Traktorförsäkring - försäkra traktor, terrängvagn och motorredskap

Din traktor kan vara ett nödvändigt arbetsredskap. Går traktorn sönder eller blir stulen är det viktigt med ett skydd. Med en avbrottsförsäkring med endast en dags karens blir skadeverkningarna mindre. Priset på försäkringen utgår ifrån hur mycket du kör – och du kan välja mellan fyra olika självrisker.

  • Priset utgår ifrån hur mycket du kör
  • Välj mellan flera olika självrisker

Jämför innehållet i försäkringarna

Här kan du se de viktigaste skillnaderna mellan trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Du väljer själv den försäkring som passar dina behov bäst. Är du osäker, hör av dig så hjälper vi till!

Tabell som beskriver vad som ingår i Hel, Halv, Trafik
HelHalvTrafik
Självrisk 10 procent av prisbasbelopp. Ger ersättning vid personskador på förare, passagerare och utomstående. Trafikförsäkringen ersätter även skador på annans egendom. Ersättning för skador på din egen traktor ingår inte. Enligt lag måste du som ägare till fordonet ha trafikförsäkring om fordonet inte är avställt och det är den lägsta omfattning du kan välja för din försäkring.
Självrisk 5 procent av prisbasbelopp. Försäkringen ger ersättning vid skador som uppstår genom brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.
Självrisk 5 procent av prisbasbelopp. Du får ersättning för kostnader vid byte eller reparation av traktorns vindruta, bakruta och sidorutor vid glasskador, som till exempel stenskott. Skador på glastak och taklucka ersätts inte. Självrisk från 5 procent av ett basbelopp. Vid reparation av stenskott och sprickor är självrisken 200 kronor.
Maskinskada
Självrisk 20 procent av kostnaden. Försäkringen kan ge dig ersättning för ombudskostnader och rättegångskostnader om du hamnar i tvist. Högsta ersättningsbelopp är fem basbelopp.
Självrisk 5 procent av prisbasbelopp. Ger ersättning vid stöld, rån och tillgrepp samt försök till sådana brott. Du får ersättning om traktorn inte kommit tillrätta inom en månad. Anmäl stölden till polisen och till oss så fort som möjligt.
Kaross och lack (vagnskada)

Mer om vår försäkring för traktor

Trafikförsäkringen är grunden i vår försäkring för traktor och motorredskap. Den är obligatorisk enligt lag i Sverige. Du och den som du kolliderar med har ett fullt skydd för personskador vid trafikolycka. Utöver grundskyddet kan du komplettera med ett utökat skydd. Vill du exempelvis kunna få ersättning för skador på ditt eget fordon väljer du en helförsäkring. Vi hjälper dig gärna med att gå igenom behoven och skräddarsyr en försäkring som passar just dig.

Skydd för dig som ägare och andra runtomkring

Vår traktorförsäkring ger skydd vid skador på både dig som kör eller äger traktorn, och den som skadas vid olyckan.

Ersättning vid rättegångs- och advokatkostnader

En tvist med verkstaden bli större än du trott. Vår traktorförsäkring ersätter dig vid en tvist och vissa typer av brottmål. Då kan vi ersätta dig för advokat- och rättegångskostnader.

Har du blivit av med pallgafflarna?

Redskap och diesel lockar till sig tjuvar. Skulle du råka ut för att pallgafflarna eller skopan blir stulen ersätter vi dig. Är det redskap som är så viktiga att du inte kan utföra planerat arbete kan du dessutom få avbrottsersättning under tiden som redskapet återanskaffas. Tänk på att avmonterade redskap ska förvaras inlåsta eller låsas fast.

RättSskydd – din hjälp om du hamnar i tvist

I din försäkring ingår något som kallas Rättsskydd. Den kan hjälpa till med ombudskostnader och rättegångskostnader om du hamnar i tvist med någon. För att rättsskyddsförsäkringen ska gälla måste du anlita en advokat eller jurist. Läs mer om rättskydd här.

Är du under 18 år och ska köpa en traktor?

Om du är under 18 år och ännu inte har hunnit skaffa traktorkort/körkort till din traktor så måste din vårdnadshavare stå som ägare av fordonet. Det innebär att din vårdnadshavare ansvarar för att fordonet är trafikförsäkrat.

Så fort du fyller 18 eller skaffar traktorkort/körkort så tas vårdnadshavaren automatiskt bort ur vägtrafikregistret. Från den dagen står du som ägare till fordonet och måste då teckna en ny trafikförsäkring i ditt eget namn.

Läs mer på transportstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats..

Förebygg skador

Viktig information om försäkringen

Det är viktigt att du läser förköps­informationen. Spara gärna ned den så har du den alltid tillgänglig.

VAD KOSTAR TRAKTORFÖRSÄKRINGEN?

Har du din försäkring hos ett annat bolag idag?
Om du har din försäkring hos ett annat försäkringsbolag behöver du kontrollera när den slutar gälla där och själv säga upp den.