Så lastar du släpvagnen säkert

När du ska köra med släp kan det vara bra att lägga lite extra tid på hur du packar vagnen. Föremål som placeras fel eller inte är ordentligt fastsurrade kan innebära en stor risk för både dig och dina medtrafikanter. Ta hjälp av våra råd för säkrare transporter.

Att köra med släp kan ibland vara mycket praktiskt. Kanske renoverar du hemma och ska frakta byggmaterial, eller ska flytta och behöver köra möbler. Oavsett anledning måste du se till att lasten är jämnt fördelad på släpet och att inga föremål faller av när du kör. Här kommer några tips på hur du kan tänka för att undvika olyckor i trafiken.

Följ vikt- och lastanvisningarna

Med ett B-körkort får du köra ett lätt släp med en totalvikt på max 750 kilo. Vilken maxlast som gäller för din bil och släpvagnen hittar du i respektive registreringsbevis. Följ anvisningarna noga. En dragkrok som går sönder på motorvägen kan innebära en stor fara för dina medtrafikanter.

Kontrollera kultrycket

När du lastar är det viktigt att ha koll på kultrycket, det vill säga det tryck som belastar bilens dragkrok eller dragkula. Det bästa sättet att mäta kultrycket är att använda en kultrycksvåg. Vad som gäller för din bil hittar du på kulhandsken eller i bilens instruktionsbok. Normalt ligger det på 30 – 100 kilo.

Fördela lasten jämnt på vagnen

För ett bra kultryck ska du placera föremålen så nära axeln (hjulparet) som möjligt och fördela resten av sakerna jämnt på vagnen. Med hjälp av träklossar eller lastpallar kan du hindra lasten att fara runt på vagnen. Tänk på att tung last långt fram på släpet trycker ner bilens bakände och du får ett högt kultryck. Detta kan bland annat leda till att du får svårare att styra. Lastar du istället tunga saker långt bak på släpvagnen bildas ett lågt kultryck. Släpvagnen ”lyfter” då upp bilens bakhjul, vilket kan leda till sämre väggrepp och att ekipaget kan slingra sig fram på vägen.

Surra fast föremålen ordentligt

Som förare ansvarar du för att ingen last ramlar av när du kör. Det bästa sättet att säkra lasten är att använda spännband. Om du ska köra lösa föremål kan det även vara bra att surra fast ett nät eller presenning över lasten som en extra säkerhet.

Tänk på: Den totala bredden på lasten får inte överstiga 260 centimeter. Last som sticker ut bak från släpvagnen måste du markera med en röd vimpel. Om du kör i mörker är det viktigt att sätta en lampa eller röd reflex på den utstickande lasten bakåt.

Så gäller försäkringen för ditt släp

Ditt släp omfattas av dragbilens trafikförsäkring. Den täcker personskador och eventuella skador på annans egendom, men inte skador på själva släpet eller stöld. Hur omfattande försäkring du ska ha för ditt släp beror på hur mycket det används och var du förvarar släpet när du inte använder det.