Hästar kan lida av tandproblem utan att visa det

Hästen drabbas precis som oss människor av olika typer av tandproblem och det finns en mängd skador som kan uppkomma trots att hästen beter sig normalt. Därför är det viktigt att se över munhälsan regelbundet, berättar veterinär Malena ”Mulle” Behring, som har specialkompetens i hästens sjukdomar.

Idag kan man göra mycket för att ta hand om hästens tänder. Så mycket att en helt ny yrkesgrupp har uppstått – djurhälsopersonal som är godkända legitimerade tandläkare för djur. De är inte veterinärer utan har annan blandad bakgrund. De får inte sedera (ge lugnande) eller göra speciella kirurgiska ingrepp men får utföra vissa enklare ingrepp på djur utan att vara veterinärer.

Det finns också många legitimerade veterinärer som specialiserat sig på tänder och munhåla och en hel del av dessa som bara ägnar sig åt detta.

Undersök minst en gång om året

Veterinär Malena ”Mulle” Behring menar att ökad kunskap och förståelse för hästens munhåla och tandhälsa är en utveckling som skett de senaste cirka 25 åren.

– Vi rekommenderar att man undersöker hästens mun åtminstone en gång om året. Det finns en mängd skador som kan uppkomma trots att hästen beter sig normalt. Hästar kan exempelvis få foderinpackningar eller frakturer på grund av att de bitit på något. Den vanligaste åtgärden är dock att man korrigerar vanliga ”medfödda” bettfel.

När en tandskada ska åtgärdas måste hästen ofta sederas ordentligt och sättas i en spilta med stöd för huvudet. Munnen spärras upp med en munstege och spolas ur med vatten och sedan tittar man igenom hela munhålan med starkt ljus och speglar. Specialisten har sedan instrument som liknar en humantandläkares med olika borrar och slipar.

– Men det är inte alla veterinärer som ägnar sig åt detta. De flesta sysslar med enklare tandvård, främst rutinundersökningar, fortsätter Malena. Hittar man en allvarligare skada så remitterar man vidare.

Viktigt att rätta till slitskador och felställda tänder

Hästens permanenta tänder är helt på plats vid cirka fem års ålder. Tänderna växer sedan under nästan hela livet, fram tills de är 14-15 år då tillväxten stannar av. Därefter skjuts tänderna successivt upp ur sina tandfack och roten blir allt kortare. Hästen sliter också ner sina tänder under hela livet. Olika slitskador på grund av felställda bett är vanligt. Felställda tänder beror antingen på medfödda fel, eller att hästen på grund av någon skada tuggar snett och det bildas slitskador som förhindrar normal nötning.

– Hästen tuggar med en malande rörelse när den äter och för att den ska fungera måste tänderna vara i ett bra skick. Får hästen en fraktur eller hake kan den både få problem att äta plus sekundära skador. Så alla skador måste korrigeras och därför är det så viktigt med regelbundna kontroller. Både legitimerade hästtandläkare och tandspecialiserade veterinärer kan korrigera detta.

Om din unghäst är motvillig att ha betsel kan det bland annat bero på så kallade vargtänder, en liten tand som växer framför de stora kindtänderna. Låt din veterinär eller legitimerade tandläkare bedöma om dessa behöver tas bort. Om de behöver avlägsnas beror bland annat på deras storlek och läge. Det brukar bli en kortare period av betselvila efter att de tagits bort, även om sår i munhålan läker förhållandevis snabbt.

Foderinpackningar och EOTRH kan ge stora problem

Vissa hästar har glest mellan tänderna och då kan det bildas så kallade foderinpackningar, alltså att foder fastnar mellan tänderna och hästen får inflammerat tandkött. Detta kan i sin tur leda till allvarligare infektioner med eventuella rotinfektioner och även bihåleinfektioner som följd.

Hästen kan också få en tandsjukdom motsvarande kattens FORL, något som på häst kallas EOTRH eller Equine Odontoclastic Tooth Resorption and Hypercementosis. EOTRH uppstår vanligtvis när hästen är 14-15 år och leder till att roten degenererar. Detta är både smärtsamt och bekymmersamt och de drabbade tänderna måste dras ut.

Vad kan man som hästägare göra själv för att förebygga skador?
– Det är viktigt att fodra sin häst med grovfoder som bas, det är det som gör att hästen får en normal nötning av tänderna. En annan sak som rekommenderas är att hästen fodras på marken. Att äta från marken är hästens naturliga position och medför att dess underkäke sjunker ner och de vanligaste små hakbildningarna kan undvikas. Hästen är utvecklad för att beta från marken. Men viktigast är de regelbundna kontrollerna av en tandkunnig veterinär eller legitimerad hästtandläkare.

När ska man uppsöka veterinär?
– Om hästen gapar eller beter sig konstig när den äter, att den exempelvis spottar ut mat eller tar längre tid på sig att äta än vanligt, kan vara tecken på att något är fel. Allt som avviker från hur din häst brukar bete sig är signaler att man bör söka specialisthjälp, avslutar Malena.