Har du förlorat din bilnyckel? det här gäller i din försäkring

Vem som helst kan tappa bort bilnyckeln. Om det skulle hända dig är det viktigt att du gör en polisanmälan och kontaktar oss direkt så att du kan få hjälp med att ersätta förlusten eller koda om nyckeln. Här får du veta vad som gäller i din bilförsäkring om nyckeln är borta och vad du ska tänka på.

Att förlora bilnycklarna kan vara stressande. Du kanske har tappat nycklarna utomhus eller glömt dem i en byxficka. Oavsett anledning till förlusten av bilnyckeln är det viktigt att den kommer tillrätta så ingen obehörig kan stjäla bilen.

Så här gör du vid förlust av bilnyckel

  1. Polisanmäl förlusten av nyckeln.
  2. Kontakta oss om du har vår halvförsäkring eller helförsäkring. Då kan vi hjälpa dig att ersätta förlusten av bilnyckeln eller omkodning.

Vad täcker försäkringen om jag tappat bort bilnyckeln?

I din halv- eller helförsäkring ingår ersättning vid borttappad bilnyckel eller skada på nycklar upp till att bilen är högst åtta år och inte gått längre än 12 000 mil. Du kan även få hjälp med omkodning av bilnyckeln. Högsta ersättning är 10 000 kronor och gäller en gång per försäkringsår.

Jämför våra försäkringar online

Du kan se vad som gäller för ersättning vid borttappad nyckel och jämföra våra olika bilförsäkringar direkt här på vår webbplats.

Bilförsäkring - räkna på pris och jämför försäkringar

Tänk på att bilnycklar är stöldbegärliga! Förvara nyckel eller nyckelkort till din bil på ett säkert ställe hemma, så att ingen obehörig kommer åt den.

Mer att läsa