Halvförsäkring – om bilen går sönder eller blir stulen

Med en halvförsäkring får du ersättning för bland annat glasskador, brand eller maskinskador (gäller för maskinskada som inträffar när bilen är yngre än 8 år och inte har körts mer än 12 000 mil). Den innehåller också trafikförsäkring.

Halvförsäkringen betalar ersättning för sådant som kan hända din bil även om du inte kör med den. Utöver det så ingår också trafikförsäkring i halvförsäkringen. Du får alltså ett lite bättre skydd med denna bilförsäkring än om du bara har en trafikförsäkring.

Det här betalar halvförsäkringen

Med en halvförsäkring får du ersättning om din bil drabbas av brand, glasskada, stöld eller maskinskada (gäller för maskinskada som inträffar när bilen är yngre än 8 år och inte har körts mer än 12 000 mil). Du kan också få ersättning för bärgning eller vidare transport om bilen går sönder och för kostnader vid vissa brottsmål och tvister. Dessutom får du ersättning vid personskador på förare, passagerare och utomstående samt skador som orsakas på annans egendom, det vill säga det som trafikförsäkringen ersätter.

De händelser du kan få ersättning för i halvförsäkringen utöver trafikförsäkringen kallas med ett samlingsbegrepp för delkasko.

Vill du ha ersättning för skador på kaross och lack på din bil behöver du istället en helförsäkring, som ger det mest heltäckande försäkringsskyddet.

Har du en helt ny bil räcker det oftast med en halvförsäkring tills din vagnskadegaranti har gått ut. Vagnskadegarantin gäller oftast i tre år från det första registreringsdatumet för personbilar köpta i Sverige. Kontrollera vad som gäller för just din bil när det kommer till vagnskadegarantins giltighetstid, garantivillkor och självrisk i bilens vagnskadegarantibevis.

RÄKNA UT PRISET PÅ DIN FORDONSFÖRSÄKRING

Jämför försäkringarna

I tabellen nedan kan du se vilka delar som ingår i de olika försäkringarna.

Tabell som beskriver vad som ingår i Hel, Halv, Trafik
HelHalvTrafik
Person och egendoms­skada (trafik)
Brandskada
Glasskada
Bärgning/räddning
Maskinskada
Rättsskydd
Stöld
Feltankning
Förlust av nyckel
Kupéskada
Kaross och lack (vagnskada)