Du använder Internet Explorer som webbläsare och därför fungerar inte allt på dina.se som det ska.
Vi rekommenderar därför att du använder en annan webbläsare. Här hittar du några förslag

Räkna ut priset
Anmäl skada

HEJ! RÄKNA UT PRISET PÅ DIN FÖRSÄKRING

Skadad Egendom

Uppgifter om försäkringstagaren och de drabbade
Uppgifter om resan
Typ av resa * (obligatorisk)
Typ av resa


Finns reseförsäkring i annat försäkringsbolag? * (obligatorisk)
Finns reseförsäkring i annat försäkringsbolag?Om ja, har anmälan gjorts dit?
Om ja, har anmälan gjorts dit?


Är anmälan gjord till SOS International? * (obligatorisk)
Är anmälan gjord till SOS International?


Om det som skadats


Ange skadeplats
Ange skadeplats

Var utrymmet låst?
Var utrymmet låst?


Finns brytmärken?
Finns brytmärken?Övrig information
Ersättning önskas till:
Ersättning önskas till:

Bifoga filer
Några saker att tänka på:
- Tar du bilder med din telefon, ladda inte upp dem direkt utan spara i telefonens album först.
- Alla filerna måste ha unika namn.
- Du kan max bifoga 5 filer med en sammanlagd storlek på 25 MB
- Filerna kan vara av typerna jpg, jpeg, bmp, png och pdf