Räkna ut priset
Anmäl skada

HEJ! RÄKNA UT PRISET PÅ Din försäkring

Frågor och svar Fordon

 • Var hittar jag information om självrisker?
  Hur självriskerna ser ut beror på vilken försäkring det gäller och det kan finnas olika självrisker för olika situationer. Du hittar information om självrisker i villkoren för respektive försäkring. Klicka på alternativet Våra försäkringar längst upp till vänster i menyn, välj sedan den försäkring du är intresserad av. På försäkringssidan hittar du längre ner en länk till försäkringens villkor.
 • Ställt av/på fordon - vad händer med försäkringen?
  När du ställer av ditt fordon upphör din vanliga fordonsförsäkring att gälla. Oavsett om ditt fordon är avställt eller inte finns risk för skador och du kan därför köpa en särskild avställningsförsäkring hos oss.

  När du ställer på fordonet igen behöver du kontakta oss så att du kan få en vanlig fordonsförsäkring igen och avsluta avställningsförsäkringen, om du har en sådan.

 • Vad är en tillfällig bilförsäkring?
  När du har importerat ett av fordon får du köra på den utländska registreringen och trafikförsäkringen i Sverige i en vecka räknat från importdatumet. Därefter måste en tillfällig registrering av fordonet göras hos en besiktningsstation. Du behöver från och med besiktningsdagen köpa en bilförsäkringlänk till annan webbplats hos ditt försäkringsbolag. Be försäkringsbolaget om ett försäkringsbevis som ska användas till en ansökan om tillfällig registrering i samband med en import.
 • Hur försäkrar jag en importerad bil?
  Kontakta ditt försäkringsbolag och berätta att du vill försäkra en importerad bil som du ska registrera. Försäkringen ska gälla senast från och med den dag du ska kontrollbesikta din bil för tillfällig registrering. Tänk på att den utländska försäkringen och registreringen endast gäller en vecka efter importdagen.
 • Min bil blev stulen för en månad sen. Ersätter försäkringen bilen?
  Om du har minst halvförsäkring kan du få ersättning vid stöld om bilen inte kommit tillrätta inom en månad. Tänk på att alltid låsa ditt fordon och att förvara nycklarna aktsamt. Du måste anmäla stölden till polisen och oss så fort som möjligt.
 • Min motorcykel blev stulen för en månad sen. Ersätter försäkringen motorcykeln?
  Om du har minst halvförsäkring kan du få ersättning vid stöld om motorcykeln inte kommit tillrätta inom en månad. Tänk på att alltid låsa ditt fordon och att förvara nycklarna aktsamt. Du måste anmäla stölden till polisen och oss så fort som möjligt
 • Min husbil har blivit stulen. Ersätter försäkringen husbilen?
  Om du har minst halvförsäkring kan du få ersättning vid stöld om husbilen inte kommit tillrätta inom en månad. Tänk på att alltid låsa ditt fordon och att förvara nycklarna aktsamt. Du måste anmäla stölden till polisen och oss så fort som möjligt.
 • Jag har fått en spricka i bakrutan. Vad ersätter försäkringen?
  Om du har minst halvförsäkring så ingår glasruteförsäkring. Då får du ersättning för sprickan i bakrutan. Vid glasreparation av stenskott och sprickor är självrisken 200 kronor.
 • Vad täcker trafikförsäkringen?
  Trafikförsäkringen betalar ersättning vid personskador på förare, passagerare och utomstående. Den ersätter även skador som orsakas på annans egendom.
 • Jag har sålt min bil, hur säger jag upp försäkringen?
  Du behöver inte göra något alls. När ditt ägarbyte är registrerat i vägtrafikregistret får vi som försäkringsbolag en rapport om det och vi annullerar försäkringen.
 • Ska jag välja hel- eller halvförsäkring?
  En helförsäkring innehåller utöver halvförsäkringens skadeskydd även en vagnskadeförsäkring. Försäkringen täcker då skador på din bil vid en olycka även om du själv orsakat skadan eller om du råkar ut för en viltolycka. Är din bil äldre kanske du istället väljer att endast teckna en halvförsäkring. Tänk på att du då inte får ut någon ersättning om du själv eller ett vilt orsakar en skada på din bil. Är din bil ny kan du vänta med att helförsäkra den tills din vagnskadegaranti har gått ut. Vagnskadegarantin brukar vanligtvis gälla i tre år.
 • Vad är det för skillnad mellan trafik- och halvförsäkring?
  En trafikförsäkring är obligatorisk enligt lag för de flesta fordon som är registrerade i Vägtrafikregistret och som inte är avställda. Försäkringen ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående. Den ersätter även skador som orsakas på annans egendom.En halvförsäkring innehåller utöver det som ingår i trafikförsäkringen även stöld-, brand-, glas-, maskin-, räddnings- och rättskyddsförsäkring.
 • Vad är det för skillnad mellan hel- och halvförsäkring?
  En halvförsäkring innehåller trafik-, stöld-, brand-, glas-, maskin-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring. En helförsäkring innehåller dessutom en vagnskadeförsäkring som täcker skador på din bil även om du själv råkar skada din bil.
 • Vad är en vagnskadeförsäkring?
  En vagnskadeförsäkring täcker skador som du själv råkar orsaka på din egen bil eller om du råkat ut för exempelvis en viltolycka. Vagnskadeförsäkring ingår i vår helförsäkring.
 • Vad är en maskinskadeförsäkring?
  En maskinskadeförsäkring ingår i vår halvförsäkring och helförsäkring. Försäkringen kan ge ersättning för skador på motor, kraftöverföring och elektronik som inte är orsakade av normalt slitage.
 • Täcker bilförsäkringen bärgning?
  Om du har vår halvförsäkring eller helförsäkring täcker din försäkring bärgning.
 • Behöver jag teckna assistansförsäkring?
  Om du har vår halvförsäkring eller helförsäkring täcker din försäkring bärgning och räddning. Vill du slippa självrisken och dessutom kunna ta en hyrbil i alla lägen så kan du komplettera med vår assistansförsäkring. Vår assistansförsäkring är bland de billgaste på marknaden. Jämför gärna.
 • Jag har kört av skoterleden och in i ett träd och brutit benet och skadat min snöskoter, hur gäller min försäkring?
  Har du en trafikförsäkring så får du ersättning för dina personskador. För att få ersättning för skadorna på din snöskoter behöver du ha en helförsäkring för att ha en möjlighet att få ersättning för din snöskoter.
 • Jag har min snöskoter förvarad på ett släp, nu har hela ekipaget blivit stulit. Gäller min försäkring?
  Ja, om du har en halvförsäkring så kan du få ersättning vid stöld under förutsättning att snöskotern låsts med ett lås av lägst klass 3 och att släpet varit låst med godkänt dragskolås eller fastlåst med kätting med lås av lägst klass 3.
 • Jag har min fyrhjuling förvarad på ett släp, nu har hela ekipaget blivit stulit. Gäller min försäkring?
  Ja, om du har en halvförsäkring så kan du få ersättning vid stöld under förutsättning att fyrhjulingen låsts med ett lås av lägst klass 3. Släpet måste också ha varit låst med godkänt dragskolås eller fastlåst med kätting med lås av lägst klass 3.
 • Jag har fått ett stenskott i vindrutan på traktorn. Vad gäller?
  Du kan reparera rutan och då är självrisken 200 kronor. Om det inte är möjligt att reparera rutan måste den bytas och då betalar du den självrisk du valt när du tecknade försäkringen. En förutsättning är att traktorn är minst halvförsäkrad.
 • Vad gör jag om uppgifterna i försäkringsbrevet är felaktiga?
  Om du hittar något i försäkringsbrevet som inte stämmer, ska du ta kontakt med ditt lokala Dina-bolag så snart som möjligt så att de kan rätta till det. Detsamma gäller om de förhållanden som ligger till grund för din försäkring skulle ändras.
 • Vad är delkasko?
  Delkasko är benämningen på en grupp försäkringsformer som ger skydd för exempelvis brand-, stöld- och glasskador på fordon.
 • Vad händer med försäkringen när jag ställer av/på mitt fordon?
  Om du har en gällande försäkring hos oss så får vi en rapport från vägtrafikregistret om på- eller avställningen. Vi ändrar då din försäkring och skickar dig ett nytt försäkringsbrev.
 • Jag ska köpa en bil. Kan jag köra på den tidigare ägarens försäkring?
  Nej, du måste omedelbart själv ordna en egen bilförsäkring.
 • Vad är grönt kort och varför behöver jag det?
  Grönt kort är ett internationellt bevis på att ditt motorfordon har en gällande trafikförsäkring. I vissa länder behöver du ha kortet med dig för att ha rätt till ersättning om du drabbats av en skada som orsakats av ett utländskt fordon. Läs mer och ansök här.
 • Måste jag försäkra en avställd bil?
  Nej, det finns inget krav på att du måste försäkra en avställd bil. Men det kan vara klokt att ha en avställningsförsäkring (även kallad garageförsäkring) som kan gälla vid brand, stöld, glas, rättsskydd och vagnskada (inte kollision).
 • Dyr eller billig bilförsäkring - vad är det för skillnad?
  Det finns många saker som avgör priset på en bilförsäkring. Det är därför viktigt att kontrollera vad försäkringen verkligen gäller för. Exempelvis, hur länge räcker maskinskadeförsäkringen? Vad är självrisken vid skadegörelse eller djurkollision? En billig försäkring kan i värsta fall bli en dyr försäkring den dagen någonting inträffar om inte försäkringen täcker skadan.
 • Är bilen försäkrad?
  För att se om och var din bil är försäkrad kan du logga in på Transportstyrelsens webbplats. Det gör du enkelt med hjälp av e-legitimation.
 • Behöver jag en speciell bilförsäkring om jag är under 25 år?
  Nej, vi erbjuder samma försäkring till alla våra kunder oavsett ålder. Vår ungdomssjälvrisk tillämpas bara om det är någon annan än försäkringstagaren som är under 24 år som kör bilen vid olyckstillfället. Många andra försäkringsbolag tar både ut en högre premie och en extra hög självrisk av personer under 25.
 • Vad är en ATV-försäkring?
  ATV betyder "All Terrain Vehicle" och är ett fordon som även brukar kallas fyrhjuling. Vi erbjuder en bra försäkring för din fyrhjuling där du kan välja att trafik-, hel- eller halvförsäkra din ATV. För oregisterarade fyrhjulingar erbjuder vi endast trafikförsäkring.
 • Behöver släpvagnen särskilda lås för att försäkringen ska gälla?
  Husvagn och annan släpvagn till personbil och lätt lastbil skall vara låst med godkänt dragskolås när vagnen är kopplad till dragfordonet. För frikopplad vagn gäller godkänt dragskolås eller godkänd kätting och godkänt hänglås klass 3 som godkänd låsning.
 • Glasrutan på släpet krossades av ett stenskott. Vad täcker försäkringen?
  Om du har en vagnskadeförsäkring kan du få ersättning via den om skadekostnaden överstiger självrisken.
 • Mitt släp skadades vid ett stöldförsök. Täcker försäkringen skadorna?
  Ja, om det är låst med godkänt stöldskydd.
 • Min häst sparkade sönder inredningen i hästtransporten. Täcker försäkringen skadorna för reparationen?
  Ja, om du har en vagnskadeförsäkring så gäller den för inre plötslig och oförutsägbar olyckshändelse orsakad av häst. Ett krav är dock att en skadebegränsande säkerhetsbom finns monterad framför hästen i hästtransporten.
 • Jag har kört omkull med min moped och skadat plastkåporna, gäller min försäkring för det?
  Ja, om du har en vagnskadeförsäkring så gäller försäkringen för skador på din moped som orsakats genom till exempel en omkullkörning.
 • Min moped har blivit stulen, gäller min försäkring för det?
  Ja, om du har halv- eller helförsäkring så kan du få ersättning för din moped om den stulits.

Vi använder oss av cookies för att ge den bästa utpplevelsen av vår webbplats.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies
Läs mer om våra cookies här