Så framför du snöskotern med respekt för djur och natur

Som ägare av en snöskoter har du ett stort ansvar för att körningen ska vara säker för både dig själv och dina medtrafikanter. Du behöver också visa hänsyn till naturen och djuren som vistas där. Här har vi samlat några regler du behöver ha koll på.

Att köra snöskoter är fantastiskt roligt och avkopplande. Men för att du inte ska förstöra marken och störa omgivningen i onödan, är skotertrafiken reglerad i stora delar av den svenska fjällvärlden. Här har vi samlat några tips kring hur du kan tänka för säkrare skoterkörning.

Kör endast på väl snötäckt mark

Då snöskoterkörning inte ingår i den svenska allemansrätten är det inte självklart att du får köra var du vill. Att åka på någon annans skogs-och jordbruksmark är förbjudet om det inte kan ske på ett sätt som inte skadar naturen. Om du ska köra utanför skoterlederna är det extra viktigt att marken har ett tjockt snötäcke. Hos länsstyrelser och kommuner kan du få kartor och beskrivningar om vad som gäller i det aktuella området.

Följ skoterleder och skyltar

Det säkraste sättet att köra snöskoter är att hålla dig på skoterleder. Lederna är markerade med ledkryss och skyltar eller märken för vad som gäller i området. Om du ser en blå rund skylt med vit skotersymbol betyder det att du måste följa leden och att det är förbjudet att köra på marken utanför spåret. En kvadratisk skylt med skotersymbol är ett anvisningsmärke och innebär att du bör hålla dig till leden för att minska risken att störa din omgivning, men det är inte förbjudet att köra vid sidan om, ifall det kan ske på ett säkert sätt.

Sänk farten vid möte

På en skoter har du väjningsplikt mot alla du möter i naturen, även på lederna. Lätta på gasen om du får syn på skidåkare eller djur i spåret. Kör sakta när du passerar, eller stäng av motorn och vänta tills att du kan köra vidare med goda marginaler.

Om du behöver korsa en väg

Att köra snöskoter på allmänna vägar är inte tillåtet, med undantag för när du ska korsa vägen. Tänk på att den högsta tillåtna hastigheten är 20 kilometer i timmen på allmän väg. Om du har passagerare på skotern måste de först kliva av och gå över, innan du passerar vägen.

Passa på och njut! Med en snöskoterförsäkring är du tryggare hela säsongen.

Mer att läsa