Förbered betessläppet för en lyckad sommar med din häst

Sommaren är för de flesta hästar och hästägare en efterlängtad och härlig tid men den behöver planeras för att bli så bra som möjligt. Här ger vi våra tips om vad som kan vara bra att tänka på i sommartid.

En del saker bör du kontrollera och planera i god tid innan betet och andra kan du göra i samband med och under betesperioden. Har du inte sett över hur betet ser ut och planerat inför det kan det resultera tråkigheter som fång, förgiftningar, stakningsskador, avmagring, parasitinfektioner och andra åkommor.

Kontrollera hagen och vad som växer i den

Om din häst ska gå på ett nytt, för dig okänt bete, är det bra att börja med att inspektera markerna så de är tillräckligt stora och har lämplig växtlighet avsedd för de hästar som ska vistas där. På mark som inte odlats som jordbruksmark kan det finnas skadliga eller giftiga växter. Hästar undviker oftast att äta dem men vid torka och brist på bete kan de ändå välja att äta växter de vanligtvis undviker och i värsta fall drabbas av förgiftning.

I samband med betessläppet bör du inspektera hagen och staketet. Det kan vara trasigt efter att vilt har tagit sig över så att tråden hänger lös, slanor är trasiga eller spik sticker ut. Kontrollera också elaggregatet så att det fungerar och har tillräcklig strömstyrka.

– Vi rekommenderar inte fårstängsel till hästar eftersom de kan fastna i det och taggtråd är förbjudet till häst, säger Anita Larsson, produktansvarig djurförsäkring. Gå igenom hela hagen och avlägsna fallna träd, gammal hoprullad stängseltråd, skräp och burkar som kan ha slängts in i hagen av förbipasserande och annat som riskerar att skada hästarna. Har det tidigare gått hästar på betet är det bra att hålla utkik efter tappskor där sömmarna sitter kvar eftersom de kan orsaka allvarliga skador.

Gradvis tillvänjning till bete

Om hästarna inte haft möjlighet att beta något gräs innan betessläppet bör en gradvis tillvänjning till gräset göras innan de släpps på betet för att undvika till exempel diarré, kolik och fång. Att byta från kraft- och grovfoder till det saftiga betet är en stor förändring för hästen vars mage är byggd för fibrer och successivt foderbyte. Risken om hästen får i sig för mycket av det nya späda, saftiga, söta och fibersnåla gräset är att grovtarmens mikroorganismer inte klarar den snabba omställningen utan hästen får lös avföring och en obalans i systemet. Det kan leda till kolik eller fång och även leda till livslång överkänslighet.

– Det finns vissa hästar som inte alls ska gå på bete och andra bör inte släppas på alltför näringsrikt bete, säger Anita. Överviktiga hästar eller hästar som haft fång tidigare ska övervakas mycket noga både vid betessläpp och under betet. Rådgör gärna med din veterinär eftersom risken att de får fång är större och de bör gå på ett för dem lämpligt bete.

Daglig tillsyn, sår och parasiter

Hästar på bete ska ha daglig tillsyn, tillgång till skugga, vindskydd och det är viktigt att ha kontroll på såväl betets tillväxt som hästarnas hull.

Hästar är flockdjur och har en tydlig rangordning varför spark- och bitskador är vanliga vid betessläppet. Består flocken av en ny grupp med hästar som inte känner varandra är det säkrast att inte ha skor på bakhovarna för att minska risken för onödiga skador. Stanna kvar ett tag och ha uppsikt över hur flocken beter sig innan du lämnar dem, observera om någon individ inte accepteras för då kan den behöva separeras från flocken för att må bra.

Var uppmärksam på svullnader, sparkskador, allmäntillståndet och framförallt sår då de förvärras snabbt om de inte upptäckts i tid. Visitera hästen dagligen och kontrollera att din häst är vaccinerad mot stelkramp som är en dödlig sjukdom men enkel att skydda hästen mot genom att vaccinera den.

Innan betessläpp ska träckprov göras och eventuell avmaskning ha skett minst ett par dagar innan för att inte sprida parasiter till betet. Det är om möjligt bra att växla mellan olika djurslag på betet eftersom nötkreaturs och fårs parasiter inte trivs på häst och vice versa. Ett alternativ är att låta marken vila ett år eller mer och på så sätt få ner parasittrycket.

Fri tillgång till salt, vatten och mineraler behövs på sommarbetet

Hästarna ska alltid ha obegränsad tillgång till friskt vatten, tillräckligt många och stora vattenbaljor på ett fritt område så att hästarna inte behöver trängas och stängsla bort pölar med stillastående vatten. Baljorna måste hållas rena från alger, avföring och skräp som förorenar vattnet och som kan ge upphov till problem med mag- och tarmkanalen. Sommartid är framförallt salt extra viktigt, får hästen för lite salt så slås törstreflexen ut och den dricker för lite. Därför ska det alltid finnas en saltsten i hagen och gärna en minerbalja.

Håll koll på hur betet växer

Ett bete förändras hela tiden och påverkas av bland annat avbetning/betestryck och väder, så länge dygnsmedeltemperaturen överstiger cirka 5-6 plusgrader och det finns solljus och vatten växer gräset. Gräs som har betats av börjar om med sin tillväxt, så ett återväxtbete är mer näringsrikt än ett förvuxet bete som inte betats av, även om det finns mer gräs på det förvuxna betet!

En varm och fuktig höst kan betestillväxten fortsätta ganska långt in på hösten och stödutfodring på betet kanske inte är nödvändigt förrän den sista veckorna för att vänja hästen vid det nya fodret. Blir det snabbt en kall höst kan hästarna behöva tas in från betet tidigare eller stödutfodras med grovfoder.

Genom att dela av betesmarken och låta hästarna beta de delar av betet som kommit längst först, och därefter släppa dem på de delar av betet som växt till lite långsammare, kan man utnyttja betet effektivare. Den del av betet som hästarna inte går på får växa och utökas successivt till att omfatta större del av betesarealen. Betet kan förbättras genom putsning av rator, spridning av gödselhögar på hösten och extra gödsling på våren i god tid innan betessläpp. På så sätt kan man få ett bra och produktivt bete som håller god avkastning och inte behöver plöjas upp lika ofta.


Mer att läsa