Förebygg skador på bilen och dina andra fordon

Få saker ger sådan frihet som bilen. För att inte nämna alla de fordon som underlättar ditt arbete i skog och mark. Vi har samlat våra bästa förebyggande råd för att minimera skada på dina fordon om olyckan skulle vara framme.

Och du - tänk på att rätt fordonsförsäkring ger dig ekonomisk trygghet om en olycka ändå skulle inträffa.