Begagnade reservdelar sparar både på miljön och kostnader

Som försäkringsbolag sker vår största miljöpåverkan i samband med hanteringen av våra kunders skador. För att minska klimatavtrycket från fordonsskador samarbetar vi med Märkesdemo och verkstäder som arbetar med begagnade reservdelar. Här berättar vi hur det går till.

Dina Försäkringar har en stor medvetenhet kring hållbarhet och inom motorskador pågår ett ständigt arbete för att minska utsläppen. Vi har satt hårda mål. Till 2030 ska koldioxidutsläpp från vår hantering av fordonsskador minska med 50 procent. Ambitiöst men realistiskt, säger Jenni Kaisa Söderman, verksamhetsutvecklare på Dina Försäkringar.

- Nytillverkning av reservdelar lämnar ett betydande avtryck på vårt klimat. Då reparationer av skador har en stor påverkan på miljön har vi avtal med bilverkstäder som i högsta mån använder begagnade reservdelar och följer de miljölagar som finns, säger hon.

Begagnade reservdelar – så går det till

Vid varje skada som drabbar våra kunders bilar gör verkstaden en första bedömning av hur skadan kan åtgärdas på bästa sätt. Det första alternativet är, när det är möjligt, att försöka laga skadan. De fordon som inte går att reparera och ska till demontering, säljer Dina Försäkringar till vår demonteringspartner Märkesdemo som behåller reservdelarna.

- Märkesdemo tillhandahåller begagnade originaldelar till våra samarbetsverkstäder och använder dessa i reparationer av fordon. En win-win cirkulärekonomisk situation för Märkesdemo, försäkringsbranschen, kunden och miljön, fortsätter Jenni Kaisa.

Lagar skadan i första hand

I den mån det går ser verkstäderna till att laga skadan. Vid exempelvis glasskador hänvisar Dina Försäkringar alltid kunden i första hand till Ryds Bilglas, som redan har ett mycket etablerat och välfungerande hållbarhetsarbete och miljötänk. Till exempel sparas ungefär 44 kilo CO2e per glasskada genom att laga, istället för att byta en ruta. Alla rutbyten hos Ryds klimatkompenseras också till 100 procent.

Vad kan jag som kund göra själv för att minska miljöpåverkan vid skada?

- Genom att välja en av de omkring 1 300 samarbetsverkstäder runt om i landet som vi hänvisar till sparar du både på miljön och pengar. Det är ju alltid även bra att vara miljömedveten och nyfiken. Fråga om begagnade delar, vart skrotet tar vägen och hör dig för hur verkstaden arbetar med miljöfrågor.

Dina Försäkringar har som krav på demonteringspartners att de:

  • Demonterar och dränerar på ett miljösäkert sätt.
  • Förebygger föroreningar och energieffektiviserar verksamheten.
  • Tar hand om farligt avfall på rätt sätt.
  • Återanvänder fler delar och att en större andel material återvinns.
  • Levererar delar som motsvarar nya delars prestanda med hög leveranssäkerhet och stor kundnöjdhet.
  • Ställer krav på sina leverantörer och entreprenörer som kan påverka miljöprestandan och/eller kvaliteten på̊ de produkter och tjänster de erbjuder.
  • Väljer miljömärkta produkter i den mån det är möjligt.

Mer att läsa