Bildelning – en win win för miljön och din plånbok

I takt med att miljömedvetenheten ökar i samhället dyker allt fler delningstjänster upp på nätet. Många är säkert bekanta med bildelning som är en del av en växande cirkulär ekonomi. Här får du veta vad det innebär och vilka fördelarna är att dela saker med andra.

Vad är delningsekonomi?

För att planetens resurser ska räcka till behöver vi använda det vi äger mer effektivt. Ett smart sätt att minska vår miljöpåverkan - och som dessutom är förmånligt för den egna ekonomin - är att tänka cirkulärt. Kort handlar det om att återanvända och återvinna saker så länge det går istället för att köpa nytt. Och det är här delningsekonomi kommer in i bilden.

Genom att dela, låna, hyra och byta saker kan vi alla bidra till en mer hållbar utveckling. Att hyra ut bostaden via en digital plattform, låna ut verktyg i en grupp på Facebook eller vara med i en bilpool, är alla exempel på smarta delningslösningar.

Dela bil – så funkar det

Ett exempel på en vara som passar utmärkt att dela med andra är bilen. Många hushåll äger en eller flera bilar som de sällan använder, vilket öppnar upp för en kreativ uthyrningsmarknad. Förutom bilpooler finns det digitala plattformar som erbjuder organiserad uthyrning där du kan hyra ut din bil, eller hyra av en annan privatperson. Tjänsten kan liknas vid Airbnb fast för bilar, där ett företag sköter allt det praktiska med betalning och tar hand om försäkring. Ofta sker uthyrningen via en app, vilket gör delningen av bilen mycket smidig

Försäkring ger en ökad trygghet vid bildelning

Att låna eller hyra ut sina ägodelar kan väcka frågor om ansvar och säkerhet. Vad händer till exempel om bilen går sönder eller blir stulen under uthyrningsperioden?

För att fler ska våga dela varor och tjänster med varandra är försäkring helt centralt och här har försäkringsbolagen en viktig roll att spela. Dina Försäkringar är försäkringsgivare för Omocoms motorförsäkringar som distribuerar försäkringslösningar till olika digitala delningsplattformar, som till exempel Blocket. Lösningarna är speciellt framtagna och anpassade för uthyrning och ger de som använder delningstjänsterna den trygghet de vill ha och behöver.

3 fördelar med att dela

Delningstjänster är en växande marknad och förväntas ta allt större plats i samhället. Här är exempel på positiva effekter som delningstrenden för med sig:

  • Minskad konsumtion. Genom utlåning eller uthyrning får du tillgång till fler varor och tjänster utan att behöva äga.
  • Ökad social gemenskap. Via delningsplattformar kan du träffa andra med liknande intressen och knyta nya kontakter.
  • Möjlighet att testa nya saker. Genom att hyra får du tillfälle att bekanta dig med exempelvis en ny bilmodell eller boendeform för att se om det är något för dig.

Mer att läsa