Trafikförsäkring till bil och övriga fordon

Trafikförsäkringen är inget du väljer, den måste du ha enligt lag. Det du kan välja är vilket försäkringsbolag du väljer att köpa din bilförsäkring hos.

Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag och omfattar många typer av fordon som till exempel bilar, bussar, motorcyklar, traktorer och lastbilar som är registrerade i vägtrafikregistret och inte är avställda. Men även vissa oregistrerade motordrivna fordon som mopeder och fyrhjulingar som används i trafik måste också ha en trafikförsäkring.

Det här betalar trafikförsäkringen

Trafikförsäkringen betalar ersättning vid personskador på förare, passagerare och utomstående. Den ersätter även skador som orsakas på annans egendom. Däremot betalar den inte ersättning för skador på det egna fordonet eller egendom i fordonet. Då behövs en helförsäkring.

Det blir dyrt om du inte har trafikförsäkring

Om du saknar trafikförsäkring och din bil inte är avställd kommer du att få en straffavgift från Trafikförsäkringsföreningen. Den är ofta ganska hög. Det minsta beloppet är 200 kronor, oavsett hur få dagar fordonet var oförsäkrat, och för en vanlig personbil är avgiften per dag drygt 100 kronor. Så glöm inte bort att teckna en trafikförsäkring direkt när du köper ny bil!

RÄKNA UT PRISET PÅ DIN FORDONSFÖRSÄKRING

Jämför försäkringarna

I tabellen nedan kan du se vilka delar som ingår i de olika försäkringarna.

Tabell som beskriver vad som ingår i Hel, Halv, Trafik
HelHalvTrafik
Person och egendoms­skada (trafik)
Brandskada
Glasskada
Bärgning/räddning
Maskinskada
Rättsskydd
Stöld
Feltankning
Förlust av nyckel
Kupéskada
Kaross och lack (vagnskada)