sätts
 • Jag har kört av skoterleden och in i ett träd och brutit benet och skadat min snöskoter, hur gäller min försäkring?
  Har du en trafikförsäkring så får du ersättning för dina personskador. För att få ersättning för skadorna på din snöskoter behöver du ha en helförsäkring för att ha en möjlighet att få ersättning för din snöskoter.
 • Jag har min snöskoter förvarad på ett släp, nu har hela ekipaget blivit stulit. Gäller min försäkring?
  Ja, om du har en halvförsäkring så kan du få ersättning vid stöld under förutsättning att snöskotern låsts med ett lås av lägst klass 3 och att släpet varit låst med godkänt dragskolås eller fastlåst med kätting med lås av lägst klass 3.
 • Jag har kört omkull med min moped och skadat plastkåporna, gäller min försäkring för det?
  Ja, om du har en vagnskadeförsäkring så gäller försäkringen för skador på din moped som orsakats genom till exempel en omkullkörning.
 • Min moped har blivit stulen, gäller min försäkring för det?
  Ja, om du har halv- eller helförsäkring så kan du få ersättning för din moped om den stulits.
 • Jag har fått ett stenskott i vindrutan på min bil. Vad gäller?
  Du kan reparera rutan och då är självrisken 200 kronor. Om det inte är möjligt att reparera rutan måste den bytas, då blir självrisken högre. En förutsättning är att bilen är hel- eller halvförsäkrad. Läs mer om stenskott
 • Min bil har ett mycket högt värde. Är den fullt försäkrad?
  Vilken omfattning din försäkring har kan du se i ditt försäkringsbrev. Försäkringen har en generell begränsning som innebär att högsta ersättning är 1 500 000 kronor vid skada på fordonet. För bilar som är äldre än 50 år är högsta ersättningen begränsad till 150 000 kronor vid skada på fordonet.
 • Gäller bilförsäkringen vid övningskörning?
  För att försäkringen ska gälla fullt ut måste både den som övningskör och den som är handledare uppfylla reglerna för övningskörning. Läs mer om det hos Transportstyrelsen Länk till annan webbplats.. Bilförsäkringen gäller då på samma sätt som när någon som har giltigt körkort kör bilen. Ur försäkringssynpunkt har handledaren det fulla ansvaret under övningskörningen och räknas som förare.
 • Gäller försäkringen om jag hyr ut min bil?
  Det är endast trafikförsäkringen som gäller om du hyr ut din bil. Övriga delar i din försäkring gäller inte vid uthyrning.
 • Får jag låna ut min bil?
  Försäkringen gäller när du lånar ut din bil tillfälligt utan ersättning. Du som är försäkringstagare ska alltid vara bilens huvudsaklige brukare för att försäkringen ska gälla. Om din make, maka, registrerade partner eller sambo är huvudsaklig brukare, och ni är folkbokförda och bosatta på samma adress, gäller försäkringen på samma sätt som om du vore huvudsaklig brukare. Försäkringen gäller därför inte om du lånar ut bilen under en längre tid.
 • Vem ska stå på bilförsäkringen?
  Du som äger och är huvudsaklig brukare till bilen ska också vara den som tecknar försäkring för bilen. Om din make, maka, registrerade partner eller sambo är huvudsaklig brukare, och ni är folkbokförda och bosatta på samma adress, gäller försäkringen på samma sätt som om du vore huvudsaklig brukare.
 • Var hittar jag information om självrisker?
  Hur självriskerna ser ut beror på vilken försäkring det gäller och det kan finnas olika självrisker för olika situationer. Du hittar information om självrisker i villkoren för respektive försäkring. Klicka på alternativet Våra försäkringar längst upp till vänster i menyn, välj sedan den försäkring du är intresserad av. På försäkringssidan hittar du längre ner en länk till försäkringens villkor.
 • Jag har ställt av mitt fordon – vad händer med försäkringen?
  Om din bil är halv- eller helförsäkrad hos oss ändras din försäkring till en avställningsförsäkring från dagen du ställer av bilen. Om du inte önskar avställningsförsäkring när du ställer av din bil ber vi dig kontakta oss. En avställningsförsäkring gäller med vissa begränsningar, läs gärna villkoren för mer information.
 • Vad är en tillfällig bilförsäkring?
  En tillfällig bilförsäkring, eller korttidsförsäkring som det också kallas, är egentligen en trafikförsäkring för tillfällig registrering. Den kan du köpa om du importerar en bil till Sverige och ska ansöka om tillfällig registrering. Kontakta oss om du vill köpa en försäkring för en bil som du ska importera till Sverige så hjälper vi dig.
 • Hur försäkrar jag en importerad bil?
  Kontakta ditt försäkringsbolag och berätta att du vill försäkra en importerad bil som du ska registrera. Försäkringen ska gälla senast från och med den dag du ska kontrollbesikta din bil för tillfällig registrering. Tänk på att den utländska försäkringen och registreringen endast gäller en vecka efter importdagen. Du kan läsa mer om reglerna för tillfällig registrering hos Transportstyrelsen.
 • Min bil har blivit stulen, Hur gäller försäkringen?
  Om du har minst halvförsäkring kan du få ersättning vid stöld om bilen inte kommit tillrätta inom en månad. Tänk på att alltid låsa ditt fordon och att förvara nycklarna aktsamt. Du måste anmäla stölden till polisen och oss så fort som möjligt.
 • Min motorcykel blev stulen för en månad sen. Ersätter försäkringen motorcykeln?
  Om du har minst halvförsäkring kan du få ersättning vid stöld om motorcykeln inte kommit tillrätta inom en månad. Tänk på att alltid låsa ditt fordon och att förvara nycklarna aktsamt. Du måste anmäla stölden till polisen och oss så fort som möjligt
 • Min husbil har blivit stulen. Ersätter försäkringen husbilen?
  Om du har minst halvförsäkring kan du få ersättning vid stöld om husbilen inte kommit tillrätta inom en månad. Tänk på att alltid låsa ditt fordon och att förvara nycklarna aktsamt. Du måste anmäla stölden till polisen och oss så fort som möjligt.
 • Jag har fått en spricka i bakrutan. Vad ersätter försäkringen?
  Om du har minst halvförsäkring så ingår glasruteförsäkring. Då får du ersättning för att byta bakrutan och du betalar den självrisk som står i försäkringsbrevet. Väljer du istället att reparera rutan är självrisken bara 200 kronor.
 • Vad ersätter trafikförsäkringen?
  Trafikförsäkringen betalar ersättning vid personskador och skador som orsakas på annans egendom. Den ersätter alltså inte skador på din egen bil.
 • Jag har sålt min bil, hur säger jag upp försäkringen?
  Du behöver inte göra något alls. När ditt ägarbyte är registrerat hos Transportstyrelsen får vi som försäkringsbolag ett meddelande om det. Vi avslutar bilförsäkringen från dagen bilen bytte ägare.
 • Vad gäller en hel- och halvförsäkring för?
  Vad din bilförsäkring gäller för beror på vilken typ av försäkring du har valt. Väljer du en helförsäkring får du utöver halvförsäkringens skydd även en vagnskadeförsäkring. Det innebär att försäkringen ersätter skador på din bil vid en olycka som du själv orsakat eller om du råkar ut för en viltolycka. Är din bil äldre och därför har ett begränsat värde kan du istället välja en halvförsäkring. Tänk då på att du inte får ut någon ersättning om du själv eller ett vilt orsakar en skada på din bil.Är din bil ny kan du vänta med att helförsäkra den tills din vagnskadegaranti har gått ut. Vagnskadegarantin gäller vanligtvis i tre år från det första registreringsdatumet för svensksålda personbilar. Du kan kontrollera vagnskadegarantins giltighetstid, garantivillkor och självrisk i bilens vagnskadegarantibevis.
 • Vad är det för skillnad mellan trafik- och halvförsäkring?
  En trafikförsäkring är obligatorisk enligt lag för de flesta fordon som är registrerade hos Transportstyrelsen och som inte är avställda. Försäkringen ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående. Den ersätter även skador som orsakas på annans egendom.En halvförsäkring innehåller utöver det som ingår i trafikförsäkringen även stöld-, brand-, glas-, räddnings- och rättskyddsförsäkring. För bilar som är yngre än 8 år och som inte körts längre än 12 000 mil gäller den även för maskinskada.
 • Vad är det för skillnad mellan hel- och halvförsäkring?
  En halvförsäkring innehåller trafik-, stöld-, brand-, glas-, maskin-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring. En helförsäkring innehåller dessutom en vagnskadeförsäkring som täcker skador på din bil även om du själv råkar skada din bil.
 • Vad är en vagnskadeförsäkring?
  En vagnskadeförsäkring täcker skador som du själv råkar orsaka på din egen bil eller om du råkat ut för exempelvis en viltolycka. Vagnskadeförsäkring ingår i vår helförsäkring.
 • Vad är en maskinskadeförsäkring?
  En maskinskadeförsäkring ingår i vår halvförsäkring och helförsäkring. Försäkringen kan ge ersättning för skador på motor, kraftöverföring och elektronik som inte är orsakade av normalt slitage.
 • Täcker bilförsäkringen bärgning?
  Om du har vår halvförsäkring eller helförsäkring gäller din försäkring för bärgning. Komplettera gärna med vår tilläggsförsäkring Assistans, då gäller försäkringen utan självrisk vid bärgning.
 • Behöver jag teckna assistansförsäkring?
  Om du har vår halvförsäkring eller helförsäkring täcker din försäkring bärgning och räddning. Vill du slippa självrisken och ha möjlighet till hyrbil så kan du komplettera med vår assistansförsäkring. Vi försöker hålla ett lågt pris på vår assistansförsäkring så jämför oss gärna med andra.
 • Jag har min fyrhjuling förvarad på ett släp, nu har hela ekipaget blivit stulit. Gäller min försäkring?
  Ja, om du har en halvförsäkring så kan du få ersättning vid stöld under förutsättning att fyrhjulingen låsts med ett lås av lägst klass 3. Släpet måste också ha varit låst med godkänt dragskolås eller fastlåst med kätting med lås av lägst klass 3.
 • Jag har fått ett stenskott i vindrutan på traktorn. Vad gäller?
  Du kan reparera rutan och då är självrisken 200 kronor. Om det inte är möjligt att reparera rutan måste den bytas och då betalar du den självrisk du valt när du tecknade försäkringen. En förutsättning är att traktorn är minst halvförsäkrad.
 • Vad gör jag om uppgifterna i försäkringsbrevet är felaktiga?
  Om du hittar något i försäkringsbrevet som inte stämmer, ska du ta kontakt med ditt lokala Dina-bolag så snart som möjligt så att de kan rätta till det. Detsamma gäller om de förhållanden som ligger till grund för din försäkring skulle ändras.
 • Vad är delkasko?
  Delkasko är benämningen på en grupp försäkringsformer som ger skydd för exempelvis brand-, stöld- och glasskador på fordon.
 • Vad händer med försäkringen när jag ställer av/på mitt fordon?
  Om du har en gällande försäkring hos oss så får vi en rapport från vägtrafikregistret om på- eller avställningen. Vi ändrar då din försäkring och skickar dig ett nytt försäkringsbrev.
 • Jag ska köpa en bil. Kan jag köra på den tidigare ägarens försäkring?
  Nej, du måste omedelbart själv ordna en egen bilförsäkring.
 • Vad är grönt kort och varför behöver jag det?
  Grönt kort är ett internationellt bevis på att ditt motorfordon har en gällande trafikförsäkring. I vissa länder behöver du ha kortet med dig för att ha rätt till ersättning om du drabbats av en skada som orsakats av ett utländskt fordon. Läs mer och ansök här.
 • Måste jag försäkra en avställd bil?
  Nej, det finns inget krav på att du måste försäkra en avställd bil. Men det kan vara klokt att ha en avställningsförsäkring (även kallad garageförsäkring) som kan gälla vid brand, stöld, glas, rättsskydd och vagnskada (inte kollision).
 • Dyr eller billig bilförsäkring - vad är det för skillnad?
  Det finns många saker som avgör priset på en bilförsäkring. Det är därför viktigt att kontrollera vad försäkringen verkligen gäller för. Exempelvis, hur länge räcker maskinskadeförsäkringen? Vad är självrisken vid skadegörelse eller djurkollision? En billig försäkring kan i värsta fall bli en dyr försäkring den dagen någonting inträffar om inte försäkringen täcker skadan.
 • Är bilen försäkrad?
  För att se uppgifter om ditt fordon kan du logga in på Transportstyrelsens e-tjänst för dig som fordonsägare. Du loggar enkelt in med hjälp av e-legitimation, t.ex. mobilt bank-id, eller med hjälp av registreringsbeviset och behörighetskod. Där ser du vilket försäkringsbolag som bilen är försäkrad i och från vilket datum försäkringen gäller. Kontrollera alltid ditt senaste försäkringsbrev för att se vilken försäkring du har på bilen.
 • Behöver jag en speciell bilförsäkring om jag är under 25 år?
  Nej, vi erbjuder samma försäkring till alla våra kunder oavsett ålder. Vår ungdomssjälvrisk tillämpas bara om det är någon annan än försäkringstagaren som är under 24 år som kör bilen vid olyckstillfället. Många andra försäkringsbolag tar både ut en högre premie och en extra hög självrisk av personer under 25.
 • Vad är en ATV-försäkring?
  ATV betyder "All Terrain Vehicle" och är ett fordon som även brukar kallas fyrhjuling. Vi erbjuder en bra försäkring för din fyrhjuling där du kan välja att trafik-, hel- eller halvförsäkra din ATV. För oregisterarade fyrhjulingar erbjuder vi endast trafikförsäkring.
 • Behöver släpvagnen särskilda lås för att försäkringen ska gälla?
  Husvagn och annan släpvagn till personbil och lätt lastbil skall vara låst med godkänt dragskolås när vagnen är kopplad till dragfordonet. För frikopplad vagn gäller godkänt dragskolås eller godkänd kätting och godkänt hänglås klass 3 som godkänd låsning.
 • Glasrutan på släpet krossades av ett stenskott. Vad täcker försäkringen?
  Om du har en vagnskadeförsäkring kan du få ersättning via den om skadekostnaden överstiger självrisken.
 • Mitt släp skadades vid ett stöldförsök. Täcker försäkringen skadorna?
  Ja, om det är låst med godkänt stöldskydd.
 • Min häst sparkade sönder inredningen i hästtransporten. Täcker försäkringen skadorna för reparationen?
  Ja, om du har en vagnskadeförsäkring så gäller den för inre plötslig och oförutsägbar olyckshändelse orsakad av häst. Ett krav är dock att en skadebegränsande säkerhetsbom finns monterad framför hästen i hästtransporten.