Parkeringsskada - självrisk och försäkring - så funkar det

Avstånd mellan bilar för att undvika parkeringsskada

Om din bil stått parkerad här i Sverige och blivit skadad av ett okänt trafikförsäkringspliktigt motorfordon kan du få ersättning från Trafikförsäkringsföreningen. Vi handlägger och besiktigar skadan för deras räkning. Möjlighet att få ersättning hänger inte ihop med din egen bilförsäkring utan grundar sig på särskilda bestämmelser i Trafikskadelagen.

Gör så här Om du råkat ut för en parkeringsskada

För att få ut ersättning måste du kunna visa att skadan har orsakats av ett okänt trafikförsäkringspliktigt motorfordon och att skadan hände när ditt fordon stod parkerat. Det kan du göra genom att till exempel:

  • Dokumentera skadan. Ta bilder och skriv ner var bilen stod parkerad och när du råkade ut för skadan.
  • Samla vittnesuppgifter. Att ha ett vittne som såg händelsen och kan intyga skadan kan ha stor betydelse för bedömningen. Läs mer: Trafikförsäkringsföreningens bestämmelser angående parkeringsskada Länk till annan webbplats.
  • Kontakta Polisen Länk till annan webbplats. och gör en polisanmälan. Om du inte har möjlighet att besöka en polisstation kan du göra en anmälan på telefon. Polisen skriver ett särskilt intyg om parkeringsskada. Du skickar sedan din anmälan om parkeringsskada och polisintyget till oss. Du hittar en direktlänk till vår skadeanmälan längst ned på denna sida.

Exempel på vanliga parkeringsskador

  • Repor på lacken orsakat av ett fordon som kört för nära din bil.
  • Trasig lampa eller backspegel som orsakats av att ett fordon backat in i din bil.

Andra skador vid parkering

Om du skulle få andra skador när bilen står parkerad, till exempel genom en cykel eller repning med ett vasst föremål, ersätts de inte som en parkeringsskada.

Men skadorna kan ersättas via din bils vagnskadeförsäkring med avdrag för självrisk. Har du vagnskadegaranti ska du istället kontakta garantigivaren.

Självrisk och ersättning

Det är primärt Trafikförsäkringsföreningen som ersätter parkeringsskador. Har skadan blivit godkänd som en parkeringsskada ersätts du för reparationen av bilen med avdrag för självrisk. Självrisken för en parkeringsskada är lagstadgad och är fem procent av basbeloppet.