Mopedförsäkring

Du har väl inte glömt att försäkra din moped? Grunden i vår mopedförsäkring är trafikförsäkringen, som alla måste ha. Utöver grundskyddet kan du komplettera med en hel- eller halvförsäkring beroende på hur omfattande skydd du vill ha.

  • Ersätter skador på hjälmen
  • Ersätter skadegörelse
  • Priset på försäkringen beror på mopedens värde
  • Gäller även förare under 18 år utan extra kostnad

Jämför innehållet i försäkringarna

Här kan du se de viktigaste skillnaderna mellan trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Du väljer själv den försäkring som passar dina behov bäst. Är du osäker, hör av dig så hjälper vi till!

Tabell som beskriver vad som ingår i Hel, Halv, Trafik
HelHalvTrafik
Självrisk 1 000 kronor.
Självrisk 2 000 kronor.
Självrisk 1 200 kronor.
Självrisk 20 procent av kostnaden.
Självrisk 2 000 kronor.
Självrisk 2 000 kronor.

Mer om vår mopedförsäkring

Vilken typ av försäkring behövs? Det beror på vilken moped du har och hur du använder den. Är den värdefull rekommenderar vi att du kompletterar trafikförsäkringen med en mer omfattande försäkring. Vi hjälper dig gärna att skräddarsy en försäkring som passar just dig.

Helförsäkring – vårt mest omfattande skydd för din moped

Vill du ha en försäkring som ersätter skador på din moped som uppstått vid krock, skadegörelse eller brand så ska du välja vår helförsäkring. Den gäller också om din moped har blivit stulen och inte kommit till rätta inom en månad. Helförsäkringen är vårt mest omfattande skydd.

Halvförsäkring – ersätter skador på din moped vid brand och stöld

Vår halvförsäkring ersätter skador som uppstår på din moped vid brand och stöld. I halvförsäkringen ingår inte skydd för skador som uppstår på mopeden vid trafikolycka eller skadegörelse.

Trafikförsäkring – det mest grundläggande skyddet för din moped

Trafikförsäkring är något du måste teckna för alla fordon du har i trafik. Försäkringen ersätter personskador samt skador på annans egendom som kan uppstå vid kollision.

Ingen ersättning för trimmad moped

Har du trimmat din moped riskerar du att bli utan ersättning. Du kan även åka fast för olovlig körning.

Oregistrerad moped (klass II)

Mopeder klass II är mopeder som går i högst 25 kilometer i timmen. Här ingår även den äldre gruppen av mopeder som får köras i högst 30 kilometer i timmen. För att få köra en moped klass II måste du ha fyllt 15 år och ha ett förarbevis. Mopeden är inte registreringspliktig.

EU-moped (klass I)

För att få köra moped klass I, som ofta kallas EU-moped, krävs att du har ett förarbevis. I övrigt gäller samma regler som för att få köra en moped i klass II. EU-mopeder får gå i högst 45 kilometer i timmen och måste vara registrerade i trafikregistret.

Är föraren under 18 år och ska köra moped?

Om föraren är under 18 år och ännu inte har hunnit skaffa förarbevis till mopeden så måste vårdnadshavaren stå som ägare av fordonet. Det innebär att det är vårdnadshavaren som ansvarar för att fordonet är trafikförsäkrat, men försäkringen gäller även för andra som kör mopeden.

Så fort föraren fyller 18 eller skaffar förarbevis så tas vårdnadshavaren automatiskt bort ur vägtrafikregistret. Från den dagen står föraren som ägare till fordonet och måste då teckna en ny trafikförsäkring i sitt eget namn.

Läs mer på Transportstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats..

RättSskydd – din hjälp om du hamnar i tvist

I din försäkring ingår något som kallas Rättsskydd. Den kan hjälpa till med ombudskostnader och rättegångskostnader om du hamnar i tvist med någon. För att rättsskyddsförsäkringen ska gälla måste du anlita en advokat eller jurist. Läs mer om rättskydd här.

Tips och råd om moped

Viktig information om försäkringen

Det är viktigt att du läser förköps­informationen. Spara gärna ned den så har du den alltid tillgänglig.

VAD KOSTAR MOPEDFÖRSÄKRINGEN?

Frågor och svar om din Mopedförsäkring

Jag har kört omkull med min moped och skadat plastkåporna, gäller min försäkring för det?

Ja, om du har en vagnskadeförsäkring så gäller försäkringen för skador på din moped som orsakats genom till exempel en omkullkörning.

Min moped har blivit stulen, gäller min försäkring för det?

Ja, om du har halv- eller helförsäkring så kan du få ersättning för din moped om den stulits.

Måste jag ha en försäkring till min moped?

Ja, enligt lag måsta alla mopeder ha en trafikförsäkring som ersätter skador på föraren och andra trafikanter eller egendom.

Om jag som förälder köper en moped och tecknar mopedförsäkring, gäller försäkringen även om mitt barn kör mopeden?

Ja, försäkringen gäller för ditt barn.

Om mitt barn köper en moped eller får en moped av mig som förälder, kan jag teckna försäkring och stå som försäkringstagare?

Nej, det är den som äger mopeden och som huvudsakligen använder den som ska teckna försäkringen i sitt namn. Ett undantag från den här regeln är om ditt barn saknar förarbevis och är under 18 år. I så fall ska en av vårdnadshavarna tillsammans med barnet registreras som ägare och teckna försäkring. När ditt barn sedan fyller 18 år eller skaffar förarbevis så tas vårdnadshavaren automatiskt bort ur vägtrafikregistret och då måste en ny försäkring tecknas eftersom det då är barnet som ansvarar för trafikförsäkring, skatter med mera som följer med ägandet.

Vad är skillnaden mellan hel-, halv- och trafikförsäkring för moped?

Vilken typ av mopedförsäkring som behövs beror på vilken moped du har och hur den används. Trafikförsäkring är ett lagkrav och ersätter skador på föraren och andra trafikanter eller egendom. I vår halvförsäkring ingår ett skydd för brand- och glasskador, stöld och rättsskydd. Med vår helförsäkring kan du även få ersättning för skador på mopeden vid en trafikolycka och eller vid skadegörelse.

Har du din försäkring hos ett annat bolag idag?
Om du har din försäkring hos ett annat försäkringsbolag behöver du kontrollera när den slutar gälla där och själv säga upp den.