Skadad Egendom

Uppgifter om försäkringstagaren och de drabbade
Uppgifter om resan
Typ av resa * (obligatorisk)
Typ av resa


Finns reseförsäkring i annat försäkringsbolag? * (obligatorisk)
Finns reseförsäkring i annat försäkringsbolag?Om ja, har anmälan gjorts dit?
Om ja, har anmälan gjorts dit?


Är anmälan gjord till SOS International? * (obligatorisk)
Är anmälan gjord till SOS International?


Om det som skadats


Ange skadeplats
Ange skadeplats

Var utrymmet låst?
Var utrymmet låst?


Finns brytmärken?
Finns brytmärken?Övrig information
Ersättning önskas till:
Ersättning önskas till:

Bifoga filer
Några saker att tänka på:
- Tar du bilder med din telefon, ladda inte upp dem direkt utan spara i telefonens album först.
- Alla filerna måste ha unika namn.
- Du kan max bifoga 5 filer med en sammanlagd storlek på 25 MB
- Filerna kan vara av typerna jpg, jpeg, bmp, png och pdf