Viltolyckor – så undviker du krock med vilt

Viltolyckor är vanligast i gryning och skymning

Att krocka med ett djur är en hemsk upplevelse. Men tyvärr inträffar viltolyckor allt oftare på våra vägar. I genomsnitt sker det mer än en viltolycka var åttonde minut dygnet runt i Sverige. Det betyder att över 60 000 fordon är inblandade i en krock med djur varje år.

På våren och hösten är det stor aktivitet bland djuren i skogen, vilket avspeglas i statistiken över viltolyckor. Vanligast är kollision med rådjur och vildsvin, men farligast är älgkrockar. Störst fara att ge sig ut på vägarna är i gryning och skymning när många djur förflyttar sig för att leta föda.

− Förutom att viltolyckor är väldigt olyckliga och kan få allvarliga konsekvenser för både förare och passagerare i bilen och inte minst djuret, kan det bli stora materiella skador på bilen, säger Dina Försäkringars motorexpert Victor Öberg. Därför är det viktigt att anpassa farten och vara extra uppmärksam på omgivningen där viltstängslet upphör och börjar.

Rådet om du är på väg att krocka med ett djur är att alltid bromsa i första hand och styra undan i andra. Att göra en kontrollerad undanmanöver ökar risken för personskador, säger Victor Öberg.

− Är olyckan framme ska du ta hand om skadade först och sedan varna andra trafikanter genom att sätta ut en varningstriangel och märka ut platsen. Tänk också på att viltolyckor med större djur alltid ska rapporteras till polisen via SOS 112.

Så här kan du minska risken för viltolycka:

  • Håll hastigheten och håll uppsikt. På så sätt ökar möjligheten att du ska hinna se djuren längs vägen.
  • Var uppmärksam på din omgivning. Särskilt från skymning till gryning då djuren är mest aktiva och rör sig vid åkrar och sjöar.
  • Bromsa och håll dig på körbanan. Att väja för att undvika djuret är inte alltid det bästa, då en okontrollerad manöver kan leda till att du hamnar i mötande körbana eller i diket. Försök istället att förflytta bilen inom vägbanan.
  • Rätt bilsäkerhet och utrustning. Se alltid till att ha fullt fungerande bromsar och lysen. Rätt däck för säsongen med bra grepp och mönsterdjup minskar också risken för skada eftersom bromssträckan förkortas. Har du barn i bilen så använd som alltid en säker bilbarnstol eller liknande anpassad för barnet.
  • Planera färdvägen. Använd Viltolycksrådets hemsida där du kan få din färdväg utritad och se var viltolyckor inträffat tidigare.

Gör så här Vid en olycka med ett vilt djur:

  • Stanna bilen på ett säkert sätt och sätt ut varningstriangeln. Flytta om möjligt din bil till vägrenen eller parkeringsficka. Sätt på varningsblinkers.
  • Stanna och märk ut platsen för olyckan med ett plastband eller Viltolycksrådets remsa, som du kan skriva ut på Nationella viltolycksrådets webbplats Länk till annan webbplats.. Remsan ska om möjligt hängas på den sida av vägen där viltet försvann.
  • Oavsett om djuret är skadat, ring polisen på 112 och uppge din plats
  • För vissa djurslag gäller anmälningsplikt som innebär att du är skyldig att göra anmälan till polisen, även om djuret inte är synbart skadat. Dessa djurslag är björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.
  • Gör en anmälan till ditt försäkringsbolag om fordonet skadats.

Nationella Viltolycksrådet Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om hur man organiserar eftersöket och trafikskadat vilt.

Vad ersätter min bilförsäkring vid viltolycka?

Om din bil skadas vid en djurkollision ersätts detta genom den vagnskadeförsäkring som ingår i en helförsäkring. Om du har vagnskadegaranti på din bil kan du få ersättning genom den.

Har du tilläggsförsäkring för djurkollision elimineras din självrisk för vagnskada. Med en helförsäkring och ett djurkollisionstillägg kan du alltså få ersättning utan att betala någon självrisk.

Läs mer om vår bilförsäkring