Fullvärdesförsäkring - så funkar det

Vad innebär fullvärde och ger en fullvärdesförsäkring ett tillräckligt bra skydd om ditt hus exempelvis skulle börja brinna? Här får du veta vad som gäller i ditt försäkringsskydd hos oss.

Det finns två sätt att försäkra ditt hus i en villaförsäkring: Fullvärde eller fast försäkringsbelopp. Anledningen till att vi har fullvärde i första hand i våra villaförsäkringar är att det är bäst för dig som kund.

Vad innebär fullvärdesförsäkring och vad ingår?

Fullvärde är den absolut vanligaste försäkringsformen i vår villaförsäkring och innebär att det inte finns något maxbelopp för hur mycket du kan få i ersättning för att återställa huset vid exempelvis brand. Om hela byggnaden skulle brinna ner så ersätter fullvärdesförsäkringen kostnaden för att bygga ett nytt likvärdigt hus med avdrag för ålder på byggnadsdelar och ytskikt.

Både byggnader och saker (lösöre) kan vara fullvärdesförsäkrade.

Vad innebär ett fast försäkringsbelopp?

Byggnader och saker kan också vara försäkrade till ett angivet försäkringsbelopp. Det betyder att du vid en ersättningsbar skada inte kan få mer i ersättning än det fasta beloppet som står i ditt försäkringsbrev.

Fördelar med fullvärdesförsäkring

Att ha huset och sakerna fullvärdesförsäkrade är det mest fördelaktiga för dig som försäkringstagare. Råkar du ut för en skada så gör vi en värdering av det som är skadat enligt våra värderingsregler med avdrag för självrisk. Har du ett fast försäkringsbelopp så utgör det istället den högsta ersättning du kan få för skador på huset.

Mer att läsa