Maskinskada på bilen

Har du fått en maskinskada på bilen? Fyll i en skadeanmälan direkt här på webben och skicka in den till oss.

Lämna in bilen på närmaste auktoriserade verkstad för felsökning. När verkstaden gjort en felsökning tar de kontakt med oss och vi tar ditt försäkringsärende vidare.

Hur gäller försäkringen?

En maskinskadeförsäkring ingår i vår halvförsäkring och helförsäkring. Försäkringen kan ge ersättning för skador på motor, kraftöverföring och elektronik som inte är orsakade av normalt slitage.

Maskinskadeförsäkringen gäller med vissa begränsningar och undantag. I ditt försäkringsbrev står det vad som gäller för dig.