Helförsäkring – det mest omfattande skyddet för bilen

Helförsäkringen är vår mest omfattande bilförsäkring. Med en helförsäkring får du ersättning om bilens kaross eller lack skadas. Den innehåller också allt det som finns i trafik- och halvförsäkringen.

Helförsäkringen ger dig det bästa skyddet för din bil eftersom den innehåller allt det som halvförsäkringen och trafikförsäkringen ersätter, plus att du kan få ersättning för skador som kan uppstå på kaross och lack. En annan fördel är att om du skulle krocka med en annan bil och har en helförsäkring så behöver du inte själv kontakta den andra bilens försäkringsbolag. Det sköter vi åt dig! Det här är det mest omfattande skydd du kan ha för ditt fordon.

Det här betalar helförsäkringen

Med en helförsäkring får du ersättning om din bil drabbas av brand, glasskada, stöld eller maskinskada (gäller för maskinskada som inträffar när bilen är högst åtta år gammal och inte har körts mer än 12 000 mil). Du kan dessutom få ersättning för bärgning eller vidare transport om bilen går sönder och för kostnader vid vissa brottsmål och tvister. Skulle bilen få skador på karossen eller lacken till följd av exempelvis kollision, dikeskörning, nedblåsta träd eller annan skadegörelse på bilen får du ersättning för det också. I helförsäkringen ingår även trafikförsäkring.

Skador på bilens kaross och lack kallas ofta för vagnskador. Så om du hör ordet vagnskadeförsäkring är det den typen av skador som försäkringen täcker.

RÄKNA UT PRISET PÅ DIN FORDONSFÖRSÄKRING

Jämför försäkringarna

I tabellen nedan kan du se vilka delar som ingår i de olika försäkringarna.

Tabell som beskriver vad som ingår i Hel, Halv, Trafik
HelHalvTrafik
Ger ersättning vid personskador på förare, passagerare och utomstående. Trafikförsäkringen ersätter även skador på annans egendom. Ersättning för skador på din egen bil ingår inte. Enligt lag måste du som bilägare ha trafikförsäkring om bilen inte är avställd och det är den lägsta omfattning du kan välja på din försäkring. Självrisk 1 000 kronor.
Försäkringen ger ersättning vid skador som uppstår genom brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador. Självrisk 2 000 kronor.
Du får ersättning för kostnader vid utbyte eller reparation av bilens vindruta, bakruta och sidorutor vid glasskador, som till exempel stenskott. Skador på panoramatak, glastak och taklucka ersätts inte. Självrisk vid lagning av stenskott är 200 kr och 1 495 kr vid byte av ruta.
Du får ersättning för kostnader som uppstår i samband med assistans vid trafikolycka eller annat driftsstopp. Du kan få hjälp med bärgning till närmaste verkstad och dessutom ersätts kostnader för transport av förare och passagerare tillbaka till hemorten. Komplettera med vår tilläggsförsäkring Assistans så slipper du självrisken och får dessutom hjälp vid drivmedelsbrist eller om elfordon laddas ur vid färd. Självrisk 1 200 kronor.
Försäkringen ersätter skador på motor, kraftöverföring och elektronik som inte är orsakade av normalt slitage. Maskinskadeförsäkringen gäller upp till att fordonet är högst 8 år och inte gått mer än 12 000 mil. Självrisk från 2 000 kronor. Se villkor för fullständig information och begränsningar.
Försäkringen kan ge dig ersättning för ombudskostnader och rättegångskostnader om du hamnar i tvist. Högsta ersättningsbelopp är 300 000 kronor. Självrisk 20 procent av kostnaden.
Ger ersättning vid stöld, rån och tillgrepp samt försök till sådana brott. Du får ersättning om bilen inte kommit tillrätta inom en månad. Anmäl stölden till polisen och till oss så fort som möjligt. Självrisk 2 000 kronor.
Du får ersättning för kostnader för rengöring av bränsletank, bränsleledning och bränslefilter vid feltankning som orsakats av dig, förare eller passagare. Högsta ersättning är 6 000 kr. Vi ersätter även bärgning till närmaste verkstad. Om motorn skadas till följd av feltankningen kan skadan ersättas genom maskinskadeförsäkringen. Skyddet vid feltankning gäller upp till att fordonet är högst 8 år och inte gått mer än 12 000 mil. Självrisk 2 000 kronor.
Ersätter nyckelförlust eller skada på nycklar samt eventuell omkodning och/eller låsbyte. Högsta ersättning är 10 000 kr. Skyddet vid nyckelförlust gäller upp till att fordonet är högst 8 år och inte gått mer än 12 000 mil. Självrisk 2 000 kronor.
Ersätter skada som plötsligt och oförutsett uppstår på inredning och innertak i kupé och som orsakas av dig, förare eller passagerare. Högsta ersättning är 50 000 kr. Skyddet vid kupéskada gäller upp till att fordonet är högst 8 år och inte gått mer än 12 000 mil. Självrisk 2 000 kronor.
Har du helförsäkring får du ersättning för skador på kaross och lack som uppstått vid till exempel kollision, dikeskörning eller skadegörelse. Försäkringen gäller även vid skador som du själv råkar orsaka på din bil eller om du råkar ut för en viltolycka. Självrisken kan variera beroende på till exempel bilens ålder och vald självrisk. Se närmare information för just ditt fordon i offerten eller försäkringsbrevet.