Vattenläckage

Gör vad du kan för att begränsa skadan akut (t ex få stopp på läckande vatten och flytta saker som kan bli förstörda), men påbörja inte reparationer eller andra åtgärder förrän du varit i kontakt med oss. Ta foton på skadan och eventuella åtgärder och spara skadad egendom för eventuell besiktning.

Om försäkringstagaren

Om skadan
Skadeanmälan avser:
Skadeanmälan avser:
Ersättningsanspråk
Att tänka på: Om skadad egendom tillhör någon annan än försäkringstagaren ska ägaren anges för respektive föremål. Annan ägare kan t ex vara anställd eller kund. Är egendomen hyrd eller leasas enligt hyres- eller leasingkontrakt ska kontraktet bifogas.


Övrig information
Finns annan gällande försäkring för den skadade egendomen?
Finns annan gällande försäkring för den skadade egendomen?


Om utbetalning
Våra utbetalningar sker via tjänsten Swedbanks Utbetalningssystem (SUS). Den används av många företag och myndigheter så troligen har du ett konto registrerat där som är kopplat till din bank. Vi gör utbetalningen till den som är innehavare av försäkringen, dvs till den person vars personnummer står på försäkringen. Skulle det inte finnas ett konto i SUS kommer du istället att få en utbetalningsavi skickad till din bokföringsadress. Avin går att lösa in digitalt via Swedbanks hemsida. På Swedbanks hemsida kan du läsa mer om tjänsten och välja vilken bank och konto du vill att Swedbanks Utbetalningssystem ska kopplas till.
Bifoga filer
Några saker att tänka på:
- Tar du bilder med din telefon, ladda inte upp dem direkt utan spara i telefonens album först.
- Alla filerna måste ha unika namn.
- Du kan max bifoga 5 filer med en sammanlagd storlek på 25 MB
- Filerna kan vara av typerna jpg, jpeg, bmp, png och pdf