Skada på hushållsmaskin

Kasta inte maskinen eftersom vi kan behöva mer information om den.

Anmälan tar cirka 5 minuter att fylla i.

Reparatörsrapport som fylls i av reparatör och sedan skickas till oss (ladda ner reparatörsrapporten här)
Du kan antingen ta ett foto av ifylld rapport och bifoga,

Om försäkringstagaren






Skadeplats och skadedatum




Har reparatör kontaktats? * (obligatorisk)
Har reparatör kontaktats?



Om maskinskadan


Ersättningsanspråk på byggnad som skadats


Övrig information
Finns försäkring även i annat försäkringsbolag? * (obligatorisk)
Finns försäkring även i annat försäkringsbolag?


Om utbetalning
Våra utbetalningar sker via tjänsten Swedbanks Utbetalningssystem (SUS). Den används av många företag och myndigheter så troligen har du ett konto registrerat där som är kopplat till din bank. Vi gör utbetalningen till den som är innehavare av försäkringen, dvs till den person vars personnummer står på försäkringen. Skulle det inte finnas ett konto i SUS kommer du istället att få en utbetalningsavi skickad till din bokföringsadress. Avin går att lösa in digitalt via Swedbanks hemsida. På Swedbanks hemsida kan du läsa mer om tjänsten och välja vilken bank och konto du vill att Swedbanks Utbetalningssystem ska kopplas till.
Bifoga filer
Några saker att tänka på:
- Tar du bilder med din telefon, ladda inte upp dem direkt utan spara i telefonens album först.
- Alla filerna måste ha unika namn.
- Du kan max bifoga 5 filer med en sammanlagd storlek på 25 MB
- Filerna kan vara av typerna jpg, jpeg, bmp, png och pdf