Välj rätt typ av försäkring för din bil

Vad en bilförsäkring gäller för beror på vilken typ av försäkring du väljer. En helförsäkring ger det bredaste skyddet, men ibland räcker det med en halvförsäkring. Den främsta skillnaden är att helförsäkringen även ger ersättning vid en vagnskada.

Det här Gäller halvförsäkringen för

Halvförsäkringen betalar ersättning för sådant som kan hända din bil även när du inte kör med den. Du får ersättning för bland annat glasskador, brand och stöld. För bilar som är yngre än åtta år och som inte körts längre än 12 000 mil gäller den även för maskinskada. Utöver det så ingår också trafikförsäkring. Du får alltså ett lite bättre skydd med denna bilförsäkring än om du bara har en trafikförsäkring.

En halvförsäkring kan också ge ersättning för bärgning eller vidare transport om bilen går sönder och för kostnader vid vissa brottsmål och tvister.

Det här gäller Helförsäkringen för

En helförsäkring ger det mest omfattande skyddet. Där ingår allt som halvförsäkring och trafikförsäkring täcker. Dessutom kan du få ersättning för skador som kan uppstå på kaross och lack. Försäkringen ersätter skador på din bil vid en olycka som du själv orsakat eller om du till exempel råkar ut för en viltolycka.

Är din bil ny kan du vänta med att helförsäkra den tills din vagnskadegaranti har gått ut. Vagnskadegarantin gäller oftast i tre år från det första registreringsdatumet för personbilar köpta i Sverige. Du kan kontrollera vagnskadegarantins giltighetstid, garantivillkor och självrisk i bilens vagnskadegarantibevis.

Jämför och köp bilförsäkring

Du kan enkelt se de viktigaste skillnaderna mellan trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring, så att du tryggt kan välja den försäkring som passar dina behov bäst. När du bestämt dig är det enkelt att se pris och köpa försäkring direkt här på webben. Är du osäker, hör av dig så hjälper vi till!

Bilförsäkring - jämför, se pris och köp