Miljözoner – det här kan vara bra att ha koll på

För att minska farliga utsläpp som påverkar vår hälsa och miljö kan kommuner förbjuda vissa fordon att köra i särskilt miljökänsliga områden. Men vad innebär det? Här går vi igenom vad som gäller för miljözon 1, 2 och 3.

Fordonstrafiken står för en rad luftföroreningar som kan bidra till allvarliga sjukdomar. För att förbättra livs- och luftkvaliteten inne i städerna har flera kommuner valt att utestänga vissa fordon från känsliga områden, så kallad miljözon. I vilken zon du får köra beror på vilken euroklass som din bil har.

Hur vet jag vilken Euroklass min bil har?

För att ta reda på vilken Euroklass din bil har kan du gå in på Transportstyrelsens tjänst ”Mina Fordon”. I fordonsuppgifter under ”teknisk data” hittar du fordonets Euroklass eller utsläppsklass som det också kallas.

I vilka miljözoner får jag köra?

Miljözonerna finns i tre klasser och anger högsta tillåtna utsläpp av olika luftföroreningar för lastbil, bussar och bilar.

Miljözon klass 1. Med vissa undantag är grundregeln att tung lastbil eller tung buss får köra i en miljözon 1 i sex år från första registrering.

Zonen gäller för tunga fordon och finns idag i Stockholm, Göteborg, Malmö, Mölndal, Uppsala, Helsingborg, Lund och Umeå.

Miljözon klass 2. Från och med 2020 omfattas miljözonerna även av personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar. Det här gäller:

  • För att få köra i miljözon 2 måste fordon med bensin- eller dieselmotor uppfylla Euroklass 6. Men om din bil har en bättre miljöprestanda, exempelvis drivs av el, får du självklart köra inom området.
  • Har du en bil som inte uppfyller Euroklass 6, får du dock korsa en gata inom miljözon 2. Om du bryter mot regeln kan du få böta 1 000 kronor.

Miljözon klass 3. I zon 3 får endast elbilar, bränslecellsbilar eller gasbilar i Euroklass 6 köra. När det gäller tunga fordon får elfordon, bränslecellsfordon, samt laddhybrider och gasfordon som klarar Euroklass 6 även köra här. Miljözon 3 har ännu inte införts någonstans i Sverige.

Undantag från reglerna

För vissa fordon som används i samband med exempelvis färdtjänst eller förare av en bil som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade, gäller andra regler. På Transportstyrelsens webbplats kan du läsa mer om undantag som finns för vissa typer av fordon.

Bra att känna till: Allt fler europeiska länder har infört miljözoner och för att få köra inne i vissa städer krävs en miljödekal på bilen. Om du ska på bilsemester i Europa kan det vara bra att planera din resa i god tid och kolla vad som gäller i landet du ska besöka.

Har du koll på din bilförsäkring?

Hos oss kan du skräddarsy din bilförsäkring och på så sätt se till att du får exakt det försäkringsskydd du och din bil behöver. Har du en elbil eller laddhybrid? Då kan du få rabatt på installation av laddningsstation! Läs mer om försäkring för elbil

Mer att läsa